Votre recherche a donné 363 résultats

a-z index des titres
  • 1916-02

Filtres

Date de publication
1916363

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspapei Telephoon: Central 12 86. W 12 Blatiz. De Stem uit Belgie L'Echo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnements is. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d. for three months. 2de Jaargang. Nr 20. VRÎJDAG, FEBRUARI 4, 1916. Abonnement voor de Verecnigde Staten, 40 cts. ; Pri^P 1 ...

Belgisch dagblad

le Jaar^an^; DÏNSDAG 8 Fl^BÏ?tTAKÏ 101¥i iso. ias. ABONNEMENT EN. Per 8 maanden voor Eollaad 12.50 franco per posfc. Logea nummers: Voor Holland 5 cent voor Bnitenland 7'/s cent. DenHaag. Prinsegrachfc _ 69, S^lef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN? Van ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. P PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. kRANKRlJi^- ?cn RFgO'F . .... 02.0 fr. i VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENQELAND 2 sh. FRANKRIJK en BFI - ... 2.50 fr. ■— » , ALLE STUKKEN BETKEFFENDE REDACTIE EN ...

Pages