Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

232 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 Mei. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Geraadpleegd op 17 juli 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/k06ww78459/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Belgifcher Rurier vufîeïcv S» BtUMflli Bmlti M tjghit <««4 Sonatas», aHfcc* Cî»tif«« »ormllta» Dit 8 i ft i n a i j a i t (Al trl^dut te&«« Jlad)®litag Slt s « H < Q a • g • t < (B) morottU lîtitlmaingo fint ont a» M» ÊiStltlltildaj, « i tfj I » «tmcluc t'»rbac» I» fi.iiltn ,'iBi onserîoiîiil fln(\t!ant>l« 9Maifttffrlptc latin (lin* cSewat» Ofr«fn»mai«n wet&cn. AariifadanAti) »X*tlrk h>s 11 ia ..«.V H> *tA..itii>U + îl* k. • Bet totin dat<S bl» îtoRonHoIttii «*« *nttM WttrleSSfttDen ttldlfltti. 0 MB (•>¥•!• btttil M» ®9Î) monotliiSi ffti bc«u SaâaaîifS «il 8.75 iusSfittS) 8fl Ct SKflcRQ'ik (SelbSoil 5» $14 Snjftgttt: 6 ocfraitenc iîeilc. 1 mm tjoc& !!ll ÎSi» lUtnt Onstigcn filoti 20 SM. Sti4)l»otl S0$t« fMlUttujtilt ®ît 3,50; Xî)«atn, fiance» n!»„ tâalidie Stefiaœe, nionatlld) 75 SRI îeUfltamm» a 5 » « 11 «i »aul»nb!«6ua((i Xetttici)» <5<mt «tBiilU «IdltiiDf it.JKMto S«BRel Mt. 8 4. ^a^ang. — Jtimimer 252 Brftffel, 5onntog, 19. fltat 1918 | 2. %m> (S)- ~ Vteli 10 VI TBm lînîetÉ H-Bao!2 leîffesî. WTB. SBetïin, 18. Sftaf. (Sïmttidj.) boit fieHtanUutnunt Oïfittctt tt«2?ont fiât on lier Scftïtifie 6«g» I a n bê fiinf fcetoaffnete, ticf bcïabcnt Sûtnîjfcr irit j«fc«intett 21000 23n!fio*S;e3if(cr»!£c!!ttett Mrfeittt, tiarunter «itt tn'.rbcftsaê 8000 S3t.»9î<fl.«Jo. fltofees Sdiiff. Sîamctttlicî) fîftftcilcîît tourbe bet bctoûffntte franjcfil^e 2)<im)>?tt „£t. Gîjcmon" (2868 SSntti»» Rtgifto'îontttn). Set Gîjcî tti îtbmirnlîtaûcs bet Marine. Die 3crfî3runîï fcer feinbll<fien H-Soûîc tn &en ru'fifdjen (SeroS^'tti. StmbtHt, 16. SMai. (ÏHcutcr.) 3>cï SJbntitaïflaB te Ut mit: ©icben Unterfec'&ciotc ber flonipliftcn ^iotw, bie in ben ruffiidjen ©cmâFfern gebliebcn toaren, tunrten auf S9efeI)I Innerbalb fuitf îctgci front S Bt5 8 Styril 1918 bei Stnna^mmg fccr bcutftÇcn ©ecftreitrrSfte unb îranSpcrte in .ÇntMb i m ê 0 b îo c ft é'tt non jviiinlanb jeiftbrt. £cinc? b:r Sdjifje fiel in geinbcS §anb. Sic ©eîdjû^t; oei ttnb in ber 9l8Çe t>on fi>an(*3 tearen fcï)on un» 6rnud>&ar rmctdjt toorben, ttnb &cim Êrfd&cinen ber fcfittîrhtn Cecfireitîrcifte j&ocn fic^ bte SR tt f f e n a«3 b«r 5rîndf»5arrd'>aft juriti, ttct^bcm fie felbft tftre uter ûmerifan-'f^sn Un-ter^eeboote ficffrcnflt baften. S?ier Brifrfôe Untcrrec» 6oote ber .dteffe I ïnurbctt auî bent ^afen bon §cl!iitç?roï§ juritdf» pejevoen unb am S. St^rH l'itb wrfcivft. $rci