Jouw zoekopdracht heeft 647 resultaten opgeleverd

  • 1914-06

Filters

Publicatiedatum
1914647

Méphisto: organe périodique du Théâtre royal d'Anvers

- ■ -p \ N^STrO |M i !• \ Il MRS. 39c ANNEE I.XJMV. \\ :>,7. MEPHISTO JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT TOUTE L'AIDEE PRIX D'ABONNEMENT Un AN (Belgique) .... Fn. 6.00 (Étranger .... 10.00 L'abonnement se poursuit jusqu'à refus formel. •' es abonnements prennent cours le 1" octobre de chaque année RÉDACTEUR EN CHEF: Georges Warfaaz, ...

De burgerij: katholiek maandblad voor burgersbelangen

DE BURGERIJ KATHOLIEK MAANDBLAD VOOR BURGERSBELANGEN Abonnementen Prijs p e r jaar I F r DRUKKER - CITGF ,i : STEPMAN Gent, Oudburcht 30, Gent. Aankondigingen : Voor den prijs wordt onderhandeld met den uitgever. BISSCHOPPELIJK JUBELFEEST Op het oogenblik datwij zullen verschijnen, zal het jubelvieren voor onzen Doorluchtigen Bisschop volop in ...

La chronique: gazette quotidienne

Mardi aojuln 1ÎJ14: - Edition C CINQ CENTIMES LE NUMERO. P.OUR (TOUTE L'A! BELGIQUE 4r= année. ■ . ni» îxr LA CHRONIQUE F ' 'bureaux X et 7. Oilorie du Roi (Passago Saint-] GAZETTE QUOTIDIENNE LUlUlllL Administration : N* Rédaction : N* 14LOS a. S tenu.» " 12 ("n" par an; - 6 francs £îis. l'ïï™ K "ur trois mois. Ll ...

La Flandre libérale

p 'Année™ Dimanche 14 Juin I9S4 KljBMiPgM8wro»ii M—MM—MM wuimw .■IILMWBW QUOTIDIEN. -10 CENT. H. 165 — Dimanche 14 Juin 1914 LA GLANDRE LIBÉRALE rABONNEMENTS gn, nlrinn _ 1 "">'»• » mois. t met», I m. BELGIQUE s pr. 2.00 4.00 8.00 Î6.00 UNION POSTALE % Fr„ 3.75 9.00 18.00 36.00 Bit s'abonna an buraau du Journal et ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

flondag 7 Juni 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar, Nr 23 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijving-sprijs : I 3,io fr. per jaar. I Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. I Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en L al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A. DE BIEVRE BBASSOHAAT Aaiikondigingen ...

Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten...

ZOiNDAG 14 JUNI 1914. -I W44. — 31e JAARGANG. GAZETTE VAN BEVEREN-WAAS en van het kanton bestaande uii de Gemeenten Burght. Galloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroeck & Zwijndrecht. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD. Dit blad verschijnt gerea'elri aile Zaterdagen. Abonnementen kunnen het heelejaar dooi genomen worden liij den drnkker-uitgéver. ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCTT RTT VTNCiFPR! JS België : 5 fr. 's jaa.ru Nederlanri : 3 p-nlden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantqren Losse nummers . 10 centiemen. à AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGER LEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Ratholicke Viamingen Briefwisselaars gelieven ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JO URNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 15 francs par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 francs pour trois mois Pour l'étranger, le port en su» RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RUE DE FLANDRE. 3, GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES» Voir le tarif au bas de-la dernière page du journal. Propagande Aquatique 'L'Affaire Helbig rropaganoe Aquatique ...

Het morgenblad: volksdagblad

7eJaargang. r I6£ "Itlwuttkj )W iaili ,W . . HET MORGENBLAD & Ëattkondigingeit s 4e bladzijde. — per kieinen regel fr. 0.30| Finaticiëele, » * » » 1.001 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 | Reclamen, » » » 1.001 Begrafenisbericht, » 5.00 S VOLKSDA.G-BT . A tt, ^îie niededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE GAND abonnements : RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES» BELGIQUE : 16 francs par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 frases pour trois mois 3, RUE DE FLANDRE. 3. GAND L , . Pour l'étranger, le port en sus TÉLÉPHONE 685 au bas 6 la dernlere Pa8e du journal. Les Barbares d'Europe Les cléricaux s'apprêtent à fêter, dans ...

La Flandre libérale

ABONNEMENTS ___ I mofi. 1 mola. ( mole. 1 a*. BELGIQUE s Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 . UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 9n t'abonna au kuraau du journal et dans tous lia bureaux da posta * ■wr'mirl— ■■!■» Il Mil I I I I m M StnH*ICtf>aKHtMKl<»»irevm.TAr***v - - RÉDACTION, ADMINISTRATION £T IMPRIM8RI2 8AND, I, RUE DU ...

L'indicateur - De aanwijzer

année. — 21 Juin 1914. N° 25. 39sta jaargaiig. — 21 Juni 1914. L'INDICATEUR Téléphone -.261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. . HOTEL DE LA FLEUR D'OR Fondé en 1830 RUE DES MOINES, 1, près du Marché au Blé et la Cathédrale. Pension, par mois depuis fr. 80. Abonnement ...

Pagina's