Votre recherche a donné 386 résultats

a-z index des titres
  • 1916-06

Filtres

Date de publication
1916386

Belgisch dagblad

l£> -Tti nr'vanff. ZONDAO 11 MAANDAG 13 en DINSDAà 13 JUNI 1916. 3Xo. sas. abobnemeuten. ï>er 3 maanden voor Holiand < 2.50 franco per post. Losge nummers: Voor Holiand 6 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht _ -89, ïelef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADYERTENTIBN? Van 1—5 regela f 1.60: el£« regel meer f 0.80; ...

De Belgische standaard

2dc Jaar Nc 137 (388) Vijf Centiemen h©t nummer Woensdag 21 Junî 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD '^y-erincœ~H r B a A R T ■ S tic ki t ^ •#« ÎTuâ'^i t* l 0 IUtf«n§ F«€ttrI . faste OpsMlers: M. E. Bblpairi, L. Duyhrs, PI BbRThakd VAK dbr Schkldmï, Dr Van de Pekre, D* J« Van de Womtyhb, Jppl Filliabk-j ...

Pages