Votre recherche a donné 485 résultats

a-z index des titres
  • 1917-02

Filtres

Date de publication
1917485

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

3 Februari 1917 Nr 5 40® Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek voiksgezind weekbSad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen tNeCHRIJVING8PRIJ» Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Yoor Nederland >• 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het volk: christen werkmansblad

l'i. i ■ . ^—- ■■ ■ ■■ ■ r 11—' ■ toenen-TwiatlgsIe Jaar. — N, 48. . — i ... .^ Goâsiienst — Haisggzln — Eîgenâam Dinsdag, 27 Fekraari 1917 Aile briefwteselinze» vrecht» ! vrlj te zen den aan Aug. V&a Iseghem, uitge ver voor de naamh maatsch. < Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieu ws Verscbynt 7 maal in de week A80NNEMENTSPRIJZEN ! Voor één mtud '•" Y cor S maasd 8- Voor ■ nua»ad '*•— Voor Me i«*«' .... "•*~ Reduktf», lekter ©a Aaikeatfigiag&a ROODESTRAAT, 44 4KTWB*P*i> Mk DE OFSTELRAADi R»? VERHULST, Dt Ai*. «ORMS. Aîfc. VAN DEN BRANDE" Met de vaste medfiwerklng via ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 6 Dimanche 11 Février 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOTJVAIN ABÔNNEMENTSPRÏJZËN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Per jaar G.oO fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4" Année - N. 869 - Ed. 3 CIKQ CENTIMES Lundi 19 Février Î917 ABONNEMENT POSTAL, ÉO. ] Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4M - Mit. £00 Les bureaux de- poste en. Belgique ef à rEtranger ifac,-estent que des abonnements TRIMES FRIELS; ceux-ci prennuit court* les ÎJan'v. I: Avril 1 Juillet l Octob. Or peuts'a-bonner toutefois ...

Pages