Votre recherche a donné 559 résultats

a-z index des titres
  • 1917-03

Filtres

Date de publication
1917559

Belgisch dagblad

gdo JaargMiig. , ri, r, -.,QM»a*K.n'aB«w/w tavtn» WOENSDÀO-' 31 M^OLÏÎT "" 19 ITT rfo. 159. ^BÔ'JîUJfiMBNTBN. fer 3 juaaadenvoorNcderland f 2.60 franco per poafc. Losse Inmmw. Voor fiederland 5 cent, toor Buitenlaad 7'/j cent-. Peu Ilû&g, Prinsegra-cht 39 Telefoon Red. en Admin. 71dii. BELGISCH DAGBLAD Vei*sshijnenii te ...

Vooruit: socialistisch dagblad

33" «aar — @9 ?ri|g per nommer : tooi België 3 eentiemen. tooi den vrefcmde5 eentiemen 1 olofosi ! Hedaclte 2!47 - Adminssiraiie 2845 iondag 11 Kaari 1917 DrBkst«r-UKge«ïste* gcsa: Maatschappij H ET LICHT bestutsrder» p. DE VISCH. Ledcberg-Q**! . . REDACTiE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgaan der Belgische ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY I „ CIIQ CKBTIMH I, VIJP CENT DIX CEHTIMII _ . _ 1 IkTTUTinl? PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. ABONNEMENT 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sb. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sb. ri»»1' 24ME ANNEE DIMANCHE 11 ET LUNDI 12 MARS 1917 Nos. 71-7S LA GRANDE ...

De Belgische standaard

ItSIiîSiiîSFilil W*cr S*l&ste*t XSWthU k\-'iA'i iSMI&i 3.J0 | astAbd^s ifji NM«<ai M*t i ta 1I»«s t rnnasd fT> £*75 S Ma S aftafté « s *S Sniitn 't l*nâ : l OMund ir. % S« a bumuIéb ï.ùo | mat&iUtij j.50 OPSTEL B ti BBHEEK viïxa « S5"a Coquille » ZE3CI)* DB PAKN» Kleine tirJwa-digic^ta : 0.25 f. de regel ...

De legerbode

27 Maart 1P17 Nummer ACiO DE LEGERBODE den Dinsdag, Bonderdag en Za ter dag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagmie, escadron of batteri; ontvang11 tien of vijftien FranseSie en Nederlandsche exemplaren. Be Belgische åriillerie-lröMingen TIJDENS DEN OORLOG TWEEDE DEEL De eerste Installalie in Frankräjk ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. ^Burc«l^l^^USSELL^OUARE|^ONDON^V|C^ VOOR GOD EN YADERLAND. Téléphoné: Muséum 267« Àbonllement: ^sh.^ rôdÊ 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 inonths. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl, Voor Frankrîjk. 2.50 fr. VOor de soldaten ; l^li. of 1.50 fr. Registered at G.P.O. as a Newspapcr. 8 blz. ...

De stem uit België

gortdl 21, P.USSELL SQUARB, UONDON, W.C. Téléphonés M usa u m 26T. VOOR GOD EN VADERLAND. Abouemeat : Hh. M. w 3 maandeu. Subseriplfon : lsh. 9d. for 3 oranthf-Voor de Vcreenigd* Staten : 50 cts. Voor Holland ! 1 fi. Voor Frankrljk t 2.23 fr, Voor d« soldâtes i Uk of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 25. Oplage: 10,400. (Blz. 1351-1358.) VRIJDAG, 9 ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e Jaargang. Nr 10 Prijs : 7 Gentiemen. Zondag 11 Maart 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ . Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. — ■ * ' ■ i "" ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : P« De Wiite, Verspyeeistraat, 10, Gent Vepentwoordelijte© Citaever m » u ra ra k m ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit !blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijrtieii Fransciie en Nederlandsche exemplaren. De Belgische Artillerie-Inrichtingen TIJDENS DEN OORLOG (Vervolg.) Hoofdstuk II Te Antwa pea Door den drang der omstandigheden naar Antwerpen ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

L'ÉVÉNEMENT ILLUSTRÉ — N' 106 Les quatre pièces de 30,5 cm. d'un cuirassé font feu en même temps Expérience de tir à bord des navires de guerre. ce • ... _ !... j__ : De nombreux exercices de tir sont nécessaires pour permettre aux officiers comme aux canonniers des cuirassés de s'habituer pratiquement au maniement des pièces de ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 17 Prijs 6 centiemen Gent 11 Maart 1917 hoofdredactie : vrouwensecretariaat MET MEDEWERKING VAN HET algem. secret aria at EN HET WERK DER volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekbiad voor ons Vlaamsche ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 19 Prijs 6 centiemen Gent 25 Maart 1917 HOOFDREDACTIE : vrouwensecretariaa1 MET MEDEWERKING VAN HE1 ALGEM. SECRET ARIA AT EN HET WERK DER VOLKS bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «o» — ABONNEMENTEN : PER JAAR : FR. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 weekblad voor oros vlaamsche ...

Pages