Jouw zoekopdracht * heeft 51427 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  L'indépendance belge

  89e année No 40 L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUNfE-UNI : ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : S CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : TUDOR HOUSE. TUDOR ST.. E.C. 4. 11. PLACE DE LA EOURS TELEPHONE: CITY 3960 * TELE.: 311-57 et 238-75 A ~w T -T A -tr ■*. VENDREDI 15 FEVRIER 1918 En vente à Londres à 3 h. le jeudi 14 ...

  Het tooneel

  Het Tooneel 4e Jaargang Nr 6 19 Oktober 1918 Beheer en Redactie : Handelslei, 139, Antwerpen 15 Centiem Edw. CASTEL van den Hippodroom-Schouwburg Kon. Ned. Schouwburg "Het Dal des Levens,, Het werd zoo wel 'ns stilletjes aan tijd, dat uns bestuur voor wat liet Duitsch repertorium betreft, zich niet bleef bepalen bij Sudermann en ...

  Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

  ■ fcfe JAARCANC G, Nr 9i0< ZONDAG, 22 SEPTEMBER 1918. HET VADERLAND pjeine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-dea kosteloos. Belglsch dagblad, voorloopjg te /arijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk> 10 centiem ...

  Het Vlaamsche nieuws

  lonâag- 5 September 1915. Eerste Jaarg. Nr. 233 Prijs : 5 Centiemen door geheel. België Het Vlaamsche Nieuws Hast best hîgellcht cm m@asl verspreid Nleuwsblad van BelgJë. • V@r®chiJnl 7 ma al per ABONNEMENTSPRIJZEN ï'ti *uk , 0.35 1 Per 3 maanden 4.— Ftr ssaaud 1.50 j Per g maanden Ï.S9 Ter jaar 14.-- ,x ...

  L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

  ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " " " » - i i r i i i . REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION ■ C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles S. M. LA REINE VICTORIA-EUGÉNIE D'ESPAGNE lrp ANNÉE AVRIL 1915 N° ...

  De Belgische standaard

  t® Jaar — N* 10? Vijf centiemen het nummer Vrijdag i October î 91 b De Belgische Standaard )oor Taa? m Volk ;oAOBi»iArj Woor 0ed m Haard an' Laiid \h nneàmisprija voor 60 aaffiieers ffc a>*Mad«n) bij vooruitbetâlin* : v:cr Se oliiatea : 2,50 tr. de iî»ôt-80ldat0ii — In 'i ÎMvd 3*50 tr± $ î l&itd . 6<00 rf. ïdi meer ...

  Informations belges

  Mo h h \ 31 Août 1917 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en , certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

  Pagina's