Jouw zoekopdracht c:bnc:3332 heeft 60 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Derde Jaargang, &* £3 Prijs per minime: . S ceiitiem. Zondcwfc 18 Augustus 1918 De Gazet van Leuven ''V/ teow.<c«K. -J a—•J«. -s»' • • ,^- ■ Jingw abonnersientspriis : Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1.00 ir. Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN j; Postcheck-rekening Nr ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Eerste Jaargang, nr 2, Prijs per nummer 5 centiemen. ' B1 M «—,™™-~——-— —-rr^ iondag, 17*December 1916. De Gazet van Leuven s » i—— — Abonnementeprij ■ : Per jaar 2,50 fr. -i ^••vi'V'oor 6 maanden .... 1,25 fr. Voor 3 maanden .... 0,65 fr. — ! _ - ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HFvrRLEE ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 15. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondasr. 15 April 191T De gazet van Leven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar . . . . ^ 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINGjTE ZENDEN : Naamsche Vest, 4!, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening- N1' 24-2 Elke medewerker blijft veiantwoordelijk_vooi_ zijn ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Derde Jaargang, nr 32, Prijs per nurnmer : S centiexn Zondag 11 Augustus 1918. De Gazet van Leuven Abonnenientsprijs : Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . • • 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1-00 fr. opstel en beheer : medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn l Pl!\/P\j I ops'el. - Ongeteekende brieven of bijdragen worden 14o, IMaaniSCne ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang nr 33. Prijs per nummer : 5 centiem Zondag. 19 Augustus 1917. De gazet van Leven I—I ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE Briefwisselinq-.te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven Postcheck-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  TweeClQ Jaargang , n1 5, Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondasr, 4 Februari 1917. De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I Voor 6 maanden . . 1,25 îr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekenina- N1 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk voor ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Derde Jaargang, nr 84. Frijs per nummer : 8 centiem. Zondàg 25 Augustus 1018. De Gazet van leuven ÉMiS^ ■ < * Abo^nenienis^rijs s Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1.00 fr. Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Postcheck-rekening Nr 242 Elk medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn | ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 17. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 29 AprM 191t. De Gazet van Leuven 1 = —J ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar . . . . 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVEBLEE (Leuven) Postoheok-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 38 Prijs per nummer ; 5 centiem. Zondag, 23 September 1917. De Gazet van Leuvan — %✓ - — ■■■immiw—■■■ ■ i iimn m wwwmhwim»'iim>i i imiii»;miiii □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. I—j Voor 6 maanden . . 1,25 fr. ! Vonr 3 maanden . . 0.65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 19 Prijs per nummer : 5 centiemen, Zondag, 13 Mei 1917. r-| ABONNEMENTSPRIJS : Alle Briefwisselinq te zenden . Htoajtetwter blijft verantwoordelijk voor AANKONDIGINGEN : Naar overeenkomst.S |—| l—J Per jaar .... 2,50 fr. XÏLa h,™ „f hiid™ wm*™ BOEKBESPREKING : Het inzenden van één L-J I—| Voor 6 maanden . . ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Darde Jlforgang, nx 36. Prija i>er . U cc.iti6iû. Zondag 8 Beptember 1918. \ S ÂbonneinenispHjs : Per jaar . . 4.00 fr. Voor 6 maanden . 2.00 fr. Voor 3 maanden . 1.00 fr. QBE Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, Leuve Postcheck-rekening nr 242 Elkc medewerker blijft verant-woordelijk voor zijn opstel. Ongeteekende brieven of ...

  De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

  Tweede Jaargang, nr 21. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 27 Mei 1917. fM—www>g«BMgi De gazet van Leuven c=nrrxr*K or^otyra^-Trrrr-i^d^r^^^^etHMxiMetcMeiâeieeeiWEe*! 1 ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar , , . 2,50 îr. ] Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naajnsche Vest, 41, HEVERLEE ...

  Pagina's