Jouw zoekopdracht heeft 633 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-02

Filters

Publicatiedatum
1914633

Gazette van Gent

|2476 JAAR. —' N 35 - B 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 11 FEBRUAEI 1914 GAZETTE VAN GENT HfSCHRIJYINCjS 2* 2S ï .F S : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Êon'jfwr . . • • • fr- !g-°0 Een jftfir fr. £5-0! i t; maanden » 6-50 6 maanden. .... » 7«7S Srassndcn » S-SO -3 maunden » 4-CO Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andcre landcn : ...

La Flandre libérale

...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Bmsiiag 3 Februari 1914 frijs psr «ammer : % centjënién 45e faar, Hum 28 Telefoon 694 FONDSENBLAD Telefooa «»4 AMfKWVMfilSKClCn : Vo»t ail» aaakondijkiÊ*» w«»de men ach tea bure'él® van net klad. K8TELVEST, Num. 16, te GENT. VLJkAmSiM bmm JECandel, Nijverheid, Taal en G-odsdienst VERSCHUNCND-E. ALLE WERKDAGEN VOOROP BETAALBAAR»; ...

La Flandre libérale

— 40* Innée — Vendredi 27 Février 1984 QUOTIDIEN. — 10 CENT. H. 68 — Vendredi 27 Féïrfer 1914 LA FLANDRELIBÉRALE ABONNEMENTS RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMKRIB ANNOJVCES BELGIQUE : Fr. ïoo 4?00 8.0? 16.ÔÔ GAND, I, RUE DU NOUVEAU BOIS, l, GAND Four îa ville et les Flandres, s'adresser an bnrean in UNION POSTALE i Fr, 3.75 ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

I S:TN™»fMER 10 CEnSemIn l.urnal trH,ebJ.m,daire SAMEDI-ZATERDAG ^BguflR| \^\ j| Versdlijnemle 3 mal par week g jAa7rgang N° 20 ■ b—— ABONNEMENTS ABONNEMENTEN Belgique par an . . QA}Q fr_ België per jaar. . . I | Hollande par an . . Holland per jaar . . 1 ^,!>U i Autres pays . . . Andere landen . On souscrit dans tons les bureaux de ...

Le courrier de Bruxelles

Samedi 21 février 591 ^. ABONNEMENTS ; m M Slî SOIS 'BOIS COI) BELGIQUE . . fr, 10.00 S 00 2 50 HOLLANDE. , .) 1Q20 9 60 4.80 LUXEMBOURG- UNION POSTALE. 30.00 15.00 7.50 5 CENTIMES Irfss su poliment» ne «ont cas ml» e»*enU TÉLÉPHONE SABLON 1754 LE COURRIER DE BRUXELLES 53® arnJs. 1Î2, ' — mi# BUR/EA.UX: s A BRUXELLES « 52, rue de la ...

Het morgenblad: volksdagblad

$*laargaitg. K* , ^■■egWMW*———PB—— woenstrag td Fcîiruarl RW Ê centîeroen net numroei HET MORGENBLAD 4» baazijde. — per kieinen regel fr. 0.30 FiBandëele, » » » » 1.00 3tad»ienws, per grootea regel » 2.00 iRedamen, » » » » J.OQ VOIJKSDAGBLAD JJItBeôed«eiiHgen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, ...

La Métropole

ERNEST TiisciiAjrn 21e Année No"49~" Edition 33 LA MÉTROPOLE abonnements l| Nl;jjejj0 On £ 's ~ Su mol» i m ^ Trots mol». #•»•••••••• • n- • w j^T" On • abonn» t tous les bureatu de poste et aux tacteur». %J ETRANGER, le port en sus: Pour 1» HOLLANDE, s'abonner de préférence aux centimes i I-,iirr.au* ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

uitjianeh** -2 et Lundi 23 février 191 /| 5 centimes le numéro ôS"1® année N° 53- JOURNAL DE GAND abonnements s REDACTION & ADMINISTRATION . annonces ( gULOIOOE' »® tran» pu aa: 7-50 francs pour six mois; 4 trancs jour trola mo". g, RUE DE FLANDRE, 8, GAND Pm • l'étranger, ie port en volr le tarif au bas de 1k lernlèrâ ...

La chronique: gazette quotidienne

Samedi «,*. lévrier 1014. — Edition C CINQ CENTIMES LE NUMERO. POUR TOUTE LA BELGIQUE année, — No «il LA CHRONIQUE 'BURiîATJX 5 et 7, Oalor'ie du Roi'(Passage Saint-Hubert) ■ RUXELLEt GAZETTE QTJ OTIDIENNE TÉLÉPHONES Administration s N* 7881 C. Rédaction : N* 1-4O8 % ABONNEMENTS : Bruxkllk ; 12 francs par an ; — 6 francs .pour six ...

De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie

7* Jaargang nommer fil '4 centiemen het nuromer • 1 Februari1914 uL*uM»=*iw*r -—Tri T|- DE TEXTIELARBEIDER If V*r**ni«« «U« wU •HM Orgaan der Belgische Tèxtielfedenrtto VERSCHUMT TWEE UAL PU KIUS OiTtraMlfi affn wq «!•«• Ingezonden stukken moeten onderteekend ziin en bliiven den eigendom der redactie Voor Adminisiratie en ...

Het katholieke volk

Het Katholieke Volk Verschijnt elken Zaterdag r Al wat den opstelraad Van het blad betreft moet gestuurd worden vôôr Donderdag avond, Graaf van Vlaanderenstraat, 57, Brussel-Molenbeek. Briefwisselaars moeten telkens hun volledig adres opgeven. Ieder is verantwoordelijk voor hetgeen hij schrijft. Prijs per jaar îr. 2.50 1ET NUMMER : 5 ...

Pagina's