Votre recherche a donné 413 résultats

a-z index des titres
  • 1916-08

Filtres

Date de publication
1916413

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR DE LANDWACHT tft'Iaar. Uitgever G.De Graeve, Oent, Ketolvest, ttt, ID3 K1Xj13XI^JEÏ PAT3IOT Vrljdag 9 5 Augustus 1911 Num. »«4 Officiëele Duitsche barichten m Verordening betraifande vîas eu hsed* (kloddos). Ter vervanging der verordeningen vas I December 1915 (Verordeniugsbiad voor hei Etappengebied van het 4e leger nr 15, blz. ...

De Belgische standaard

A T «h 1É <Wf ^ ^ ' tf I. Ok Zoncfaa 6 en Maandaa 7 Oogst lili |W4«tMtNÎSPHUS Ytor soldâtes : t ÉQMwci f. i »5 il K»«andeti 3-50 jroawjdMi 375 Hitt soldate» in 't land l mund f. 1 75 a m*«nden 3-50 g mM-nden 5 25 Buiten 't land t BUULnd f. a nuandan 5 00 ■ auanden 7-5» DE BELGISCHE STAnDAARD REDACTIE en ADMIN1STBATI£ : Villa « ...

Het Vlaamsche nieuws

Vlaamsche Nieuws Hct best ingeiicht meesfc ^erspreid Nieuwsblad y&o België* - Verschijnt 7 maal pef week ■ - - -ÀBONNEMENTSPRIJZEN i P«r maand 1.7S Par 6 m*and*n 11.— p«r i lainden I.— P«? j*v 11.— AEGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD ; Dr Ang. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT. ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

jbïHEER EN OPSTELRAAD 1 13, PAK H UISL A AN, 13 ~ BRUSSEI. ~ ABONNEMENTSPRIJS : PER JAAR. . FR. 6.50 ( Verteruiitiçskosten nict mbegrtptn) PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd weekblad INHOUD Een Duitsche patroelje in hinderlaag in een bosch vôôr Dunaburg (Rusland) plaat 521 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 101 £ /—ADMINISTRATION: ===== 7 r"e sawt-je^an c=>0cn 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* i l Abonnement i 9 Francs -A1 1 REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES VIIF n'IïNF. FABRIQUE D'ARMES ET DE MUNITIONb. A l'heure actuelle, toutes les fabriques, dont l'outillage mécanique le permet, ont été transtormees ...

Pages