Votre recherche a donné 363 résultats

a-z index des titres
  • 1916-02

Filtres

Date de publication
1916363

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT , ZONDAG 13 FEBRUARI 1916 Nr 48 Prijs : 5 centiemen Een Gedenkteeken VERHAAL UIT ONZE VLAAMSCHE DORPEN I Ridder van Bellinge de Bellewaarde, senator, lid van den Beheerraad der Nationale Maatschappij der Buurt-spcorwegen, stichter van de « Vrome Schuttersgilde », eere-voorzitter van den Christelijken ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Tweede Cavalerie-Divisie gedurende den Aftocht naar den Yser (Vervolg) Nu men de beslissinggenomen had den aftocht tôt aan de ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 5 FÉVRIER 1916 Année. — N' j8o5. LEURS « rfÉROS DE L'AIR » ONT ATTAQUÉ LA « FORTERESSE PARIS Dessin de J. SIMONT. Ce numéro contient en supplément le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 149 à ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Nr 15 5 Centiemon Gcnt, 27 Februari 1916 ALLERLEI OPSTEL : ALGEMEKN SECRET ARIA AT OUDE HOUTLET, 34. WEEK B LA D tîEiHËE'R : VROUWENSECRETARIAAT PEPERTR AAT, 17. INH'OUD : De Bedriegers bedrogen. — In den Storm. — 't Kanon. — Huiselijke Opvoeding. — Nog voor geen 100 000 franks ! — Grondbeginselen van Gezondheidsleer. - ...

Ons Vlaanderen

VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Ons Vlaanderen 181, me de Charonne, Paris. WEEKBL AD PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. Inschrij vingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maand : 2.25 Buiten Frànkrijk : S fr. per jaar. Aan onze Abonnenten Van deze week zijn wij begonnen onze Postkwittanciën rond te sturen aan ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

f ANVERS, Dimanche 6 et Lundi 7 Février 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.532 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne l franc la ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dmsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN HET FRONT In de voorste Ambulancies De groote ambulancies van het front, die soms verscheidene honderden bedden tellen, doen al hun ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

ÎVlardî 29 Février 191Ô A B G JOURNAL QUOTIDIEN, • ~ Z.9 Numéro i lO Centimes «..i-T ■ i t imaMgasg r^?aatgK?yc>33Bta-ggpgaa:sriav«*»»^M**»u -*zxsxx?^3^:j?.^£n>œ*socx*i*œx*^& 2m' Année. — N* 463 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS $ Un mois' (mars) , te. 2.30 Les demandes d'abonnement sont reçus* EXCLUSIVEMENT eu* ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspapei Telephoon: Central 12 86. W 12 Blatiz. De Stem uit Belgie L'Echo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnements is. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d. for three months. 2de Jaargang. Nr 20. VRÎJDAG, FEBRUARI 4, 1916. Abonnement voor de Verecnigde Staten, 40 cts. ; Pri^P 1 ...

Belgisch dagblad

le Jaar^an^; DÏNSDAG 8 Fl^BÏ?tTAKÏ 101¥i iso. ias. ABONNEMENT EN. Per 8 maanden voor Eollaad 12.50 franco per posfc. Logea nummers: Voor Holland 5 cent voor Bnitenland 7'/s cent. DenHaag. Prinsegrachfc _ 69, S^lef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN? Van ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Es F0S1IS1&JIT |sijn nog lczers die verklaren ir>t te be-p waarom wij ons formaat mocten ver- 'lerhalen de redenen : e duurte van het papier ; e schaarschbeid. papic da voor den oorlog 23 centie-er kilogram kostte, is geklommen tôt , 47j 5°> 6° ^ 75 centiemen. hebben cr zelfs verphcht gezien over 'en wat papier te koopen aan 80 CEN ...

Het Vlaamsche nieuws

Letdag 5 ^ebruari lutô. Twe de Jmargi %t 36 jprijsi 5 Centième door gaùeel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest versprëid Meuwsbîad van België» - Verschijnt 7 maal per week IABONNMSNTSPRIJZËN : ?er week................ #.8â Par 3 maaadea 2.76 Per maand ! .36 Par 6 rnaanden 7.63 Per jaar [*.~ AFOEVAAJtDlGDSN VAN DSjN ...

Pages