Srct? ber C'ffïaffe ttinrbcn am 8. Srpril jerftôrt, unb ifirc ÎDÎQnnr$(tftett orbiran"?m5fii3 n.cid& Spetcrîîiurp fîfbratf't. ffien S^Ian, ben © a f e n burc& 58cr|enïinî0 t>on S^iffcn itt bentferBcn ju fperren. h) a r bon bein r u ; f i i d) e n fomnninbiercnben ïïbmiralauri'ttïfie-to i e f e n morben. — Xie SBirînn^ ber fterfibninfl fccr enplifcfî^n Untier'ccboote auf bic ©efa^unfl ber .fianfcelê,îtî;irK iiKtr jebinT) ans?» Çcseitfin'Ot itnb t>crottlaf;tc Me feertv'(ï)tun<ï bi-eler ©tfjifîe, bic fortft tn JJ-einfccê ^>anb flefaKcn fein mitrben. 55on ben cben erwSNten llntcrfccbooten ioaren itmei U>53rote f«it bem 15. SDFtrScr 1914 in ber Offe r-ertoenbet tnoTben, gmei lueitere U-SBnotp fotten ffnftanb am 5. Slitguft 1915 cerfoffen unb jttie' nnbere U«Soot« teaten am 5. 5/Cjcm6cr 1915 flu^"'Cfauîen. 2111e bieic iPoote !j<ttt'cn bie flîeUe nad^ iljrcm ^eftimn.urpfort buré^ bas Efaperraf unb b^n Sitnb gema^t, bic ii'6riç<cn brei U»33opt< marcn nacb Slrrfjanf.el çjc'djle^pt tootben. Sie t>erlic§en Ën^lanb am 1. Stiffiuft 1915 unb mnrbcn auf Scii>tem in ben çtcncnnwn Çatcn ftefôraéfit un»b burtf) 59inncit» jpeUrâfier tfa-rf) iîrcuffobt eefrf)afft. Sie tourben am 19. échtcmbcr itt Sronltabt untfielabcn unb fcïjrten cm fol^cnsen Jnfje itt bi« baltifcbcn SC'prfîen in ??cter§&uïfl juriiet. ^tn ll^oot flcrict im S3u'cn bon 3lioa am 28. Oftsy&cr 1917 auf ©runb, unb, nadjbcm tttan b:e llmn&ciHdjreit einneîeb«n fotte. e§ mieber fîott ju brinipen, tourbe ba§ U*S9oot burd) bie eiaerte TOann'"^-aft, toelcïje »no^î6e« ïalten ïctfiau encitfjK, in bie Cuft ficfprenût. hte îeDInpnpn &es ^u!f^-^î92l3etiî|en !Hîîf3mrasn0. WTB. Scttt, 18. TOût. 21mtli^c®îittetlun,qbc8 Sun b c ê r a t e ê. $ie SSefltmmuitfJcn bc? fiir neun SKonate giiltigjn, borteîjaltlic^ ciner Beiberfeitigen îtDcimonatlidîi'n ^'ûnbtgunRëfrift borge{ef)encn . Jd)toeh,crifd^beutfrî)<?n SEBirt» fd>aft§ab!ommen§, ba§ bon ben bciberfeitigen S^etegierten be« rûten itni> btê Unterjei^nuttg fcïtig ge« ft e U t hiorben ift, finb folgenbe: S e u 11 d] I a n b aeit)a{;rt monatlidie Sluêfu^rScttiilIt-gttngen an jt o f) I e n 200 000 îonnen, © i f c n unb © t a b I 19 000 Sonncn. Gâ toirb in bem ernften Seftrebcn, bie 0cf;n?ei5 mit $o!)lcn unb Etfen ju berforgen, alleâ unter ben aegebeuen SJL'erljâïtniffen tun, uiti bie bcutfd)cn îteferer ^itr Steferung auju^aïtett unb ben SranSport gu forbern. 