Votre recherche a donné 297 résultats

a-z index des titres
  • 1915-02

Filtres

Date de publication
1915297

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

[ PYYQIfTIP liu AA uluuuu Zlr AININHU. — serû HHIIlMli »■ Il II -Mi»' -T.'».-' fi /D ACTION & ADMINISTRATION 28 ter rue do la EoarsB — LE HAVRE Téléphone: Le Havren" 14.05 Eiresiaur : FIM fflDBAT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées h8ut, rue de la Bourse, Le Havre. LGNDQIM OFFICE: 21, ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. Een Gezamenlijke Begraafplaats voor onze Dooden . Gloire, honneur ù ceux qui sont morts pour la Patrie ! ils ont droit qu'à leurs tombes la foule vienne et prie. ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 10 Vijf centiemen het nummer HWiiirwiir—ininiin n n u miiiw»M^wiiM|iiii'iwiii'HMiiiniiinfiii'Mi|rw j.'JWKumriTiy Zondag 7 en Maandag 8 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Viî_L.A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. •*- Reklamen : 0,40 fr. de regel ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdgg 26 Februars 1915. Eerste J&arg *>*• 44 Ptijs ■ S Centiemen door gehee! Beigië •jrjX* **0"* 1*«fa Vlaamsche Nieuws H et beftt ingalicht en mee$t verupreid Nieuwiblad vauri Belgié. - Verichynt 7 maai pcr wcck A!ioNNHML;fsTâ»l>KIJZEK : [ ta «ce* • • 8.35 t'er 2 maa-ideu *.u,< (<«• ?s#«iasî 1.60 , i*tsr ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnunqsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. m- Ki! vcruruBiiiiiUdumu vuur un mm aiicnGii m\ dgiuig. Bulletin ottlclel m Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. BRÛSSEL. I\° 44. 26. FEBRUAR 1913. BEKAN NTMACHUNG. Mit Zustimmung des Herrn Generalgouverneurs in Belgien habe ich gemiiss Verordnung vom 17. Februar ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 20 Février 1915 Cinquante-septième Année - No 17.239 -,^£TIQN & RÉDACTION ; K^é, RUf VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone : 3761 LLOYD ANVEESOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I eerste Jaargang N®. ia jviaantaHg ta r eoruan is>io s Cents DE VLAAMSCHE STEM ÀLOBlVlEEIVr BELGISCH DAGBL4D [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt maohtl REP*ALElSSBTRAATE3l! AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. pi Vlaamsche Stem verschijnt t* Amsterdam Blken dag des morgens *' Abo'nnementsprîjs by vooruittietaling! Vooi Hollaud en ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — Nr 32 Prijs : 5 centiem voor heel het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 7 en S! andag 8 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBUAD VOOR HET VllflflJWSCHE liAfiD Voor Volk, Stam eu ïaai. Omdat ik Wlaming^ben.^ Handschriften worden niet terug gezonden BEHEEB EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Vrouwstraat, 12 VAH_JSiTCK. ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

GAZET VAN BRUSSEL DflGBIiflD VOOÎ^ HET VliflRJWSCHE LiflflD % oor f olk. Ni » in en laàl Omdat ik Itamiug Sien. Van Eyck. BEHEER EN RhAKTIE " Il aankondigingen . Handschriften worden niet teruq qezondev J ' Il Plaatsaan/ragen : 5 centiem per>alven rcg«l , I Îaiia \p #i4i iO II am^ra 4anirnndi( moen 10 centiem ; Publiciteit: 3° ...

De Belgische standaard

l ste Jaar. — N° $ Vijf centiemen het nummer Trijdag 5 enZaterdag 6 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViL-LA M A COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelfngen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. «DcBelgische Standaard» verschijnt ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie IVoor God en Vaderland Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 23 VRIJDAG, FEBRUARI 26, 1915 Price ld. Opzoekingen Onze Prijskamp { Gewonden in Frankrijk. Paaschplicht. De ...

De Belgische standaard

Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA SV1A COQUILLE, ZEEDJJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. « De Belgische Standaard» verschijnt driemaal te week. VaderSandsch Lied Wijze : Vlaamsche Leeuw Vol trots en veinzerije Daa^de ons de ...

Pages