Votre recherche a donné 385 résultats

a-z index des titres
  • 1915-12

Filtres

Date de publication
1915385

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

JF JAAft Zontfag S en Maan<îag 6 December 1915 Nf 289 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureeïen fa Gent np 13 Keîalvasl - Oïîicïeele HuMb tericiiten 90. VEROBDENING Het vervairdigen van sp:ritus uit granen oî hakvruchten (aardappelen, rapeo) m net Etap-pengebied wordt verboden. Uitzonderingen behoeven de toîstemming der ...

Pages