'gùr flo|len itutrbe ein 5prei§ bereinbart, ber fidj im ffîhicl auf 173,50 francs bie Sonne fteïlt, ab ©runbe geredjnef. $eulfd;îanb gctt>dl?rf auf biefen $reiâ fiir ein Quantum non 60 000 ïonnen, ba§ ungefaî)r bem Çiauêbranbîonfum ont» f^)rid)t, etnen SRa&att bon 40 granei fiir bie Sonne, ber ba^u bertoenbet toerben foïl, ben ^of>Ien^ret6aitffd}Iag fût bie ïlei* «en SSerbraud^er ju milbern. ^ur gifeu unb ëtaljl tourbou gtoijcl)en ben Jçntereffenten bie $reife bereintart. Sie ^racîjto erï)bï)ungcn ge^en in einem getoiffen Simito ju Saften fce§ îlbfenberS. GèrtyoÇung bon ©teuern bagegen ju Safîen beâ Sieferanten. S53ie biS&et, toerben 5eiberfeitS Sïuêfu^rï)eit»il-liflungen fiir ju berein&arenbe SïuStaufdTmençen o^ne Be« fonoere ©egenleiftungen im SRaïimen be§ ©îôglidjen erteilt. S" biefer SSejie^ung tft inSbefonbcre borg<?fef)€n, ba| ®eutf<^« lanb liefert: Stina 3000 SBagen $unftbiinger, Ralifalje, îbomaême^I, ferner .tartofîeîtrocïnungSerseugniffe, SBengin, fîu^ferbitriol, ^arma^eutiftf)e ^3robuîte, fotoie in ïfto^-juder Ërfn^ beS bet tn ©djoïolabfl, tonbenfierter SKil^, in ^rûd^ten unb Stcnferben au§ ber ©c^toeij geliefert toirb. Sie S^lnei} erteilt Sïuëfu^rbetoifligungtn fiir 2TCiIcï)» brobuïte ungefd^t tm biêfyerigen Ûmfange, ebenfo fiir Sd)o» îoîabe unb ^onferben unb enbîié fiir 15 000—17 000 ©tiief Sîinbbie^. fÇiir Cbft unb iiïjnlicfyc èrgeugniffe finb îeine ®îengen borgefeï;en. ift blofç ebcntuell.oic ïï?5g(id}fcit ber Slusfu^r inâ Sluge gefa^t, toenn bie ffierbiiltniffe bicë ge* Jtatt-en. SluSfubïgefud^e follen toie bi^er beîjanbett toerben, in» oeffen t bietet bie ©cljtoeis basu bie §anb, auf ben 15. ^uli 1918 eine ber ©ociété ©uiffe be ©urbeillance Economique filetd>artige îîontïoll«, genannt Sreu^KinbfteUe, einp» fugren. Siefe ift, toie bie ©. ©. ©. eine rein fdjtocHcrifdje Oxgamfation unb nl§ folc^e inner^alb ber bom Sunbcârate mit bet beuife^en Slegierung bereinbarten 33«{timmungen boû Der deutsche Abendbericlît. WTB. Berlin, 18. Mai abends. (Amtlich.) Voo tien Krîsgs* schauplatzen nlcht9 Neucs. Der Wiener amtîîche Bericht. WTB. Wlen, 18. Mai. Amî'lch wlrd veflautbarfc Dia itaîîe-nisîbe ErkURdunpafStiçkeît au der Sudwcstffont ist andaaevnd rejçe. Die Kiimpfe zwischen Osum und Dsvofl wurden fort-gesetzt. Der Chef des Generalstabes. Ereîgnlsse zur See. Eines unserer U-Boote, Kommar.dant LïnienschiFîsleutnant Holub, versïnkte am 14. Mal vor Vaîona eînen trroSen eng-llschen Zersiorer dureh TorpedcsehuB. Flottenkommando. lig unab^nttgig unb ttur bem SBttnbeirai af§ oberjie flonirotl» fie^ijr'oe berai:ftoortïirf). ?ic ber Sontroïïc ber frotoeijetifcîjen Srcu^anbftcUc (©. S. ©.) unterîiecj«nben S:aren finb in einer noc^i -ju berein&aïcnben i?ifte feftjuffetlên, iitbeïïen fortn ein ftï;toct«rifcî;e3 îfîrobitît bcStoenen nid;t bon ber ?lu§htlir au§= pefdEjIoffcn toerben, to«il ju feir.er ^erfteltung ®.afcf):nen, SBerîjeuge, C.erâte bcrtoen.bct toorten finb, bie au3 ben ttalmcililen ftamir.cn. Ccitte