Votre recherche a donné 548 résultats

a-z index des titres
  • 1917-12

Filtres

Date de publication
1917548

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang Nr 12 — 1 December 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem Mevr. MARIE RUYSBROECK ■ TENVOORDEN Kon. Ned. Schouwburg "De Opgaande Zon „ In een literair vraaggesprek, verschenen in «De Gulden Winckel» zei Herman Heijermans ten slotte aan E. D'Oliveira, den ondervrager : «Toen ik op school ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL | Nr 128-129= KERST NUMMER Gôttinsren, 1917. In de bange verwachting, zingt heel lijze weer het zilveren wonderlied van peis en j vrede ! Heel de christenheid die jaren lang al smacht naar het Woord dat worden \ moet, wendt de blikken naar het Oosten £ waar dagen moet de blijde dag ! En de < pinkelende sterre van hun hunkerend hopen ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

TThe Newspaper for Belgians LA MÉTROPOLE PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES OIME PENNY VHOilT : CÏBCt CEimjM» ABOKNElEKSfTS ?OTTiKEWTi dix cESTîiiBi Bureaux 2 43, Chancery Lane W.C.2 — Téléphoné; Holfesyr» 212. l'mols 3 sh. s 3 mois, 9 ib. 24"» ANNEE DIMANCHE 30 ET LUNDI 31 DECEMBRE 191? Nos. 364 365 X^A. GRA^EJQUBBRB Succès ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

HKEIHI " Illustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. . ^ THE WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgavé). VERSCHIJNT ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

De Belgische standaard

vggp' r ^wr ^ ^ X/- \y ^Çs ^r Vif^- -«er ^jr An h r ^>CçTPr~^ i ' ! ! mmimFfîïi •• "*»î«Éi i fM!? §&ÏMU?Si | m «liai jf. usa MMXdlta fi. «s U*ifer:.ilifii i JM ' *&ïtï HciiMits j r in 'i ïhûK i ra*à«id fr. t,?S • sot&andeit 3.30 «ses&das S.sfl >:«i>MiivME CwUw | lamé 1 X neind fr. a.50 9 ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12i cent. ENGELAND 3 pence. t FRANKRÎJK en BELGIË 0.30 fr. 2 VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3 75 fr. ALLE; STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" lllustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland, THE WAR PICTOR1AL {Hoilandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

Pages