Votre recherche a donné 551 résultats

a-z index des titres
  • 1917-06

Filtres

Date de publication
1917551

Vooruit: socialistisch dagblad

il Wtst-ïiaitftr» u lu Fias® , -Vf,' ?îÇrit Duitsche toron. I Westeiijb geveehtsterrein : i I BERLIJN, 12 Juai. — Offieieel: Front .gen. veldm. kroonprins Rupprecht van Beieren : Op het front in Vlaaaderen was de geschutbedrijvigheid 's avonds bij Iepe-ren en bezuidon do Douve verhoogd. In den namiddag viel Engelsche ruiterij tegen onze ...

De Belgische standaard

1 Mmrn Ptss ÊéUUÊum fj IMtiii h\ IM M m&m&v* fcS» |Ui£^ S«S§ ■OC'»-* ** i ' Mtt M ri î liuisj 5f.X-5S 3 S Kafc&ésS S-S» | «SMSisiS 5*S3 3MUOI1U •Hit#» 'i «iSBïi ; S bmsHI îfc « ri»4^ £>©? J-é' .sent I § O P S 'î S îu » s BSSHSSK Vjr,L4 j S .Sf.'- G-.. JteïJiô » j I-Si 'jîîK m f'AS?,a ; glaise ...

De Belgische standaard

•« Juar M s 126^83 Zondag 10 en M^anJag îî Juni 49*7 *»*<• MEittn **&&%$ ts.it>t ftotatta* M* | W«» #fSsd a«i-A^s?- iB '5 I&mcI I^îutc^ fc> xsS t WSASfâilW: | «SêS-laU ?"»T 1.1..1 iwpnn matUtM 'i Im*4 •* I *âÈSHï Îî. M® • m»r?î4m %,$s §.|6> *<?««»« s»5*- DE BELGISCHE STAnDAARD OPST1L ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

EfiTHE r*OUS JUIN OflDER (jftS JUNI 1 9 1 ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 m „ Oorlog1 en Zelfverzaking. Iets dat mag doorgaan als eerç ver-gelding voor al ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

231, 'ANNEE. — Série nouvelle. — N° 9Gf TJo Numéro ; ÎO centimes (S centimes au Front) LUNDI 11 JUIN 1917. REDACÎIOS ET AMIMSTIiATIttf 3, Place des Deux-Ecus, 3 PARIS Téléphone : Central 33-04 BUREAUX AU HAVRE: 28"r, Rue de la Bourse, 28"' LE HAVRE Téléphone : 64 Beige DIRECTEUR Fernand NEURAY LE XXE SIÉCLE ABONNEMENTS France ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE OONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE s 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: u PLACEDPLAROnRaE SAMEDI 23 JUIN 1917. f 3 MOIS, 9 SHILLINGS. 5. DANE STR., 1IIGH HOLBOKN, W.C.l. U' PLACL _ , " ' . ' - ABONNEMENTS; \ 6 MOIS, 17 SHILLINGS. J- CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TeUPKOME : HOLBOKN 1773-4 ...

De stem uit België

Suredl 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Tolephon®! Muséum 267. De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh. vmt 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankriik : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh of 1.50 fr. 3de Jaargang Nr. 37 (Blz. 1479-1486.) Oplage: 10,800. VRIJDAG, JUNI i, ...

Informations belges

H« 352 1" Juin 1917 Informations Belges »_ Observation, importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant là Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de ...

De legerbode

den Dinsdag, Donéerdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. ■ TYPEN EN SCHETSBN VAN HET FRONT ■ Steenstraete Hij was vergeten — al te zeer vergeten zelfs — éfie slag van Steenstraete, waaraan de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT ' t»« iaar. «ara. 187 O.Da Gracve, Ketetvest, 1« DE KLE1W1 PATR1QT Zaterdag 9 Juni 191K Prifc S ccntiemen Bekandmaking Bij den vijandelijken vliegeraanval van 4 juni 1917,'s namidUags 2,30 uur, -.ve:den de V.» d» Heerde, Jozef, 20 jaar, werkman uit Mariakerke (zijn iroeder is in het Beliïische leger) ; 2. De Herdt, ...

Pages