Jouw zoekopdracht heeft 700 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-05

Filters

Publicatiedatum
1914700

Gazette van Gent

247e JAAR. — Nr 118 — B 5 OENTIEMEN VEIJDAG, 22 MEI 1914 GAZETTE VAN GENT IISCHBIJTINGSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : u ja.v fr. 52-09 Een jaar fr. 15-00 uiaautl-H > G»5Q 6 inaanden. .... » 7-7S œnhjjiitiD » 3'SO 3 inaanàan. .... » 4-00 Voor Hoïltind : S frank per 3 maanden. Voor de andere landm : fr. 7-50 oer 3 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

JEUDI 7 MAI 1914 L'UNION PANS L'ACTION VINGTIEME ANNEE — Pi» IZT ABONNEMENTS Pour toute la Belgique Un an. fr. 9.00 Six mois ....... 4.00 Trois mois ...... 2.8S fir.-Duché de Luxemb. 20.00 Union postale. ..... 30.Q0 Directeur : Fernand NEURAY Edition (6 h. toir) Edition (10 h. soir] Edition (minuit) LE XXe SIÈCLE ANNONCES Annonces ordin., ...

La Flandre libérale

40" Innée — Mardi 26 Haï 1914 mrTfS'ifTTtsTT'.Tff _IOfiP.W B 11! MUn.1I OC lifnt in< LA FLANDRE LIBÉRALE (ABONNEMENTS 1 mois. 8 mois. S mois* 1 m. BELGIQUE s Fr. 2.00 4.00 8.00 16,00 UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On l'abonna aa bureau du tournai et dans loua Im bureaux i* *«*<« RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE ...

La Flandre libérale

40' Mo — Samedi 9 Mal 1SI4 QUOTIDIEN- - 10 SEMI. S. 129 — Samedi 9 Mai 1854 LA FLANDRE LIBÉRALE ASOrVIVElVIEIVTS 1 mois. S moi*. t mol». 1 M. BELGIQUE s Fr, 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE s Fr„ 3.75 9.00 18.00 36.00 On t'abonna an bureau du Journal et dans tous I«s bureaux d# pesta M M IBM II rm fin ii l«»iw irauriiiTirTi-i—irrinf ...

Le courrier de Bruxelles

Samedi 9 mai 1914, 53*aaaîs. — V 129. LE COURRIER DE BRUXELLES ABONNEMENTS i MAIS tUIOH TMItBtn BELGIQUE. It 10.00 5-00 2.50 80LLANDË. . .1 19 20 9.60 4.80 LUXEMBOURG .) UNION POSTALE. 30 00 16.00 7.60 5 CENTIMES «iioolémervts nt «ont cas mil TÉLÉPHONb SaBLOS 1754 BUIR.IILAUX t * A BRUXELLESi 52, rue de la Montagne A PARIS i 30, rue ...

Le ralliement: journal libéral hebdomadaire

Douzième Année, V 19 LE RALLIEMENT Dimanche 10 Mai 1914 Journal Libéral hebdomadaire Comité de direction : Paul Janson, E. Feron, P. Hanrez, G. Lorand, A. Lambiotte, Hermann Dumont ABONNEMENTS : Belgique : fr. 5.00 par an Etranger : fr. 7.00 id. Les abonnements prennent cours le 1er janvier et le 1er juillet 10 centimes le numéro Rédaction ...

Le courrier d'Anvers

Douzième Année — N° 19 Le Numéro lu Centimes Vendredi 22 Mai 101^ 2l/place de laJGave ANVERS Téléphone 4781 POUR LA PUBLICITÉ s'adresser au Bureau Csnlral de Publicité 21, place de la Gare LE COURRIER D'ANVERS PARAISSANT LE VENDREDI 21, place de la Gan ANVERS Téléphone 4781 ABONNEMENTS : lelgique. . . Frs 10 Fnion Postale. » 12 Notes ...

De metaalarbeider: orgaan van het Nationaal Verbond der Metaalbewerkers

DE METAALARBEIDER Orgaan yan het Nationaal Verbond der Metaalbewerkers van België VEBSCHIJNHNDB TWEE ÏH-A-A-I, IPEE. Olixistézxô Metaalbewerkers IEiel;pt en Bemint E13s:a,n.d.er_ ABONNEMENTSPRIJS : BESTUUR- EN OPSTELRAAD : AANKONDIGINGEN : Leden .... . kostelooi. . ___ . . _ _ _ Bij zonder en .... fir. »,50 per jaar. HOL-STRAAT, 65, GENT. ...

Het volk: christen werkmansblad

Vier-en-Twinligste Jaar, - N. M1 Godsdienst - Huisgezin - Elgendom Woensdag, 20 Mei I 9 i 4 Aile briefvvisseilngen vraclit- i Vrij te zcnden aan Ang. Van îseghem, uitgevcr voor do naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk », tleersteeg, n° 10, Gcnt. ■~*Burecl van Wcst-Vlaanderen : Gaston Bossu y fc, Gilde dcr Am-fcachten, Kortrijk. - Burecl van ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. « Koninginnetje ». — IV. (Slot.J Eindelijk brak voor Treesje de tijd aan, waarop zij zich tôt haar eerste heilige Communie mocht voorbe-reiden. Zij was nu ongeveer tien jaar ge-worden, en toentertijd hadden de kinderen nog het gélule niet, zeer vroeg tôt de Heilige Tafel te mogen naderen. Met welk een ijver en ...

Het morgenblad: volksdagblad

T Jaargang. iii mmrr*™ r !20 Zondag 3 fêei 19 k ù (milemen m nommes' HET MORGENBLAD ^"ânkôndislngeûT™ j bladzijde. — pcr kleinen regel fr. 0.30 : Financiëele, » * » » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 | Reclamen, » » * » 1.001 Begratemsbericht, LLJL£2J VOLgSDAG'BL^D ■ / ille mededeclingen te zenden aan M. J. ...

Het nieuws van den dag

feriîsste tïarpng Hr MO 2 centiemen per ri u m mer BrussH, Vrijdag 8 Mei I9Î4 HET NIEUWS VAN DEN DAG s." ■— ABONNEMENTEN 1 . .» f-ont 0—■ \ Peb jaab, S franï, Bitden: * Iran*- > » . 11 — jSandere landen van tet postverbond * . 20 - 8P"^ /* - „ _ _ BUREEL AANKONDIG1NGEN : BESTUUR EN OPSTEL: D A G 3 L A O DER KLEINE ...

Pagina's