ber toi(f)tipfien j^ragen, bie im Svbïontmen ju Ibfcn toarett, betrifft bie ® e r to e n b tt n g ber b e u t f à) c n Si o I; 1. e unb bie Sluêfufjr bon SjSrobitïten, bie mit fiilfe beut» fdier fioMe ^crgcfielït toorben finb. $n biefer Se^ie^ung tour&e folrcnbc? fereinbart: ^m ©runbfa^ ift bie 5?ertocn» bung beutfcïjer P.ofyït in ber ©cîïtoei$ fret, eine 2luëna!jme be» fteïjt ttur fiir bie auf eincr befottberen 5îoftIenbertoenbung§» îifte cingctragcncn Sîaren. Sicfe ïounen nur bann nacî) ben mit b:m !£cui;d;en SJieicî)e ii^ «itcfi fte^ienben ©taaten auS» gcfiiîirt toerben, toenu ttadjgeroicfcn tft, baf; eitte entf^redjcnbe vJieitge reetgneten nitï>tbetttrd)en ^renufloffeS in bem betref» fenben ©ctriek bertoenbet unb b<t| biefe iUîenge bet ftirma bon bem feitepj ber Srettïianbîtelle gn fi'brenben 5îonto a&= gefdjcie&cu ift. Sfilcin, cuc^ fotoeit eS ftcp um Sïctrcn \)a\u belt, bie itt ber .So^IenbcTOcnbungêlifte eingetrageu finb, ift beren Sluêfu^r b;8 jum 15. Qult i918 bollfîanbig fret, toenn 3H_ i^rct .perfielîung beutfdje Koïjïe bertoenbet toorben ift. îic[e SSefttmmitngen finb nontentitd) fiir getoiffe ^robttîie bev ffîafcbtneninbuftric, bie oîS ^rieg§materiat in toeiterem ©tnite betrad)tct toerben, bon SSebeutung, toie beif^ieiStoeife SBerî» jeugmafrf}aicn fiir ®eiall* unb Çioljbearbeitung, Çpreffcn, p,e» ment# unb 23etonma'd)incn unb ÎKaterialien aller 2Itt, bte ^ur Unterbringung unb ?um ïranêport bon Stu^en ober .^îriegS» matériel bienen. ©eiter roerbett bon ben obett ernjtirjnten SBcfttmmunpen betroffen: 5probufte ber djemifdjen ^nbuftrie fut itriega^tfecîe. $a [ebod) bte Sluëfuïjr julaffig ift, toenn fiir bte .Çerfteîlung foîdjet Sïïaren nicljtbeufjdje Sîoljie bermenbet, ob'et, fotoeit eâ ficïj um gabriîationë» jjrojeffe biê jttm 15. Quli 1018 ïjanbelt, bie Sîofile rcftttuiert ift, fo fann bie 2iuëfuï)t bûi>urc^ ermogîicfyt toerben, bafi attâ C.'cbieten ber (Entente nacf) ber ©ditoeij bie bcgûglîcïje Soîjlenmer.ge eingefiiïjrt toirb. ©enaue Er^ebun* gen èaben ergeben, bafj ber bejiigïidie 2)îonatl6ebarf fiir bie 9Kafcbincttinbuftrte ettoa 40—50 000 So. au§mad;t ttnb fid) im gatuen fiir aile in ^rage fte^enben ^nbuftrien, 3Kunttion§» fabriïaiion unb £>erfteïïung bon 5}3robuïtcn be§ eleîtrifdjcn OfenS etnbcgriffen, auf ettoa 150 000 bis Ijodjftenâ 200 000 Sonnen ,^o^te Delduft. Sa aber bi§ jefet fdjon gegen 80 000 Sonnen iîo^Ie att§ ber Entente monatiic^ etngefii^tt toorben finb, tourbe eine 5>erbo^eIuug biefeii Cuantumë ttnb beffen 3utoctfung an bie fiir bie Entente arbeitenben ^irmett ge» niigen, um bie Scitigîcit ber fdjtoei.