Votre recherche a donné 509 résultats

a-z index des titres
  • 1918-06

Filtres

Date de publication
1918509

L'indicateur - De aanwijzer

!3" jaargang. Van 16 tôt 22 Juni 1918. N® 24. DE AANWTJZER Teîefoon : 261 Sixreel : OUDB HEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261 fatreielii k Tram , Buurt- ea Spoorwegen, Post- ea Teleparaverkeer ZZIHS 2"' Stuaie van Aiiviiin LrnEi x on.!*o, notarié te Antwerp n, Markgrave-straat, 12. BIJ STERFGEVAL Openbare verkooping van schoone en ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

"BORGERHOUT, 8 JUNI 1918 ÎO Centiemen Nr 23, 41* Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allés in te ïenden vôôe Donderdag middag — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — Weekblad voor Vlaamsehe en Algemeene Iielangen Bcreel en Drukkerij : Carnotplaats 65 Aankondigingen : 20 Centiemen den regel Vooruitzicht en Draagkracht De huidige wereldoorlog heeft ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE CONSERVATION PAR LE PROGRÈ ROYAUME-UNI: 1 PEP> LE NUMERO j CONTINENT. . 15 OENTI HOLLANDE S CE —— . ' ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: SAftVIEDl 8 JUIN 1918 f 3 MOIS. 9 SHILUNC rrnnp TinTTCJF'. TTTnAT? «T TT. n A <1 T5T Af tr nu T a DnTTDCP ■ - ACnMMV.MWWTC c Ifmo -ifT otTTT t r\T/* LA ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper îor be>^»anê LA MÉTROPOLE ONE PENft\' lSOft : CIRQ CESTIHll oiaaudïi vur oeiit OITIiEM1 DIX CKHTIHSS PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holbora 212. I 3 mois 9 shi Abonnements : ^ 6 mois 17 sh. 1 1 an 32 sh, 26u* ANNEE SAMEDI 15 JUIN 1918 No. 166 LA GRANDE GUERRE I Les ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I JAARCANC, Nr S25. VRTJCÀC, m ms ms:- TW' ■ T!*l» I '* I~ "1 HET VADERLAND Kleine aankondigingen.: 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst DienstaanbiediQgen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voortoopig te ïarijs, 3, Place des Deuz-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Hat mimracr : 5 ceniiem (Front en ...

Pages