Jouw zoekopdracht * heeft 51427 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Een netwerk van gangen

  In de vroege ochtend van 7 juni 1917 werd het na enkele dagen van intense beschietingen plots rustig aan het Duitse front rond Mesen en Wijtschate. De Duitsers waren verbaasd en begonnen zelf te schieten. Opeens klonken er geweldige ontploffingen en daverde de grond als bij een aardbeving. Negentien reusachtige ondergrondse mijnen ontploften onder ...

  Les madones de Pervijze

  Pendant la Première Guerre mondiale, des milliers de femmes furent actives sur le front en tant qu'ambulancières ou infirmières, parmi elles la sage-femme anglaise divorcée Elsie Knocker et l'Écossaise aisée Mairi Chisholm.  Blog: Les madones de ...

  Die Madonnen von Pervijze

  Während des Ersten Weltkriegs waren Tausende von Frauen an der Front als Sanitäterinnen oder Krankenpflegerinnen aktiv, darunter die geschiedene englische Hebamme Elsie Knocker und die wohlhabende Schottin Mairi Chisholm.  Blog: Die Madonnen von ...

  De madonna's van Pervijze

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren duizenden vrouwen actief aan het front als ambulancier of verpleger, onder hen de gescheiden Engelse vroedvrouw Elsie Knocker en de welstellende Schotse Mairi Chisholm. Blog: De madonna's van ...

  The Madonnas of Pervyse

  In the First World War, thousands of women played an active part at the front as paramedics and nurses, including the divorced English midwife Elsie Knocker and the wealthy Scotswoman Mairi Chisholm. Blog: The Madonna's of ...

  Perscensuur

  In het bezette gebied legde de Duitse bezetter de persvrijheid vrijwel meteen aan banden met de oprichting van een Pressezentrale. De richtlijnen waren duidelijk: de Duitse militaire prestaties moesten positief belicht worden, over de Belgische regering mocht niet worden gerept en berichten die haat tegen Duitsland konden aanwakkeren, waren ...

  Press censorship

  In the occupied area, the Germans almost immediately curtailed press freedom with the setting up of a Pressezentrale. The directions were clear: German military achievements were to be presented in a positive light, not a word was to be said about the Belgian government, and reports that could foment hatred of Germany were forbidden. In order to ...

  La censure de la presse

  En zone occupée, les Allemands muselèrent presque immédiatement la presse avec la création d’une Pressezentrale. Les directives étaient claires : les prestations militaires allemandes devaient être exposées de façon positive, on ne pouvait pas faire mention du gouvernement belge et les messages susceptibles d’attiser la haine ...

  Presse Zensur

  In dem besetzten Gebiet legten die Deutschen die Pressefreiheit durch die Errichtung einer Pressezentrale sofort in Ketten. Die Direktiven waren klar: Die deutschen militärischen Leistungen mussten positiv dargestellt werden, die belgische Regierung durfte nicht erwähnt werden und Berichte, die den Hass auf Deutschland wecken könnten, waren ...

  11 juli 1917 - De frontbeweging richt zich tot de koning

  Op 11 juli 1917 schreef de Frontbeweging een open brief aan koning Albert I. De brief was opgevat als een ultieme waarschuwing die de koning ertoe moest aanzetten om zijn Vlaamse onderdanen te beschermen. Naar haar mening werden Vlamingen onderdrukt door het Franstalige establishment.  Blog: De frontbeweging richt zich tot de ...

  The Tour de France 1914

  ...

  Die Tour de France 1914

  ...

  Pagina's