^erifdjen ^nbufirie fiir bie Entente in ber bisljeriçeit SSeife aufredjt ju cr^altcn. $em Se^ug eineâ foirîjen CùantumS Sobîe unb ebentuell auc^ beffen ?ib!]oîung biirften îeine cruftlidjeu ©djtoicririfeiten be» gegnen. ècïjon Icngi't toerben bon gctoiffen SBarenïategorien Cïuantitâten au§ bem ©ebiete ber eineu unb bet attbeten ïriegfu^reuben 5f?attei impettiett unb aucï) bentgemei^ ber» toeàbet, toie 5. S. SSIedjc. Seîannttid) ift am 6. 37îat ber ©cfytoeij feitenâ gronïreicï) ein 9Jionatl(juantum bon 85 000 ïonneu «ofjle jur 33erfûgung gefteïït mit bem 53eifiigen, ba^ fid) beren ^reiê tnïl. ©ïsebiiionsîoften auf 150 ^r. fût bie Sonne beîaufe unb ba§ bie 2Bare mit fd)toeijerifc^em rolîenben Waterial uno ^?ctfonaI ^att)5tfad)Iid) in Sïouen abge^olt tocr» ben muffe. Sabei ^atte e§ bie Sîeinttng, bafe bie au8 pran!» reid) eingefii^rte 5îoî)Ie mit £ein«n Scrbraudjêbefdjranîtmgett belaftet toerben folle, bie biêljer nidEjt gaïten, ba| aber anbeter= feitë aucï) in ^esieb/itng auf bie SSertoenbung beutfqer fîo^Ie ncue SSerbraudjSbefdjrauïuitgett ni^t eingefii^irt toerben foïl» teu. 5îad) KenntniSna^me ber franjofifdjen Cfferte Çaben bie beutfdjen llnterfianblcr erïfart, bafj fie auf Etnfiïïjrung bon Seftimmungen, betreffenb bit Skfc&tirtïuug ber 3?ertocn» bung beutfdjcr .ftoïjle berjidjteten, toenn auê bent ©cbiete ber Entente minbeftené 80 b. ber ertoâïmten ®?ettge, alfo 68 000 Sonncn, eittgefii^rt toerben. $m Saufe ber ^erbanb» lungen tourbe bann terfudjt, eine ^ormuïierung ju finben, ttad) toeldjer fiir bcit fyall ber Einfugr eine abfolùt ober reïa» tio beftimmteti Soïjlenmenge att§ ber Entente bie Einfuïirung bet beutfdjerfeitâ gctoitnjcï;ten 5Sefd;ranhtngen nid)t ftattfinbcn foïlte. E3 ftellte fid) fobann abet ^erattS, bafj ^ranïrcid) feine ^oïjlenofferte, toie eS fd;eint, nur fût ben gaïl aufrec^t er^alten toiïl, ba§ aud> ebentuell, b. f). bei ber nid/t bollftanbigeit Sicferung ber franjbfifdjen 5îoI)len> menge, bon ©ebraud)5be{d;ran£ungen im fdjtoeijerifcf)=beut» 1 fcÇett Sirifd>afiSaï»ïtjmmen fiBerI;auf3t uicïit bie 5Rebe fet. SMe bereitS mifeeteilt, ^at biefe SBeftimmung ben SBunbelrat bcran=> Iafît, eitte i? e t f cï) i e b u tt g bet 11 tt t e 15 e i di n u tt g fceS ÎCbfomntenâ su i6cantrageu.' SDSa^renb in ber etften bet 3kr$anblungen bte Qnlereffenten bie beutfdjerfeits gefteîltcn 5Begeï;rcrt aïs oieï 511 tocitgcïjenb bejeid;netcn, carf nun £on» ftatiert toerben, bafe gegen Ettbe bet î?e,rïianbïungen eine attbere Sieinung 33ïa^ gegriffen bat. SSie beutfdjen Unter® ïjdttbïcr ïjaben bei eincr gan^en t^ei^e bon ^unîten iîon» Seffionett gemacï)t. ®?and)ès Çat fid) in ber 33iSîuffion obge» i'ïart, fo baf; fictp f^eiielï bie SSertreter ber fd)toeijerifd;ctt 2Jîafd;ineninbuftrie ba'^in auSfpradjcn, bafj fie fid) mit bem nunntcïjr bcrliegenben ?