Votre recherche a donné 51422 résultats

a-z index des titres

  Filtres

  Wapenstilstand

  Begin november 1918 kwamen een delegatie van de geallieerden en een afvaardiging van de nieuwe Duitse regering bijeen om een wapenstilstand voor te bereiden. De onderhandelingen werden gevoerd in een treinstel in het bos van Compiègne, aan de geallieerde zijde van het front. Blog '11.11, 11u, de ...

  Mode 1914-1918

  Ook de klederdracht ontsnapte niet aan de gevolgen van de oorlog. Met de mannen aan het front, en de vrouwen op het veld of in de fabriek, moest kledij functioneel zijn. Hoepeljurken raakten uit de mode. Rokken werden korter en wijder. Donkere kleuren overheersten. Deze evolutie werd versterkt door de oorlogsschaarste. De frontomstandigheden ...

  De val van Antwerpen

  De fortengordel die men gebouwd had rond Antwerpen bleek niet te volstaan om de Duitse overmacht tegen te kunnen houden. Na een korte belegering kwam de stad in handen van de bezetter. Meer informatie kan je vinden in de blog 'Antwerpen: van Nationaal Reduit tot bezette ...

  Fauna and flora

  In her diary, Virgine Loveling describes the disappearance of green spaces from the occupied city of Ghent during the war. Due to local government measures to combat the food shortage, flowers, shrubs and lawns in city parks were dug up to make space for 'more useful plants' such as potatoes, cabbages and beans. And not just the flowerbeds ...

  Faune et flore

  Virginie Loveling décrit sans son journal intime comment toute la verdure a disparu de la ville occupée de Gand pendant les années de guerre. Pour combler la pénurie de nourriture, les autorités locales prirent des mesures. Les fleurs, les plantes et les pelouses des parcs urbains durent céder la place à « de la verdure plus ...

  Fauna und Flora

  Virginie Loveling beschreibt ihren Tagebüchern, wie während der Kriegsjahre alles Grün aus dem besetzten Gent verschwand. Um den Nahrungsmittelmangel zu lindern, ergriffen die örtlichen Behörden Maßnahmen. Die Blumen, Zierpflanzen und Rasenflächen in den Stadtparks mussten „nützlicherem Grün“ weichen und machten Platz für den ...

  Fauna en flora

  Virginie Loveling beschrijft in haar dagboeken hoe tijdens de oorlogsjaren al het groen uit bezet Gent verdween. Om het voedseltekort aan te vullen, trof de lokale overheid maatregelen. De bloemen, planten en grasvelden in de stadsparken moesten wijken voor ‘meer nuttig groen’ en maakten plaats voor de kweek van aardappelen, kool of ...

  Belgians in Holland

  After the fall of Antwerp in late 1914, thousands of Belgian soldiers ended up in neutral Holland. Around thirteen thousand men were brought to Harderwijk. Another nineteen thousand ended up near the city of Amersfoort. There they spent the remainder of the war; first in improvised lodgings, later in well organised internment camps. Discover their ...

  Belgen in Nederland

  Na de val van Antwerpen kwamen duizenden Belgische soldaten in het neutrale Nederland terecht. Zo'n dertienduizend man werd ondergebracht in Harderwijk. Nog eens negentienduizend kwamen terecht in de omgeving van Amersfoort. Daar brachten ze de oorlog door; eerst in geïmpoviseerde onderkomens, later in goed georganiseerde en uitgebouwde ...

  Kongo im Ersten Weltkrieg

  ...

  Invalides de guerre

  Pendant la guerre, les invalides de guerre rencontrèrent de nombreuses difficultés. Il n’y avait, par exemple, pas d’arrangement clair pour les supporter financièrement car les lois d’avant-guerre ne s’appliquèrent que pour les militaires de carrière. Ceci posa problème suivant la mobilisation massive de soldates et ...

  Oorlogsinvaliden

  Tijdens de oorlog hadden invalide veteranen het erg moeilijk. Zo was er geen duidelijke regeling voorzien om hen financieel te steunen, want voor WOI werden de wetten hiervoor enkel toegepast op beroepsmilitairen. Wat met de massamobilisatie en vrijwilligers die zich sinds 1914 bij het leger voegden? Ontdek in de kranten hoe men ...

  Pages