Jouw zoekopdracht heeft 613 resultaten opgeleverd

  • 1914-07

Filters

Publicatiedatum
1914613

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, -Jeudi 23 Juillet 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.100 ''• PRIX DE TÂTONNEMENT : V;. - • \:jWABle-?AR ANTICIPATION : Anvers Frs 10,— par trimestre. Intérieur 11,50 „ Hollande et le Grand j Duché de Luxembourg i " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne dans tous ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVEÇ.Ç, Vendredi 31 Juillet 1914 ¥>'•■<W ■■ < \ Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.107 Vrix DE-L'ABONNEMENT: \ - PAYABtE'TAR;-^T[CIPATION : Anvers.x ■' C 10,— par trimestre. Intérieur .... ,,11,50 „ Hollande et le Grand ( n 7S Duché de Luxembourg ( " ' " Autres pays de l'Union Postale Frs ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN ™or Bd ™JS PER JAAR : fr 2 5„ 4<! Jaargang, Nr 31 — Donderdag 30 Juli 1914 PR|JS pér nuaimer : 5 centieme,, 'oor Nederland f 2. Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opsteiraad : Aile brieven en mededeelingen dienen 'oor andere landen ! . . fr. ôi— 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

Vendredi lO Juillet 1914 CIMQ COBJVnAIIte 80"» année - X' 1»1 Le Nouveau Précurseur ABOITOTEM3NTS -1NVPR<? un an 12.00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois 3.50 fr. tottîrtctR. - 15.00 fr.; • 8.00 fr.; » 4.50 fr. HOLLAT-UE - M. 00 fr.; » lf.O £; • s'.OO frl S^Tostale, : 11:88 ^ : koo*.; . 10.50 fr. rout abonnement se poursuit ...

De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de...

DE ARBEIDER der Voedingsnij verheid Landelifii orgaan van de Centrale der Werk Iieden en Werkslers der Voedingsnijverheid van Melgië GEEN RECHTEN ZONDER PICHTEN BEHEER EN OPSTELRAAD : VOLKSHUIS Jozef - Stevensstraat, Brussbl GEEN PICHTEN ZONDER RECHTEM Een Aanslag tegen de syndikale vereeninging Om de zeelieden verdedigd te hebben tegen hunne ...

De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der...

DE METAALBEWERKER M AANDBLIJKS CH OIRGhA.-A.:3>T van de Centrale der Metaalbewerkers van Belgiê Geene rechten zonder plichten Administratie : Volkshuis, Jozef-Stevensstraat, 17, Brussel Geene plichten zonder rechten 37,000 Exemplaren p^yî\v~| 27,000 leden |~)/[\ Berlcnt aan le Beiglsche KletaaibewerKers De Sekretaris van de Hollandsche ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

\ \4 Vi^gt-quatriir mï Année.— 11 Juillet 1914» - N°28 — 11 Jllli 1914. — VlER-EN-TWlNTIGSTE |AARGANG ■ ■ii " iimiTHi iT ir T m" ■—■mu—— le1— .V,'jji/ \ G F. Nf C E : dR Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGEN7SCHAP ■s AN Verkoopingeq EN Verhuringen ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIRE—7— WEKELIJKSCH ...

La Métropole

LA MTÉROPOLE 21e Année ' N<T209 glditio11 B •""" m Ajtmonces : ^^cjxsnNnaiivxEiisrrs le numéro Journal quotidien du matin le numéro . Upetit.tfr.0 80 ChI0nlque ,portiv9£,"<33 Un M»» • ••»«•••••••• ?• Annonces financ.id« » I 00 Faits divers fin id. » 2 00 SU en ail 5» fEM . F® Réclames ...

Le national bruxellois

Lcé annonces sonl eiehîsivemént reçues !» « NATIONAL », 12, Montagne-aus-T x >j Potagères. (Téléphone 1188) et | Sl'AGENCE HCA-V^S. Burfaox oeverls de 9 a 6 heures. ANNONCES sujet» aemwxdant pince 1 « 4 lipnts. • • Demandes et offres d'emploi • • 4- page de 1 à 3 Ugnet, • • (Chaque ligne supplémentaire : 40 amîimetj' ...

Le national bruxellois

FMATiniU 1 ^ _ /jM^ W® %E J^ONTAENE-AUX-HEHBES-fbTAeÈFlES 12; "BRVXbLLOlH ANNONCES-i ., t Le NATIONAL est distribué aa rez-de-cbauï tes annonces sobt exclusivement reçues Sujets iitnmiitmi place . 1 ii 4 Upna. . . .Jt. ft.?n sée de toutes les maisons situées à l'intérieuo ?u <5 HATiOMAL », 12, Monia^ne-aiix- f/isî^"' '0'' • ...

De textielbewerker: orgaan der erkende vakvereenigingen van de Gentsche...

Vijflieiide Jaai'gani ■ 28 Zccdasi 1 § ju(FWtkE 0ODSDIENST -HUIS6EZIN-EI6ENDOM C PTijs per nunlmer 5 centiemeri S î Abonnementvoor een jaar : a frank/ / Ongefeekende briever? worden met opgenomer / Opstel. Beheerraad: Is. De Greve, Alf. Piet"ers.,&u. VerWse,\0udborq36.Ger)f.j C Ailrî/i" i/jnr» fl mTviïV P\K»>"\ ho ...

Het nieuws van den dag

Dertlgste jaargang Nr 170 2 centiemen per nummer Brasse!, Zaterdag 18 Jull 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN ! giinaandenr 4 frank. 0 Pubiiu. 8 frani. ,00rEoUand » • 11 — foor de andere landen van het postverbond ». 2 0 ~ BESTUUR EN OPSTEL: Z&ndstraat, 16, Brussel TBLEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HIJYGHE BUREHL DER KLEINE ...

Pagina's