Votre recherche a donné 463 résultats

a-z index des titres
  • 1916-12

Filtres

Date de publication
1916463

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

I Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEl fweede Jaargang ■ VTr A Prijs : 1S centien 3e" DECEMBER 1916 II 7 2L'^.£L£"?' VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH GEÏLLUSTREERD WEEKBLAC Bestuurder eri Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 9 Een duikboot geeft in voile zee bevel tôt stoppen aan een vijandelijk zeilschip (plaat) 129 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jàargang Nr 3 Prijs 6 centiemen Gent 3 Décember 1916 hoofdredactie : algemeen secret aria at met de medewerkxng van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : vrouwensecret ariaa peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekblad voor ons VSaamsche ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

2' ANNÉE SAMEDI 23 DÉCEMBRE 1916 r) N° 96 L'ÉVÉNEMENT ABONNEMENT REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTRATION ^ Belgique : 13 p.. „ DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE c Van Corteobergh Etranger • 17 ' ' ' 24 pages : 30 centimes le numéro 12, rue de l'Empereur. Bruieile» J «-—■ L'ARBRE DE /NOËL. -—- ———- est la (ête intime de la ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 52. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz ~Ja i La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift Officieel Tijdschrift Bulletin officiel des Belgischen Roten Kreuzes van het Rood Kruis van België de la Croix Rouge de Belgique Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 119 DEC 1816 crsOca PRIX OU NUMERO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs. ( k 1914 ADMINISTRATION RUE SAINT-JEAN I N" 48 □ BRUXELLES □ I PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement i 9 Franc» REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES : L'A/*M/NO/N0IATIOVN AUX BE"RGE*RS "... Et l'Ange leur dit : Ne craignez ...

De legerbode

9 December 1910 Nummer 354 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VGOR DE BELGISGHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batlerij ontvangt tien of vijfliea Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De lïistrucfieeentrums van het Belgisclî Leger V. — Ds Biizondere Inrîchtîag'eii. In île i^nte van ...

L'indépendance belge

t7ème axiiée. No 286 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: & CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS ! O A Rfl c r\ l ***■Trm *** *** *** ir% g— 4o4 ^ t,mif1 rt «—r T Tvri c ^ !UDOP HO'JSE. TUDOB ST.. LONDON. E.C. H. PLACE DE LA BOURSE SAMEDI 2 DECEMBRE 1916. ABONNEMENTS : f* ® ...

Pages