Votre recherche a donné 461 résultats

a-z index des titres
  • 1916-10

Filtres

Date de publication
1916461

Belgisch dagblad

2c Jaargaag igONDAe 1 en MAASPA6 8 OOTOBBH l®lC ss ia abonnemestek. . per 3 maanden voor Nederland { 2.60 franco per post. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht |9 Telefoon Red. en Admin. "438, BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. éu CASTILLON, ...

Belgisch dagblad

Se «Faargfang- ^RIJDAO 8y OCTOBER 101O. iVo. 37 ABONNEMEITEN, Per 8 maanden voor Nederland-1 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Tplofoon "R«d. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD ) _ - , Bestuurders: Dr. TERWÂGNE CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. BUREAUX ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Nummer 586 Prijs : g5 Centiemen Donlerdag 5 October 1916, ONS VADERLAND * ( "^AByNNKalENTEKf | i B»lgi« • • • 1 50 fr- per maand ! } s ... 4.00 fr. per trimester j i FrankrijK- . 1.80 fr. per maand | < „ . . 5.00 Ir. per trimester j BELGISCH DAGBLAD ABONNE! VIENTEN ENGELAND EN HOLLAND: 2.70 per maand 8.00 per trimest ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

| Nummei* 538 Prij s : S Oentiemon ZateMaff 7 October 1§16. ONS VADERLAND S^Orukker.Uitgewer : A. TEMPERE-IBUYLE "întarkel»*». SB, DE PAUME <BelCi=) v<,„r fV«afc'<ii* 1 17, eu* de Vio, CALAIS. 0F8TEL i J- BAECKELANÙT, rue Nlortet, 17, CALAIS. LJt<1 , | | f _ >t|| w v * RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK ■*■ ■* *- ■*■ ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Nummer 547 Prijs : f5 Centiemen Woensdag 18 October 1916. ONS VADERLAND Opukker>llit0it«sp : A. TEMPERE-RM UYLE euinkcpkeiaan, 6k, DE PANNE (BtslQia) Vaa«< fpMkrijk • 17, eut di VIo, CALAIS. CPSTEL[i J. BAECKELANDT, ne Rortat, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK -*• -*■ -*• VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ASÛNNEMENTEN i an ...

Pages