Votre recherche a donné 51422 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  Natuur en oorlog

  Virginie Loveling beschrijft in haar dagboeken hoe tijdens de oorlogsjaren al het groen uit bezet Gent verdween. Om het voedseltekort aan te vullen, trof de lokale overheid maatregelen. De bloemen, planten en grasvelden in de stadsparken moesten wijken voor ‘meer nuttig groen’ en maakten plaats voor de kweek van aardappelen, kool of ...

  Lafheid of psychische ziekte?

  De ontberingen, de voortdurende angst en de machteloosheid van het individu maakten de loopgravenoorlog niet alleen fysiek, maar vooral ook psychologisch een verschrikking. Een groot deel van de soldaten stortte in en kon, zonder zichtbare verwondingen, niet meer functioneren. Het Britse leger telde op het einde van de oorlog 80.000 gevallen van ...

  Wahlen in Kriegszeiten

  Durch den Krieg gab es 1915 keine Gemeinderatswahlen. Die amtierenden Gemeinderäte blieben einfach „an der Macht“. Obgleich das eine irreführende Formulierung ist. Der Bürgermeister und die Beigeordneten blieben zwar im Amt, aber sie unterstanden den deutschen Besatzern. Sie konnten allenfalls versuchen, ihre Bürgerinnen und ...

  Kriegszeitungen nach einhundert Jahren jetzt auch als Linked Data verfügbar

  Kriegszeitungen nach einhundert Jahren jetzt auch als Linked Data verfügbar Am 11. November fand das Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs statt. Damit gingen auch vier Jahre Gedenken zu Ende. Allerdings bedeutet dies nicht, dass wir die Erforschung dieses außergewöhnlichen Zeitraums ebenfalls abschließen sollten. Mit der Bereitstellung ...

  A hundred years on, wartime newspapers are also available as linked data

  A hundred years on, wartime newspapers are also available as linked data On 11 November we celebrated the centenary of the end of the Great War. Although this marked the conclusion of four years of commemorations, it does not mean that we must end our research into this fascinating period. By making the newspaper collection in The Archive ...

  Oorlogskranten na honderd jaar ook als linked data beschikbaar

  Oorlogskranten na honderd jaar ook als linked data beschikbaar Op 11 november herdachten we het honderdjarige einde van de Groote Oorlog. Daarmee kwam ook vier jaar van herdenking ten einde, maar dat betekent niet dat we het onderzoek naar deze boeiende periode moeten afsluiten. Door de krantencollectie op Het Archief beschikbaar te maken als ...

  Stem van den Bond van het H. Hart

  ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijîage aati «Averbode's Weekblad » 4 Januari NUMMER: HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Onze Nieuwjaarwensch. Beste kinderen ! Er wordt dezer dagen weer volop « ge-nieuwjaard ». Aan het wenschen en groeten komt schier geen einde. Het wordt op den duur een litanietje, dat men kant en klaar op de lippen heeft en zoo maar, zonder verder na ...

  Kort en bondig voor Aalstenaars

  ...

  De tijd: staat- en letterkundig dagblad

  STAAT- EN LETTERKUNDIG DAGBLAD \ m ni Miiimi ii—iiMiiiiii l'imn i mm mu ii iiwi m i i De bevrijde Steden in Ylaanderen Brussel heefl zijne eerste Piotten gezien ! ! ! De bevrijde Steden in Vlaanderen De correspondent van de» •• N. Kott. Ct. » in het Engelsch groot hoofdkwar-tier heeft de vlaainsche streken en steden bezocht, die einde ...

  Hoop in de toekomst: orgaan en briefwisseling der vrienden van voorheen

  ...

  Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

  Jeudi 5Mée*rabre IÎH8 ÎO aantimfs le numéro *>*** ****** jV'"' 'US V - - < JOURNAL DE GAND ÉCHO DES FLANDRES ABONNEMENTS : DEUX FRANCS PAR M«IS .RÉDACTION & ADMINISTRATION : 6MW — 3, SUE SE Fi AN DRE, 3 - S^SO TBLEPHONE 865 j Annonças fr. 0.10 la ligne. Séalamss (avant las annonces) 1 tr. la ligne. Bâalamàs en Chrenitoe ...

  Pages