Votre recherche a donné 51426 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  In de loopgraven

  In augustus 1914 rukten de Duitsers in zuidelijke en westelijke richting op door België. Ze bereikten snel de Frans-Belgische grens, maar werden aan de Marne tot stilstand gebracht door Franse en Britse troepen.  Blog: 'Tot aan de IJzer, het front ...

  Literatur und Theater

  ...

  Littérature et théâtre

  ...

  Heldenhulde

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden er tienduizenden Belgische soldaten. Aanvankelijk kregen zij in de meeste gevallen een voorlopig graf. Enkele Vlaamsgezinden aan het front wilden hun makkers een duurzamer graf bezorgen. Ze richtten ‘Heldenhulde’ op en zorgden voor betonnen zerken in de vorm van een Keltisch kruis, met de ...

  Heldenhulde

  Blog: ...

  Heldenhulde

  Le bilan des soldats belges de la Première Guerre mondiale s'élève à dizaines de milliers de morts. Ils obtenaient, dans la plupart des cas, une tombe provisoire. Certains des flamingants sur le front voulurent une tombe durable pour leurs amis. Ils fondèrent ‘Heldenhulde’ et bâtirent des tombes sous la forme d’une ...

  Frontschilders

  Een verwoest landschap in Nieuwpoort, een onder water gelopen schuilkelder of een zelfportret in legeruniform… Het zijn slechts enkele taferelen die de kunstenaars van de Section Artistique tussen 1916 en 1918 schilderden. Doorheen de jaren traden zesentwintig Vlaamse en Franstalige schilders in militaire dienst van deze ...

  Artistes au front

  Un paysage dévasté à Nieuport, un abri antiaérien inondé ou un autoportrait en uniforme militaire… Ce ne sont là que quelques-uns des tableaux peints par les artistes de la Section artistique entre 1916 et 1918. Au fil des ans, vingt-six peintres flamands et francophones rejoignirent les rangs de cette section ...

  Kriegsmaler

  Eine verwüstete Landschaft in Nieuwpoort, ein unter Wasser stehender Bunker oder ein Selbstporträt in Armeeuniform … Das sind bloß einige Szenen, die die Künstler der Section Artistique zwischen 1916 und 1918 gemalt haben. Im Lauf der Jahre traten sechsundzwanzig flämische und französischsprachige Maler in den Militärdienst dieser ...

  Artists at the front

  Ruined countryside near Nieuwpoort, a flooded air-raid shelter and a self portrait in army uniform; those are just a few of the scenes painted by artists of the Section Artistique between 1916 and 1918. Through the years, twenty-six Flemish and French speaking painters joined this unique army unit. To find out more, read the blog 'Easels ...

  Ghent festivities

  For many people in Ghent the ‘Ghent Festivities’ have been a staple activity during the summer holidays since as long as they can remember. On the 11th of July 1914 the ‘Gemeentefeest’ or ‘Fête Communale’ was kick-started as usual by the giant bells of the belfry tower. Back in the day the festivities were ...

  Genter Feste

  ...

  Pages