Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

r JAARGANG WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1915 N' 28 DE WEEK ceïllu&tr&erd blao ABONNEMENT . België : 8 franken Ket jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, K.UNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER —- 1 BEHEER : C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 12, Brussel □ □ EEN OOSTENRIJKSCHE WACHTPOST □ □ Onmogelijk voor ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET GROOTE MILITAIRE SPORTFEEST IN HET STADION TE AMSTERDAM dat op Zaterdag en Zondag l.l. vanwege de Centrale Sportcommissie in de stelling Amsterdam onder buitengewone belangstelling werd gehouden. Er hadden wedstrijden plaats in allerlei soort spelen, in hardloopen, vèrspringen, hoogspringen, polsstokspringen, speer- en discuswerpen enz. De ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

JAN VAN DELFT IN ZIJN ATELIER. Oorspronkelijke teekening van Herman Moerkerk. (Zie het bijschrift.) 4 SEPTEMBER 1915 — 49e JAARGANG No. ...

Pages