Votre recherche a donné 523 résultats

a-z index des titres
  • 1918-02

Filtres

Date de publication
1918523

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargang ■ jyTr | A Prijs : 20 centiem ^^0^^ebruari_Jgl8 11 1/ Zonder verzendlngskosten M # VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -ÛEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 19 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijk- sche kronijk XVIII) met 7 platen .... ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND STICHTERS: J. BaeckeSandt ea A. Tempera JMgfeeli (lâgMâd VenchîjÛén^ tfjfl *tï d® dâg@a d8F W^k • -#» P" " ",„cXrUî, ^ ■ 1 ■ 1 " " " 1 "| | 1 ■' ■ . i ■ ' ' • ■ ." ——-— — — —,m.r , . -7T ' . _ i ...... ... i .. -, .. . ,...■- .... - - ■ ■ - . - - . . '■ ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

fe blad ■ I ■IIHHW Zondag Ê4 Februa1918 1è Jaargang NO. 48. De Klok uit België REDACTIE EN ADMINISTRATIEi WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG TELEPH. 744 • POSTBUS 83 •iHnHnMni'innnnnnnnnnnnnnnpinnniinnpir1 MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID IS T ZEGE ABONNEMENT: fttor HOLLAND ...... FI. 1.00 per Kwartaa! i/ocr ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: MERCREDI 2Q FEVRIFR 1918 (3 MOIS, 9 SHILLINGS. TUDOR HOUSE. TUDOR ST.. E.C. 4. U. PLACE DE LA BOURSE . ABONNEMENTS :] 6 MOIS. 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRES. TELEPHONE: CITY 3960 TELE.: 311-57 et 238-75 ...

De stem uit België

Abonnement : 2sïi voor 3 maamien SuEjstription : 2sh. for 3 nionths. Voor de VereenistJe Stnten : 50 cts Voor II lland : 1 fl, Voor Frankrijk. 2.50 fr. Voor de soldaten : l>h. oî 1.50 Ir. Burcel: 21. RUSSF.LL SQUARE, LON'DON. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. 4de Jaargang, Nr. 20. (Blz. 1803-1814.) Oplia<ge : 11,400. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier ^riiffcïcP1 .1A.U. d.ia.1 tt.ri.A lM»(n«l CitffcÉI !RmIm w >• isw « eloHAt Igtlo ttmmt Hi SStSRtl «S#C1<» (an* »•««'•«*> »nt«» Vint»« MrattM* XI» a » B e f! ■ • § ■ b • |A) etftfeeia» Irtes Jîadimttta» St« j| a> e • t » ■ e • ( « > • (B) «tfdlflat asrgctit ataUntnntcD ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I 33e MARC ANC, Nr 825. MAANDAC, il FEBRUAÎM 1918. ===r— HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. pcr regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN COETHEM. Directeur Het mimrasr : 5 centiem (Front en Frankrijk), 10 centiem ...

Pages