ïbïommen a&finben fontten. E§ tourbe ju toeit fiiïjren, in biefer ÎKitteiïung aile ïpunïte, bejiigïtdf» toelci)er ® e u t f d) I a n b .îîonjeffionen gemadît ï>at, im ein'.cînen ju neitnen. SUleitt e§ mtt| feftgefteïlt toerben, bafj biefe b 011 g r 0 j? e r S e b c tti tt n g finb, fo ba§ unfere Uniet>= Mnbïet ben Slbjdjïufj beS SL!ertragcS berntutlid) mit Sîeftimmt» çeit angeraiett çaben. ©Sjejiell "fet nodj ertoaïjnt, ba^ in 83e* gieljmtg attf bie ûber Eette eingefûbrten ÎDîonofoïtoaren unb tociter i'ebenS» unb guitermittel ïeine anberen alê bie fjeute su 9îed^t befte^enben S3ebingttngcn gefteïït toorben finb, bie oaïjin geï}en, ba§ bie anïafift^ ber Ertoirïung ber ©eïeit= fd)eine nacïi 97tenge unb Kaiegotien angegebenen SBaren fclilie|ïid) in bet ©djtoeij unb fût bie ©djtoeij ber&wtudjt toerben. Sfbrdfe ben¥â)tn Seïe^aïiotu WTB. ©cm, 18.50Jat. (©djtoeiîerifcïie ®ef)efc^en»2ïgetttut.) Sie b e tt t f d) e délégation ift $reitag morgen nai^ £etttfd)ïanb abgereift, nad)bem am Sonnerêtag nod) jtoet Sertrefcr ber beutfdjen ®eïegatitu im SSunbeê^attfe bot* ge?brocï)en ï)atten. SÈie berïautet, ïjat bte Satfadje b^r SJb» retfe ber beutfdjen délégation ttidjt ben 0inn, aï§ ob S>eittfc^ ïanb baâ 2ïb!ommen fcïsoit je^t aïs gcftficitert ar.fe^e. Sïet 'Sertrag toar bi§ SKitttoodj abenb fotoeit gebieï)en, ba§ 5U bent JormeHen §ïbfd)ïu^ bie Sïntoefenïjcit ber beuifdten Untet" ïjfinbler nidjt mebt nottocnbig erfcEiien. die bcutfcb>e 2)eïe< gaiion ïjiilt ftcï) aïfcrbingë formcll nad) bent 15. b. ïïfl. an ba§ Sbïommen nid)t meïir gebunben, ïjat fi(^ aber entgegenïom» mettbcïtocife bereit erïïdrt, bi§ jum 22. SDIai ju toarten. , bafj boran§|id)t(id) hoj^ be? for» meïïeit bertragSïofen îîttftanbcâ dctttfdjïanb toa^renb biefet SBarte^cit feine ^o^ïenïieferung nidit einfe^ranfen toirb. S3cïtt, 15. ffllai. SBie bie gteibttrger Siberté ïjerbor^ebt, ift ber S>unbeêrat angeficï)t§ ber bttrc$ ^ranfreid^ neuaufge« ftelïten ^cbingttngen in bie Sîottoeubigïeit berfe^t, g I e i d) » 8 e i 11 g mit granîreid; unb deutfdjïanb ju itnterï;anbeln, toaâ bie Sage ftarî îom^ïijiert ^ctbe. 2£ie ba§ S?ïatt mitteilt, benutît ber SSunbcêtat bie borgefd)ïagene ?yrift, um ^toei fdjtoeijerifd^e Unter^anbïer nad) ^îariê ju "entfcnbcn, too fie nti{ bem fdjtociserifdîen ©efanbten ftc^ beraten unb ben Scfprecïjttugcn beitoo|nen foïïeu,' bie mit ben frangbfifdjen ÏRiniftern ftattfinbcn toerben. S'ern, 17. 93?