Votre recherche a donné 413 résultats

a-z index des titres
  • 1916-08

Filtres

Date de publication
1916413

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMERO 101 AOUT 1916 C30<=3 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES C5>0C3 Abonnement : 9 Fruci ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES ■" '• ■ 111 ■ ■ ■ ■ i '■». ' VUE D'UNE FABRIQUE D'ARMES ET DE MUNITIONS. ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede iaar^anff Nr 39 Prijs 0 centiemen Oeiit 13 Augustus 191 (» hoofdredactie : algemeen secret ariaat oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volks bibliotheeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : vrou wensecret ariaat peperstraat, 17. — cO» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3-" Année - N. 680 - Ed. t CINQ CENTIMES Samedi 19 Août 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉO. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4,50. - Mk. 3.(30 Les bureaux de poste en Belgique et à PEtranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours tes 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On petft s'abonner toutefois pour les ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnungsblatt -Br die okkupierten MM Belgiens.,— ta 1 1 >Mhlié m r .J uij uni ircuciowBvu- oeur in Belgie. Gedrukt in de kkerij fan het Wet- en Veror-ingsblad, Brussel, Leuvensche lit 40. et Wet- en Verordenlngsblad in Belglê verkrijgbaar bij engcnoemde drukkeri), in tschland en in het onzijdige tenland bij de Duitsche ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

2457 Inzonderheid zaî op deze wijze uit de voor het eigen gebruik overtollige stapels der haverbezitters, door dwang voorzien worden in de belioeften van de kolenmijnen, van de inrichtingen tôt algemeen nut en van de vervoerondernemingen die voor het openbaar welzijn onontbeerlijk zijn, Artikel 5. Als hoogste p'ijs voor haver van goede, ...

Pages