Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

654 0
15 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Oktober. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 24 augustus 2019, op https://hetarchief.be/nl/pid/g73707z26v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gesetz- und Verordnungsblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. - Wet- en VerordeningsUlad veor de bezelte streKen van België. Bulletin officiel (les lois et Arrêtes ponr le territoire Délié occupé. BRÙSSEL. 8. 15. OKTOBER1914. - I VERORDNUNG. 1° Aile Erzeugnisse der Buchdruckerpresse, sowie aile andern, durch mechanische oder chemische Mittel bewirkten zur Verbreitung bestimmten Vervielfàltigungen von Schriften und bildlichen Darstellungen mit oder ohne Schrift und von Musikalien mit Text oder Erliiuterungen (Druckschriften) sind der Zensur des Kaiserlich Deutschen General-Gouvernements (Zivilverwaltung) unterworfen. Wer die in Absatz 1 bezeichneten Druckschriften ohne Erlaubnis der Zensurstelle herstell't oder verbreitet, wird nach Kriegsrecht bestraft. Die Druckschriften werden eingezogen und die zur Herstellung bestimmten Formen und Platten unbrauchbar gemacht. Als Verbreitung einer Druckschrift im Sinne dieser Verordnung giit auch das Anschlagen, Ausstelleu oder Auslegen derselben an Orten, wo sie der Kenntnisnahme durch das Publikum zugânglich ist. 2° Theaterauffùhrnngen, Gcsangs- oder deklamatorische Vortràge aller Art sowie kinematographische Scliaustellungen oder Vor-fiihrungen von sonstigen Lichtbildern dùrfen nur veranstaltet werden, wenn die aufzufiihrenden Theaterstiicke, die Vortriige oder die vorzufuhrenden Lichtbilder vorher von der Zenzurstelle zugelassen sind. Wer Theaterauffiihrungen, Vortriige oder Vorfiïhrungen von Lichtbildern ohne Erlaubnis der Zensurstelle veranstaltet oder wer sich an solchen AufTùhrungen, Vortriigen oder Vorfiihrùngen irgendwie beteiligt, wird nach Kriegsrecht bestraft. Die Platten und Films werden eingezogen. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Briissel, den 13. Oktoberl914. Der Generalgonverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalfeldmarschall. VERORDENING. 1° Aile voorlbrengselen der drukpers, evenals aile andere door machinale of scheikundige middelen verkregene en tôt uitbreiding onder het publiek bestemde vermenigvuldigingen van geschriften en afbeeldingen met of zonder schrift, en van muziekstukken met text of uitleggingen (drukwerken), zijn aan de Censimr van het Keizerlijk duitsche Gouvernement-Generaal onderworpen. Alwie de in par. 1 aangegeven drukwerken zonder toestemming van den Censor daarstelt of uitbreidt wordt volgens de oorlogs-wetten gestraft. De drukwerken worden verbeurd verklaard en de vormen en platen onbruikbaar gemaakt. Als uitbreiding van een drukwerk in den zin van deze verordenîng wordt ook aanzien het aanplakken, ten toon stellen of ten toon leggen ervan op plaatsen waar het publiek ervan kan kennis nemen. 2° Theatcrtertooningen, gezongen of gesproken recitaties, evenals tentoonstellingen van kinematographische of andere lichtbeelden mogen alleenlijk organiseerd worden indien zij te voren door den censor toegelaten zijn. Wie theatervertooningen, recitaties of tentoonstellingen van lichtbeelden zonder toelating van den censor organiseert of wie op lietzij welke wijze deel neemt aan de organisatie van zulke vertooningen, recitaties of tentoonstellingen wordt volgens de oorlogswetten gestraft. De platen en films worden verbeurd verklaard. Deze verordening treedt onmiddellïjk in werking. Brussel, den 13" Oktober 1914. De Gouverneur Generaal in België, t Vrijheer von dur Goltz, Generaal-Veldmaarschalk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes