Votre recherche a donné 540 résultats

a-z index des titres
  • 1917-04

Filtres

Date de publication
1917540

De Rupelgalm

April 1917. 7de Nummer. DE RUPELGALM LEVEJST ls STFtEVJEJST ! voor de soldaten der Rupelboorden. i E. H. Van Linden aalmoezenier IljCyy. Opstelraad s ojluitenant J. Rombouts C 1J2 5 Cie. I Cam. VanderPlanken, rue Jean Jacques Rousseau 2ç, Paris» Briefwisselaars en medewerkers worden gevraagd voor elk dorp der Rupelboorden. Doet wat ge ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM US ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PZR NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . .FI. 1.25 „ „ Paschen. 't Cure jaargetijde is onder ons heengegaan. ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

3' ANNÉE SAMEDI 7 AVRIL 1917 M- 111 ABONNEMENT Belgique : 13 ftsncs pss «a StrrmBC : 17 ' ' ' REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 24 pages : 30 centimes le numéro n«ymu iiw x itr> * iwi i C. Van Coitenbeigb 12, ioe de l'Empeieui, Biuiellei P. R. Morris : C'EST LA QU'ILS L'ONT CRUCIFIE. Nous sommes au Golgotha. Au ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

HoogesehooluitbreidiDg op de voorîinie W2 S.K.V.H. - S.U.C.W. onder hooge bescherming van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog Practische Wenken bij het sehrijven van onze Moedertaal door FILIP DE PILLECYN ITzer, A.pril 191 "7 Veurne, Druk. M. ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwer» ultgegeven ondor medewerkinQ van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Eslgiaoha bladan mogsn ult t De Landbouwae > mata ovarnaman, rondar talkani £* b><on ta vermalda» Nr 7. Opstclraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, Naïuenstraat, 10. D7%uhhcrij : Staatsdrakkerij, ...

Informations belges

La Réponse dés Leaders du Mouvement Flamand aux dernières intrigues de l'Allemagne pour diviser la Belgique. L'Allemagne impuissante à faire triompher par les armes ses ambitions pangermanistes, a imaginé de s'inféoder la Belgique en la divisant en deux tronçons administratifs : Flandre et Wallonie, et en s'arrogeant la tutelle culturale et ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 96 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 14? April 1917 εen en ander over bestuurlijke scheiding T.usschen Walen en Vlamingen willen wij de eéndracht en verfoeien wij de eenheid. (J. Destrée. Déf. Wall. 13 bl 510.) De ehineesche raad heeft zijnen staart afgekapt, vele chineezen zullen zijn voorbeeld volgen. ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e ïaareane. Nr 17 PrHc • S rpnHpm^n Zondag 29 April 1917 mHHHBBBMHBBHBnHawBHaaia DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderet lief heejt is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : P. De Witte, Verspyenstraat, 10, Gent VerEuatwooraeliJIce Ultee-^rer ABONNEMENTSPRIJS : Voor ...

Informations belges

INFORMATIONS BELGES OBSERVATION IMPORTANTE UDoCK VA1IU n mrUKIA NIE Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement Îtossible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

L' illustration

Ci numéro contient : 1° Un Portrait hors texte en couleurs du Général Micheler ; 2° Le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 393 à 396). L'ILLUSTRATION Prix de ce Numéro : i fr. 25. SAMEDI 28 AVRIL 191 7 75' Année. — N" 3869. LES MANIFESTATIONS FRANCO-AMÉRICAINES A PARIS M. Sharp, amhassadeur des ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE' Zondaa. 15 April 1917. le BLAD lste Jaareai r» Mfl 1 De Klok uit België IRedactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. M1JN NAAM IS ROELAND ALS 1K KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor HOlLAND . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

<frfte 2fasaatie (fi) I'IIII nHIBI—asaB—MHggggg— îkcis iO BfettMg* gp«uw.yji'iiB^w^^iTOg^Yv;-^pr*TwiawBwpwag'iLt mil Belgifcher Kurier &$rttffeter Set 23 £ I g i t <5 « Jlntiet «frfjcittt in Stflfltl tôgticfj (on<5 SottntagS) jWeimel atifctr Koatog BoimUiag. $ie Œtftc SI u 8 g " & ' (A) ccfc^eint jcbcu Wadjmittag. ...

Pages