Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

Vooruit: socialistisch dagblad

Druk3ter-UitgccÏ5ter gam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder: p. DE VISCH. Ledeberg-Gent . . REDACT1E . . ADMINISTRATIF KOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij.—Verschijende alle dagen. ABCNNEMENTSPRIjS BELGÏE DrJc mainden. . . , . fr. 3.25 Zes tnaanden » , . , . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Mtn abonneert zich ...

Het volk: christen werkmansblad

l'ijfcn-Twintigste Jaar. — N. 285 Qodsdienst — Hulspzin — Eigendoni Donderda» 30 Seplemkr 191S Aile brielVifselnigcn vracht-vrij te zendcn aan Aug. Van Ireghc m, uitgcvervooi de nar.ml. n aatfch. » Diukkerij Iiet Volk», îîceifctceg, n° 16, Gent. Bureel voor West-V!aarideren: Gaston Bossuyt, Recolletten-straat, 14, Kortrijk. Bnreel van ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

8?'JAAK Vriidàg 17 September î 9 î b N' 22 W DE GENTENAAR- DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Postpakjes. Aan 103 krijgsgevangenen werd deze weeK een postpakje cezonc'en, inhoudende : een paar kousen, een doosje sardienen, twee militaire beschuiten en twee pakjes sigareiten. _ Wij vezonden nu reels 640 po'-tpakjes. tk ' Je Sommige personen sturen ...

Pages