Jouw zoekopdracht * heeft 376 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Darde Jaargang n* 40. Frij s per uummçr : '6 centiem. Zonciàg 6 Oktober 1918 Abonneiiienispi'ijs : Per jaar . . 4.00 fr. Voor 6 maanden . 2.00 fr. Voor 3 maanden . 1.00 fr. □ m s opsiel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, Leuvei Postcheck-rekening nr 242 De Gazet van Leuven Elke medewerker blijft verant-wocfrdelijk voor zijn opstel. ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. ! i •Aan den Moedigen IJzèr... I i i l ' i II !.. met cfen vijfden oorlogswinter in ;t verschiet... ZONDAG 29 SEPTEMBER 1918. , 1.25 fr. Prijs : 10 Ceatiem. EERSTR JAARGANG NUMMER 35 ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

, No, , Dimanche 31 lanvier 1915 97e année JOURNl DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIÎ Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois ligne se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnelle ' ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tf/ Dimanche 18 Février 19YT 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN" ABONNEMENTSPRIJZEN. •Per trimester . . . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Met nummer .... 0.20 fr. J.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ...... 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

et s e 6d<= JAAR. Nr 8. AUOUSTI 1914. m De Boemr © Maandschrift van don K a » s | ISelgiscl]en Soerinnenboncî I * ! Ife * a i » Aile briefwisselmg betrckkelijk het blad muet gestuurd worden aan het adres: S BELGISCHE BOERINNENBOND, S a iWinderbroedersstraat, 24 * | LEUVEN. 8 ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUVEN Staking In 't Gerecht HOERAHÏ DE HELDEN... EERSTE JAARGANG NUMMER 14 Prijs : 10 Centiem ZONDAG 5 M El 1918 Abonnementen : Een jaar, 5.00 ïr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUVEN BEHEER en OPSTELRAAXK: 41,CÂPTCIE2^ENV0ER . LEtT VEN. Elis merle,werkcc is rtrantw^ordelQk voor aijn opstellen. Stadslui en Boerenmenschen Wat de oorlog zooal meebrengt ! ! Abonnementen : Een }aar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTS JAARGANG ÎNUMMBR 39 Prijs : 10 Ceatiem. ZONDAG 27 OKTOBER ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tf/ Dimanche 18 Février 19YT 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN" ABONNEMENTSPRIJZEN. •Per trimester . . . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Met nummer .... 0.20 fr. J.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ...... 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 13 Dimanche 29 Mars 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest5 Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I.N° 33 Dimanche 19 Août 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES BTî! T'AP RnWm&RF,MF,Î\TT T1E T.OITVAT'N ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per triraester .... 2.30 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 522 — Verkoopzaal en bazar VANKEROKHÛYEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote aankomst van bloemen. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 506/27 Salie da ventes et bazar VANKERGKHOVEN Bazar de jouets. — ...

Pagina's