Jouw zoekopdracht heeft 278 resultaten opgeleverd

  • 1914-11

Filters

Publicatiedatum
1914278

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

zfcjm Doncferdag î9 November 1014 W%U DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureeïen te Genl nr 16 KetelvesÊ ■BHIHIPfVSMi DAGBOEK. Do Duitsche soldatea TE GENT. Bekendmaking. Ils breng nogmaals ter openbare kennis, dat Ihet ia mijn Etappengebied (Oost- en West-Vlaar.deren), verboden is, vreemde, en aile hier *f te Bcussel, aan de ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

...

Vooruit: socialistisch dagblad

3® iaat* « M. 31© Prijs per nummor : voor België 3 oentiemen, vooi den v'reemde 5 centiomen YoSefoon t Maetie 241 - Administra»:!® 284S Zonlafi 29 ^ovembes* 14*14 ^ — Dnilcster-Ultgeefster Maaîschappij H ET LICHÏ bestunnder t P. DE VîSCH, Lcdeber£-Gcnt . . REDACTIE . . ADM1NÎSTRATIE HOOGPOORT, 29, GENÏ VOORUIT ' % Orgaan der ...

L'écho d'Anvers

No. 47. Jeudi 26 Novembre 1914. L'ECHO BELGE Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois Direction=Rédaction : ARTHUR DE GERS. Paraît 2 fois a midi et 6 heures. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. a midi et 6 heures. EDITION DE MIDI. En Belgique. A Louvain. MAASTRICHT, 24 nov. (O.V.) A Louvain, les autorités ...

Gazette van Gent

...

L'indépendance belge

L INDEPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. LONDRES, LUNDI, 2 NOVEMBRE, 1914. Conservation par le Progrès. APPEL AU DEVOIR. Le " Moniteur Belge " du 27 octobre a publié un appel chaleureux au courage des citoyens belges de 18 à 30 ans, les invitant ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration «t R.daoto» Ho»« Tuk.» Stk.et, E.C. lqndre 28 NOVEMBREi 1914 ~ Conservation par le Progrès. TELEPHONE S CITY 3S6u. - - ■ , DES DOCUMENTS: Nos lecteurs trouveront en 3me, 4me, et 5rae pages la série d'affiches et de pro= clamations que les Allemands ont ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

DE GENTENAAR DE LANDWACHT flir die okkupierton Gebiete Belgiens, *81- en Vepordeningstiiat! voor de telle sMen van België, Hetin nniciei nés lois ei Armes pour le territoire neige occupe. BRÙSSEL X" 13. 20. NOVEMBER 1914. V E II 0 lll) NU A G. 1. Die Bestimmungen der Verordnung, betreffend den Verkehr mit Kriegsbedarfstoffen vom 26. Oktober ...

Gazette van Gent

247' JÀÀÎL M* 274 5 CENTIEME! VBIJDAG, 27 NOVEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT inscHRuvijirospRijg : VOOR GENT î VOOR GEHEEL BELGIE : Een jaar ...... fr. 12-00 Een jaar fr. 15-00 6 maanden ..... > 6-50 maande: ..... > V-75 S maanden » 3-50 3 maander > 4-00 Voor Holland : fran pe; maanden. Voor de andere lande ; fr. 7-50 pe. P ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

2? November 1914. Nr 1 .GPILLUSTREPRDE ZONDAGSGAZET BUREEL • LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Wooram Hit hliid vprsrhiii Waarom verschijnt nu eene geïllu treerde Zondagsgazet ? Deze vraag is gemakkelijk te beai woorden. Onze goede Antwerpsc bevolking weet gaame wat er in ha onmiddellijke nabijlieid en ook in i wijde ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 11 Novembre 1914 N- 18 Dimanche 22 Novembre i9i4 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Rue Monta^ne-de-Sionf HHUXELIJEfl Bureaux : de ÎO à 12 et de 15 à 17 heures JOURNAL QUOTIDIEN ImellM «t F«nbonrj« : 10 centime* le Wnnér* Provlno— i ltf Centime* le «umér* La petite ligna tr. 0.40 ANNONCES Réclame avant les annonce» 1.00 ...

Pagina's