De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond

103 0
01 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Februari. De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond. Geraadpleegd op 27 juni 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/h12v40mp7z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l0,c îlaargattg Jffhritari 1914 W 4 De uitbuitins: van menschen door menschen De mensch is een... wezen dat met zijns gelijken in groepen samenleeft en den strijd om het bestaan groepsgewijze voert. De mensch heeft niet alleen natuurlijke behoeften en verlangens die hij zelf kan bevredigen, docli hij heeft ook maatschap-pelijke behoeften die hij slechts in gemeen-schap met anderen bevredigen kan. We onderscheidsn bij de menschen natuurlijke en maatschappelijke behoeften. Wat we met eenige voorbeelden duidelijk zullen maken. Spijzen en dranken nuttigen is voldoen aan een natuurlijke noodzakelijkheid. Hon-ger en dorst zijn natuurlijke behoeften. Daarnevens staat ook de maatschappelijke behoefte gemeenschappelijk te maaltijden en in gezelschap van andere menschen spijzen en dranken te gebruiken. De drang naar gezelligheid is een maatschappelijke drift. Spreken en zingen is een natuurlijke behoefte, een tooneelstuk mee te spelen, in eene zangvereeniging mee te zingen is een maatschappelijke behoefte. Geslachtsgemeenschap is een natuurlijke drift, trouwen is een maatschappelijke noodzakelij kheid. Het onderscheid tusschen deze twee noodzakelij kheidsvormen en drijfveeren is van beteekenis, als men de ontwikkeling der menschheid en het leven der mensche-lijke samenlêving begrijpen wil. Een sterk uitkomende natuurlijke be hoefte der menschen is... de behoefte naar bezigheid, de noodzakelijkheid om te wer-ken. Reeds bij zeer jonge kinderen kan men deze behoefte, dat verlangen, waarnemen en zelf s zij die we luiaards noemen, hebbèn behoeften om door bezigheid den tijd te dooden. De drang tôt arbeiden ligt in de men-schelijke natuur; hij ontstaat uit den drang om van de natuur hare gaven te ontrukken, wijl zonder deze gaven de mensch riiet bestaan kan. Karl Marx, de groote socialist, had ge-lijk, als hij zegde dat de Arbeid onafhanke-lijk van de vormen der maatschappij is ; dat arbeid ean niet uit de wereld te verdringen noodzakelijkheid is, omdat ze de stofver-wisseling tusschen mensch en natuur be-werkt. Daarom moeten we ook lachen met de onnoozele ganzen die de ontdekking ge-daan hebben dat de socialisten den Arbeid afschaffen willen. Naast den natuurlijken drang tôt arbeiden, vinden we in den mensch ook den maatschappelijken drang, op kosten van den arbeid van anderen, zich een aange-naam en lustig leventje te verschaffen. Andere menschen voor zich te laten wer-ken is een wensch die, — uitgesproken of niet uitgesproken — vast in ieder mensch steiekt. Deze schijnbare tegenspraak tusschen de lust om te werken en de lust om anderen voor zich te laten werken, ontstaat daaruit,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes