Votre recherche a donné 399 résultats

a-z index des titres
  • 1915-10

Filtres

Date de publication
1915399

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

4135 Gesetz-und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieke afdeeling t>ij den Generaalgou-verneur in Belgie. Gedrukt in de drukkerij van net Wet- en Verordeningsblad, Brussel.Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Iielgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAE . . I !!■ III | Il Doiiderdag 7 Oktoler 1915 w m DE GENTENAAR = DE LANDWACHT nt K T.FINE PATRIOT Bureelen te lient np i8 Ketelvest De kunst op het Platteland. xi. Zelfs rekening boudend van de mentgvul" d^ge vereischten der îatidbouwkucde is er middel de Kunst eene ro! te laten vervullea in het tôt sta»dbrengen eeuer nieuwe ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Centra! 12 86. y 12 Biatiz. De Stem uit Belgie I'Echo de Belgique R ♦ czcz T?f «ccoll .^rif ro w r Abonnement: 1s. 6d» voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three monthse 2de Jaargang.—Nr. 6. Oplage 20,200. VRIJDAG, OCTOBER 29, 1915. Abonnement voor Holland : i fl. T) ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

f "LA METROPOLE," the influential Belgian news-paper now enjoying the hospitality of Sfaniarî» was removed to this country after the destruction by the Geraans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi 14 octobre KMi> £5> centimes le numéro £>9me année — N° '287 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H Ir. par an ; 'i fr. pour six mois ; a fr. pour trois mois Po/ir l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TELEPHONE 6G5 AjN NONCES : Voir le tari/ au bas de la ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer u. Prijs : 5 Centiemen. October-nummer iqi5 (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gaan — t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en ontniddellijke omgeving ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE KOYAUME-UNiî ONE PENNY nv7w #^1? 55 Elà JLj w Jfcïg& CONTINENT : 15 CENTIMES, (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. TEL.EPH.: { £ et LONDRES, MERCREDI 27 OCTOBRE 1915. f 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: 16 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

LIFEDEGAVEN door J. VAN MERLE (Vervolg.) ANIK niet, Blanche, juf tan straks schrijven, terwijl Jean pakt Wil u onze liefdegaven boven leggen, dan hebben ze het meest kans om in de handen van officie-ren te komen," zei Diana. Jean werd geroepen en in korten tijd was het boudoir van Blanche ontruimd en de knecht op de gang aan het inpakken. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnitet«r^Un$»eVGtc» s*r. : fv\e£tschappij tîET L!CHT bestatfrdor > p. DE VISCH. Ledcb«rg-Q«y* . . REDACTïE . . ADMIN1STRAT1E KOOûPOORT, 29, GENT VOORUIT Orffaan der Belgische Werkliedenpartij* —- Verschijnende a/k dagen. ABONNEMENTSPRU3 BELOIE Drlc niasndcB. , . . . fr. 3.21 Z.e» cnaanden • , , , . fr. ô 50 ten jaar (r. I2J0 Uun ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

r^'^N^ERS, Mardi 19 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Anné< No 17.440 rjf&j v£®jfefcHON & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne l franc la ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 42 Dimanche 17 Octobre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois ligne se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnelle ment ...

Pages