Jouw zoekopdracht * heeft 51424 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  De Vlaamsche wachter

  MEDEWERKERS : H. Floris AUDENAERT. „ Paul BAGK. „ Herman BROECKAERT. A. V. BULTINCK, E. H. Pastoor GLAEYS, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Académie. H. Albrecht CLAEYS. René DE CLERCQ. Frans DE HOVRE. Adv. DE VISSCHER. Octaaf DE WAELE. „ Lodewijk DOSFEL. Hendrik HEYMAN. „ Lodewijk HERBERT. E. H. HERMANS. H. Emiel HULLEBROECK. ■ ...

  De Vlaamsche wachter

  DE vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan - ■v'1 , ''m7 ■' - v ' / -\\ u,•''' } -/ ,-v-- y*. 5(.v-v \ tv, -, v, " s- / v Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en ' Hendrik Heyman. Inhoud : De Vlaamsche Beweging en onze Zuid-Nederlandsche letteren rond 1830, door Lodewijk Herbert. — Medoksken. — Zomer, ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e IA A Pfs A Mf Bîjlage aan « Averfrode's Weekblad » 12 April NUMMER 15 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE PRAATJES VAN HEEROOM. DE PAASCHKAARS. De paaschklokken luiden.... Kom, we gaan naar de hoogmis. Het orgel speelt zoo feestelijk, het Alleluja klinkt zoo blijde op, het altaar is zoo mooi versierd, en daar, op het priester-koor, daar brandt de ...

  Yperen

  ...

  Kriegszeitungen nach einhundert Jahren jetzt auch als Linked Data verfügbar

  Kriegszeitungen nach einhundert Jahren jetzt auch als Linked Data verfügbar Am 11. November fand das Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs statt. Damit gingen auch vier Jahre Gedenken zu Ende. Allerdings bedeutet dies nicht, dass wir die Erforschung dieses außergewöhnlichen Zeitraums ebenfalls abschließen sollten. Mit der Bereitstellung ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan ZZZZZZZZZZZZI Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en Hendrik lieyman. Inhoud : Nut der zuivere uitspraak, door Albrecht Claeys. — Uitgejouwd! door Hendrik Heyman. — Prijs van Rome, door Paul Back. — Op de kerke ! door J. Storme. — Allerzielen, door Dr H. Claeys, ...

  Les journaux de la Guerre disponibles en linked data cent ans plus tard

  Les journaux de la Guerre disponibles en linked data cent ans plus tard Le 11 novembre cette année, nous célébrions le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Dans le même temps se terminaient quatre années de commémorations, mais cela ne veut pas dire que nous devons mettre un terme aux recherches concernant cette période passionnante. ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan ZZUZZZZUZIZ Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrecht Claeys en Hendrik fleyman. w Inhoud : De Vlaamsche Beweging en onze Zuid-Nederlandsche ietteren rond 1830. door Lodewijk Herbert. — De Bêeklok, door Floris Audenaert. — Ter Kermis, door J. Storme. — Te Lande, door Octaaf De ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Bijîage aati «Averbode's Weekblad » 4 Januari NUMMER: HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Onze Nieuwjaarwensch. Beste kinderen ! Er wordt dezer dagen weer volop « ge-nieuwjaard ». Aan het wenschen en groeten komt schier geen einde. Het wordt op den duur een litanietje, dat men kant en klaar op de lippen heeft en zoo maar, zonder verder na ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JAARGANG Biffage aan « Averbode's Weekblad» 15 Maart NUMMER 11 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE VœrdekaLboliek vlaaiDsèeJeugd PRAATJES VAN HEEROOM. God wil het ! Gij allen, lieve kinderen, hebt voorze-ker op school al van de kruistochten gehoord. Vele honderd jaar geleden hadden de ongeloovigen het heilig Land veroverd, waar onze lieve Zaligmaker ...

  De Vlaamsche wachter

  DE Vlaamsche Wachter Maandschrift gewijd aan ZZZZZZZ^ZZZ Letteren, Kunst en Vlaamsche Beweging bestuurd door Albrécht Claeys en ZZZIZZZ^IZZZZZZZZ: Hendrik Heyman. Inhoud : De Vlaamsche taalstrijd in Fransch-Vlaan-deren, door Jan Sebrechts. — Een reisje in Zeeland, heen en terug, door Odilon Nelis. — Sommige Jonge Modernen en onze Vlaamsche ...

  Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

  3e JÀARGANG r - i i ■ il i - -- - BîjSage aan « Âverbode's Weekbîad » 5 April NUJVÎMER 14 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE VGordekatbolieî^ vkaiDsèejeugd PRAATJES VAN HEEROOM. BAAS KREKEL. De lente is in Jt land, en de krekel sjirpt alreeds. Hij zit voor zijn hui-zeken en speelt den lieven ganschen dag op zijn viool tôt laat in den avond, als ...

  Pagina's