<ri. ©as Scrner Sag6Iott fii'firt su bet Eût» mifdjung î?raitïreid;§ in bie beuJfcf)«î-d)tt)'ei3cti|d)cn Serfeanbhtngcrt aus: Ef tuûrbe unê intcreificrcn, toer bex fïanjofifd&cn 33otîcf>aft .RcnntnjS ton ben ?K&nta^nngcn ge'gebcn b;at, bie Bon uuferen Unterbanbknt ofientar aïs fur bie ©tfjTOei^ riinftig aulgcfalt mur» ber ttitb ttnierént 2<mi>e gro^e SSorteile geboten ïwbeK. Unbc» greiîîid) erjdjeint e§, fcaft jtoiidjen bent frangSfifcïjen Sïnaebot ttnb ieitter. tluffaî'ung burcb ben S3ttttb€§rat fo |d?metroiiegenbe ®iffe» rensen entftanten, utto bafe nran batreï) bie §n,tcrpretation DcS eigenen S(tipebot§ fid) eine Çtattfortn fc^a-ffen mottte, unt son iï)t aitë in ber .KcMenfroge mitreben ?,it fbnneu. SBior ftieïjen auf bent S3obeu, baf; mir un§ a&îolute S>erfjaniblungëfretbeit mit allett S^Slferit bor&etalten ©tôrun'rn burcb ®ritte mirb urrfer SSoït aile ^ei,t ûîl eine Unfretttrblidjîeit empfittbcn. ®crit, 18. 2Kai. îie bcittîd)»fd>»eijerif(^e greffe Bcfrrnf ait» gemein, ba§ bie 3?crtreter ber ^ï'rt'buftTtc, baê im Entmurf tooriic» aenbe JUifommen jebem bertragêïofen ^uîici'ibe eorjiebe. $iejen ©ebanfen brueïte attd) ber SutraeStat ©Quittes bei bem geîtrigen (i'mpt'ange ber ^reffebertreter aatS, aïë cr trad) ber 9îeucn ^iirc^er ^eitung erîiarte, bte fd^etjerijdje §nbufhci« jieiïie ben St&f^Iug e'ncj ^bfon-mcttê bem bertreptoien .Suftanbe entit^ieibcn oor. — îie greffe fi'rïjxt ferner au§, ba| ber gmifdjenfa'II in ben 28;ri« f&aft&'ber^anbïungen nttr auf einem iDïtfeberftanbniê itt is r a n t r e i d) béruïje. Dîe denffcfien 3tt^tn!ctî^n In ®tigïau& îeiîîenM WTB. SSctïin, 18. STcai. die 3?offifd)e ^^itung berbffcut= ïidjt einen Sïrtilel iiber bie beutfd>ctt ^nteruietungêlager itt Engîanb bon bem Smtftanjer Seïïagsbudjpnbler EatI çirfc^, ber bout §uli 1916 bt§ Sïnfang gebruar 1918 itt Engïanb itt einem ^utcrnierttngêïager subradjte unb nacïj feiner Sïûdfe^c bas engïifc^e Snieruieruttgêlaget in 3îuï)Ieben befidjtigte. É< fdjrcibt unier anberem: 3:d) meif, jcijt, ba| bie Sage ber Engïanber in SRuibleben utw bergleicMid) beffer ift a(>5 bie Sage itnferer ^ioifintcrniértert itt ( ngknb. da mad't aud^ baë fogenanate bribilegierte Sopiet in Sa'jjcîielb, tootitt fid) ettca 1400 deutfd&e — fait aile mobl» l.!n&cnbe:t jltfifett angé|briA — befinben, feine Stusnabme. dieSSer«i ! attniffe in ben b e tt t f tb e n $ h t e r n i e r u n g ê 1 a g e r n t tt E n g i a n b finb jur 3eit bod)|t traurig. Seit Enibe ivebruat Eforigcrt OabtcS toerben bie 3îa:ioncn tttebr unb tue'br t>erfdjlcd)tert unb" wrrincert. 9!iem<ils befamett bie dettffdjen frifd)e# î^leifd). £aê S3rot tourbe immer f^Iedjter uttb uttgeniefe») dc§ Jpfinçsfifefiei toegen crfcfjeint bie narfifte Sluëgabe bcs Sclgifcfycit Sutietê am Siontag, 20. 2?ioi, ttadjmittagî,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brüssel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes