Votre recherche a donné 363 résultats

a-z index des titres
  • 1916-02

Filtres

Date de publication
1916363

De legerbode

DE LEGERBODE den Dmsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN HET FRONT In de voorste Ambulancies De groote ambulancies van het front, die soms verscheidene honderden bedden tellen, doen al hun ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspapei Telephoon: Central 12 86. W 12 Blatiz. De Stem uit Belgie L'Echo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnements is. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d. for three months. 2de Jaargang. Nr 20. VRÎJDAG, FEBRUARI 4, 1916. Abonnement voor de Verecnigde Staten, 40 cts. ; Pri^P 1 ...

Belgisch dagblad

le Jaar^an^; DÏNSDAG 8 Fl^BÏ?tTAKÏ 101¥i iso. ias. ABONNEMENT EN. Per 8 maanden voor Eollaad 12.50 franco per posfc. Logea nummers: Voor Holland 5 cent voor Bnitenland 7'/s cent. DenHaag. Prinsegrachfc _ 69, S^lef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN? Van ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

OUD-VLAENDEREN. Beheer en Opstelraad : 13, PAKHU1SLAAN, 13 = Brussel . ABONNHM ENTSPRFJS ! Per Jaar Fr. 6.50 PR1JS : 15 CENT1EMEN Eebste Jaargang Nr VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad INHOUD Een Veldgodsdienst-plechtigheid bij het Oos- tenrijksche leger, plaat 257 Hoe staat het met den Oorlog ? (Ons weke- lijksch ...

Belgisch dagblad

■** 4. - ps -ï aarofaiiff. ZÀTteHjiAG a ètsbrCaut rSim-- - - No. iax. """ «h ABONNEMENTEN. • « r 8 ma&nden voor Holland f 2.60 franco per' posfc. Loseo ànmmerBs Voor Holland 5 cent •oor Bnitenland 7'/s cent. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. F f ADVEBTENTIENf ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 20 Februari 1916 5 CEirsrTiiEiMiEîisr Twfifidfi .Taarei'anff Nr 14 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA"ND 30, Antwerp Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD —— * » ^©,n.fe;ojad.ig-in.g-©ii : 4= bladz., don regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 RA£rrnfflni*ViArir»Vi+. R ...

De Belgische standaard

Door Ta&l m Volk X3JÊkM3HBT ■ ATP» Vaoi» God «m H&&fû m Lmud Ab»nmm»*ls»rtl* wor t* mmaMW &ij veonMMtai^i j K»StW«tf î IUJKJFWIM PKKÏKK*. *7 ~~ V^V .r « r j «uW* « . „ m ?mt «• MMah* ; *.<o fs. Villa MA COQDILLE» Zecdijk lEFAiiE] v«« «• ■w*-a®iêawaa — t* 't la»* S.&O », { »miUm t ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 5 FÉVRIER 1916 Année. — N' j8o5. LEURS « rfÉROS DE L'AIR » ONT ATTAQUÉ LA « FORTERESSE PARIS Dessin de J. SIMONT. Ce numéro contient en supplément le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 149 à ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

Les énormes pièces, qui font de nos modernes cuirassés des forteresses flottantes, demandent pour répondre à ce qu'on attend d'elles, au moment du combat, des soins attentifs dont l'équipage ne manque pas de les entourer. Les signaux de nuit d'une flotte. Quand un grand nombre d'unités navales est réuni, les signaux de nuit se :roisent en ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the influential Belgian newspaper now enjoying the hospitality of âîliaîJarîJ, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Tweede Cavalerie-Divisie gedurende den Aftocht naar den Yser (Vervolg) Nu men de beslissinggenomen had den aftocht tôt aan de ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 27 FEBRUARI 1916 Nr 50 Prijs : 5 eentiemen Wachten Nog was er niemand op het pad, dat van Badoer laidde naar den ketapan.... Multatuli. Ze had met gewacht op hem, éene nacht, maar heel haar jong leven lang... Ze kende hem niet, wist niet wie 't zou geweest zijn... Maar jaren lang had ze uitgekeken ...

Pages