Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

611 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 12 Mei. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 18 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/3j39020f40/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TAAL Nr 100. FEESTNUMMER 19e flei 1917. Verjaardagen in de gevangenscliap zijn ) rouwdagen,voor de velen die h et niet verîeerden ) elken aron'd roor den volgenden morgen den / vrede te ver/iopen. Voor de " wijzen" echter, die in de huidige bestaansioijze zelf een j levensdoel vonden, brengen die verjaardagen geen treurnis mede, maar troost en blijheid ' en nieuwen moed. Ze zijn de synthesis van \ een tijdvale van reelzijdige bedrijvigheid, ze '< dragen in zich de sont van den verrichten ? arbeid, een lcostbaar kapiiaal van verwerk- bare krachten. j Erenzoo houdt dit honderdste nummer van i " Onze Taal" in zieli besloten al de waarden | die den cJimax van de geestelijke bedrij- •vigheid en den rooruitgang der vlaamsche > idee te Gôttingen bewerkf hebben; is dit > honderdste nummer tevens de rijke belofte ) van een breedere ontvouwing en een verdere ) ontwikkeling in denzelfdcn zin. Daarom ^ verscliijnt li.et a/s feestnummer, met talrijke ? bijdragen van onze oudere en nieuwere | medewerkers, " dichters " en " prozaschrij- ; vers Die opstellen van afwisselenden aard ! zullen ran het onde en het nieuwe onze-taal- j gebied een schilderachtig panorama-beeld < rormen, dat eenieder met genoegen zal over- ] blikken. * * -t ? Uit één woordje van spijt, door enkele Vlamingen uitgesproken, toen rôôt twee jaar t "Le Camp de Gôttingen" vn'scheen, is " Onze ■ Taal" geboren en gegroeid. " Voor ons is er / weeral niets bij, zeiden ze. Wij, Vlamingen, ! zijn weeral in t hoekje gezet, overschaduwd..." \ Weeral — het woord van den machtloozen wrolc van vier millioen menschen, voor vijf en tachtig jaar rerworpenheid en ellende... Maar de wercldoorlog heeft zich voorge-daan als het geweldig preludium van nieuwe tijden, met nieuwe politisclie verhoudingen. In de dnitsche krijgsgevangenschap soudcn de Vlamingen niet verstooten worden. Te Gôttingen rverd ook een Vlaamsch blad gesticht. — En niet langer wilden ze verstooten blijven in h an eigen land. Te Gôttingen werd " Onze Taal" een flanc-garde avancée van de aetivistische Pers in Vlaan-deren.Lauwen en haters hebben zich verontwaar-digd, omdat wij niet deden naar den zin ran onze heerschers — die thans duidelijk ver-klaard hebben ons van onze rechten en rrijlieden te willen " bevrijden". Ons vlaamsch, geweten is gerust. De bedrei-gingen van dolle adrokaterlingen en politici raken ons niet a an : wij veiioochenen hen die ons verloochend hebben. Zij dragen de scliuld van al wat gebeurd is, zij dragen de schuld ran al hetç/een nog gebeuren zal. Het onde parallelismus van Vlaanderen's dubbele nationaliteit, dat in 't begin van dm oorlog dreigde ineen te loopen in de enkel-voudigheid der waalsche staatsgedachte, loopt thans twe'evoudig, hoe langer hoe wijder uit een. Wij zijn Vlamingen. Wij volgen de vlaamsche lijn, wij volgen de lijn die ons roeren zal tôt het einddoel : Vlaanaeren Vlaamsch en Vrij. BINK

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes