Jouw zoekopdracht * heeft 1724 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De Panne

Filters

De Belgische standaard

u S 224 ?3( O.onderdag 4 October 1|| ■ | iiafîSî^ f|#y JfêWif< ' «le* &,.*•« Lu»***» •,'so if V ^i JOÛsîe» j m'i !*nrf •' jKtàn^ > •1 ?5 „#'» 3'5° ,**« *■« *»« '{(BfSSà tf. 3.§-| ,*in4ad «.80 ?«§** , r»g«=* DE BELGISCHE STAnDAARD " || ® §&«» w pd i"î=T:sss:3!S^^ '' fW^/î©®o OPSTSL ...

De Belgische standaard

V J ^ oor Ta i Volk %&/ T> A,.OrT Foor God Hftarr! en Lund „„ -,-, ,,w .w — • l'iir <i'iirwm . mut mi■ tmmmmmtrnmvm»w >iimi» wwhw»«m—iiij'ii i«wwwmij ■■» w»/n.w ^ . * ibmk = um* «n» i „.„ '»*.'.«> \ bonnement m ri|s ..■■ ,a i m cuti m '.h ^rm'.bït •■•■ . »..•.,-. , ul, ...

Maandblad voor de Belgische capucienen

GILDE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN TKCGaT EN VREDE. /I Brief van Z,JE,P,Jan-Baptist,Beatuurder der Gilde,aan 2, ~. I. Z.E,P.Evarist;Min, Provineiaal der Mindebroeders Capucijnen van BELGIE, Antwerpen,7 November 1916. Très revérend Père Provincial, Le culte de Notre Dame de Consolation et de Paix est une marque de "bonté de l'auguste Patronne ...

De Belgische standaard

Jaar — Nr 15& (403) Vjjf Gentiemen het nummer Zaterdag 8 Juli 1916 DE BELGISCH STAnDAARD ^'jrirTn^ H A C H T BAART . Â\Aé . . .V. a, ' , . * v r* * - t I • Stichter-Beatuurder : Ildepons PEETERS ; *asU OpsMlers : M. E, B«lmim, L. Dutmrs, ^ ^ CJTj Pi BBRTRAMD VAN OBR SCHBLDEN, D* VAN DB PBRRB, D» J. VAN DB WOBSTYNB, JtooL FILLÏARRÎ , ...

De Belgische standaard

4^ Jaar — N' 6 1877) m Donderdag 31 Januari 1918 ( «MR8SS$l$fë? r« î*«»wfcSâ«r ? l «lf.»a4 lr. sjs§ i: a>a«fc&ie e<|s • -;|MS*«K3 Jr®? mtmt ; ; hI 'I Ijué# •' stisd lr. i.?5 4 «saaasUî* j.«o WMftdeS | »< tutltm > • t KUBd ïf, S.îf I aatiadas g.s« «f.aaies DE BELGISCHE STAnDAARD ! - _ ...

De Belgische standaard

...

Maandblad voor de Belgische capucienen

...

De Belgische standaard

4de Jaar Nr 157 Woeasdag oi juli 1918 I AeoRHBMSimm j- —o— V«or Soldat en f; X naasd 1,23 fr. ' a mwraden a,5o g; 3 mwnden 3,75 wmQmmm '•£. NUt Soldktea ta *t kad £ 1 muni fr. 1,75 anutodea 3,50 1 3 maftadea 5,15 v —o— BmUq 't Und 1 X auutad fr. 3^0 l « PMAden 5»®o v 3 muiad«o 7,30 ...

De Belgische standaard

4<*« Jaar « N 188 (I0^ Zaterd 7 September J '6 i 8 Abonnbmbmtbm —fl— Voor Soldâtes i m**nd r,a5 fr. t maanden 9,50 3 maanden 3,75 Niet Soldâtes in 't laad 1 maand fr. X>75 3 maaaden 3.S0 3 maaoden 3,»5 Bnitcn 't land 1 maand fr. 3,50 a maanden 5,00 3 maanden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD Stichter-B estuurder ILDEFONS PEETERS Opstil 1 ...

De Belgische standaard

j„aP _ N'IûS (}58i fijl eemtiemea n«f- num»«r Woen»<taa 10 M«i 1918 DE BELGISCHE STADDAARD J^g-cHT PKACHT 8AART . A\Ad Ht— - S tlcKt «f-B« • t u u«l t': — * Ildtfoni Peeter fasîe Opstdlers: M. E. Bslpairb, L. Doyeers, V. Vas Grambebbn, ' p; Bertrand Van dbr Schelden, D* Van de Peere, D* J. Van r-.s Womtyme, Jool ...

De Belgische standaard

s:f - it 61 5,3a Zaterdag 6 April a® 18 il &bonnbmenten ■ —o— VoorSoldatita muand fr. 1,25 m«snden 3,50 ; J maandea 3 75 1 Niit Soldâtes ifl 't l»nd. msied fr. 1,73 mnaaden 3 50 -|| nmanden 5 35 I Boites 't l*cd: ' j I round fr. 3,50 ■ j a nmadeo 5.00 I 1 • * 7.5o .■•O—« n Opstel & Bsheer Villa "Ma Coquille" ...

De Belgische standaard

>o , xy ^ Mffyêê^^Bp $ Çwpd&T-^*** ie I IMEJTO. v . I Fss;* i'9Î4r.C«». j I mai»'- '' *-35 t mr.îi- ci 3 So | t»î.i;>a«? |-7$ ; I W?ôt Soldai»® ' ( in 't lâfitf ; | I noaAnci f'- ï 75 5 i VMMi.Am j-5® i2 f I |t»M*<i»s <M§ Mirowu» jf'< Battus 'lï&ati : ima?.!'! fr. a.jo gm»*£id«a $.ao ,.- B ...

Pagina's