Votre recherche a donné 51422 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  Les règlements allemands

  En zone occupée, l’occupant allemand gouvernait à l’aide d’innombrables Verordnungen et Bekanntmachungen. La vie publique était réglée par des milliers de petites et grandes règles qui changeaient en permanence. Nombre de ses règles furent perçues comme des brimades par la population, mais du point de vue ...

  German ordinances

  The German occupier ruled in occupied territory by means of countless Verordnungen and Bekanntmachungen. Public life was regulated by thousands of big and small regulations that changed continually. Many of these regulations were felt to be harassment by the population, but from the standpoint of German military logic they were ...

  Die deutschen Verordnungen

  Im besetzten Gebiet herrschten die deutschen  Besatzer mittels zahlloser Verordnungen und Bekanntmachungen. Das öffentliche Leben wurde durch tausende sich permanent verändernde kleine und große Vorschriften geregelt. Viele dieser Vorschriften wurden von der Bevölkerung als Schikanen empfunden, der deutschen militärischen ...

  Duitse verordeningen

  In bezet gebied regeerde de Duitse bezetter door middel van talloze Verordnungen en Bekanntmachungen. Het openbare leven werd geregeld door duizenden kleine en grote regels die voortdurend veranderden. Veel van die regels werden door de bevolking als pesterijen aangevoeld, maar vanuit de Duitse militaire logica waren ze meestal zeer ...

  Belgische vluchtelingen

  De Eerste Wereldoorlog bracht een gigantische vluchtelingenstroom op gang. Minstens 500 000 Belgische burgers, ruim 7% van de Belgische bevolking, brachten vier lange oorlogsjaren in het buitenland door.  Blog: 'Vier jaar ...

  Belgian refugees

  The First World War created a gigantic stream of refugees. At least 500,000 Belgian citizens, more than 7% of the Belgian population, spent four long war years abroad.  Blog: 'Four years a ...

  Réfugiés belges

  La Première Guerre mondiale initia un flux massif de réfugiés. Au moins 500 000 civils belges, plus de 7 % de la population, passèrent les quatre longues années de la guerre à l’étranger.  Blog: 'Quatre années de ...

  Belgische Flüchtlingen

  Der Erste Weltkrieg brachte einen gigantischen Strom an Flüchtlingen hervor. Mindestens 500.000 belgische Bürger, etwa 7% der belgischen Bevölkerung, verbrachten vier lange Jahre im Ausland.  Blog: 'Vier Jahre ...

  Heldenhulde

  During the First World War tens of thousands of Belgian soldiers died at the front. At first they were only put to rest in temporary graves. Several Flamingants wanted to honour their friends more permanently. They founded 'Heldenhulde' (literally: 'tribute to heroes') and created concrete tombstones in the shape of a Celtic ...

  Music and singing

  ...

  The colonial troops

  The First World War was primarily fought in Europe, but soldiers and workers from all over the world came here to fight and work for the various armies. Blog: 'The world at the ...

  Het leven aan het front

  Eentonig eten, verveling, modder, ratten, luizen en ziektes... Zelfs zonder de verrassingsaanvallen, scherpschutters en artilleriebeschietingen was het leven in de loopgraven geen lachertje. Toch was het leven aan het front geen constant gevecht. Om ze niet te veel te belasten, brachten soldaten slechts enkele dagen door in de voorste loopgraven ...

  Pages