Votre recherche a donné 567 résultats

a-z index des titres
  • 1918-03

Filtres

Date de publication
1918567

Belgisch dagblad

/ 3<lo c» - • ZÂTEEDAG 1G en A.C3- If MAJLTOT1918» _i^To. 154, f.'ABOKNEMEKTEN. ■/iîÇper 3 maanaen voor Nederland ■i 2.50 franco per post. Losse ^îuinmers* Voor ilederlatid B cent. Voor Buxtenland 7'/j cent. V Den Haag, Prinsejpaeht 12G. Telefoon Eed. en Admin. 7133. ^m^gggggg^StSatSBÊÊÊaSBISSSÊSSSSBSISSBÊBÊÊ BELGISCH ...

Uilenspiegel van Leuven

UEVV EN BEHEER en OPSTELRAAD : 41,CAPUCIENENVOER. LEUVEN. * ... tôt zeepbaron en — natuuriijk tôt franskiljon !... HIJ. — Kinderen, nu wij rijk geworden zijn, moet gij Fransch leeren. — Vlaamsch is niet deftig ; Vlaamsch klinkt zoo leelijk uit den mond van rijke Iieden ZIJ. — Ja, man, zeg, zal ik ze dan nog kunnen verstaan, ik hunne ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

■f ,âs N. 209. Directeur-Fondateur : François Olyff. Vendredi 22 Mars 1918 " Les Nouvelles Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 abonnements : Administration et Rédaction: Bureaux à Maestricht : annonces: Hollande: 1 florin par moi* » «« ie -j- - ; - _ u 5707 0*7 ^"a "9n® • cents en 4ô page. 2.50 fl. par 3 mois ...

Pages