Votre recherche a donné 463 résultats

a-z index des titres
  • 1916-12

Filtres

Date de publication
1916463

De legerbode

9 December 1910 Nummer 354 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VGOR DE BELGISGHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batlerij ontvangt tien of vijfliea Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De lïistrucfieeentrums van het Belgisclî Leger V. — Ds Biizondere Inrîchtîag'eii. In île i^nte van ...

De Maeseyckenaar

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws ...

Belgisch dagblad

Se «5 aarg:anw ZATERDAG © DECEMBKK _ < O. "iT41: ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland l 2.60 franco per post. Losse nummers: Voor iS'ederland 5 cent voor Buitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET.. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAI, ÉD. & Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que d_3 Abonnements TRIMESTRIELS; ceux-çi prennent coure les I Janv. 1 Avsn ! 3vn.iej I Octo», On peut s'abonner toutefois pour les fiera derniers mois ou mêifie pour la dernier ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 52. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz ~Ja i La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift Officieel Tijdschrift Bulletin officiel des Belgischen Roten Kreuzes van het Rood Kruis van België de la Croix Rouge de Belgique Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire ...

Belgisch dagblad

/♦. â -i- ,iv u > /%>. A_I^i 11 3L>l£CI3f^]MLicJ»iiil:"iL il^iCS. ^O. <7S ABONNE MENT EN. Per 3maandenvoorNederland I 2.50 franco per post. Losse nommera: Vcor iSederland 5 cent; Toor Buitenland 7'/t cent. Den Haag, Prin.segrach.fc 39 m i r» . t»1j A 'T.'IQQ BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND H w mm Iflll WÊÊfF UH1 ■ V KHI jS&SHl SB « m&ÊW Drukber-Uïttfever* Ttl^f IRE-KUYLE Duinkarkelsaiti i#» DE PWIE (Balgit) Voor Frankrîth • 17, riw 0« Via. CALAIS DPBTEL » ». B*LCREURUT, rut RSortct, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ, EN VRâNK +■ -VOOR GOD EN VOLK EN LANC IABOMNËIBENTEH BeSgjîK Frankrijk En$ei»iMi ...

Pages