Jouw zoekopdracht * heeft 51422 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

  I • UITGAVE. N-V-PRUKKLR1J .PE.3PARR.NE.5TAD • • • HA5SAULAAN f£>. HAARLE.M • | ' »DE MAAGD VAN ORLEANS» IN HKT OPENLUCHTTHEATER TE VALKENBURG. Verleden Zondag 7 dezer werd in het bekende'Valkenburgsche openluchttheater het spedseîzoen geopend met de opvoering van Schiller s tooneeI<tuk »De maagd van Orléans* dat speciaal ...

  Het tooneel

  Het Tooneel 2e Jaargang Nr 6 — 21 October 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Mr VRAIS S VAJS DYCK Leider van de JSieuwe Orkeslvereenigint IÇoninklijke J\ederlandscbe Schouwburg. De Dwaze Maagd Na hetgeen we over De dwaze als zou de vrouw een zuiver impul- Maagd in onze korte kroniek van sief wezen zijn, wier gevoel ...

  Pagina's