Jouw zoekopdracht heeft 305 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-12

Filters

Publicatiedatum
1914305

Het volk: christen werkmansblad

Tler-en-TwinUgsie Jaar, - K 295 Msftienst — HulsgezinEigen&om Wijdag, 18 December 1914 Aile briefwisseîingen vracht-*rij te zenden aan Aug. Van tseghem, uitgever voor do naaraL, maatsch. « Drukkerij Het Volk », Sleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bashton, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van ...

De stem uit België

LEcho de Belgique DE STEM UITBELGÏE Voor God enVaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : 1s. 9d. voor drie maanden. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 69, Lombard Street, E.C. Dubbel nummer : 13-14 VRIJDAG, 18 DECEMBER, 1914. Kerstmisnummer : 6d. [Nacir Sister Catherine Weekes, O.S.B., met hare we'.ivillende ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGÏE Voor God enVaderland. D ieu et Patrie. d cc n 11 m r Abonnement: Voor aankondigingen: Bureau l 55, Kusscll bQUSire, W.C. ls. 9d. voor drie maanden. ÇQ, Lombard Street, E.C. Dubbel nummer : 13-14 VRIJDAG, 18 DECEMBER, 1914. Kerstmisnummer : ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 21MB ANKÉE. MARDI 15 DECEMBRE 1914. MO. 34-Ç» COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. BEAUX SUCCES EN ALSACE CALME DANS LE NORD. PARIS, 14 décembre.—Communiqué officie de 15 heures:— Il n'y a rien d'important à signaler de la me: à l'Oise. Dans la région de l'Aisne, au nord-ouest ...

L'indépendance belge

S «HMAA No. 332. L' INDÉPENDANCE AMm BTBDDB > AME HCMMV BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TFLPPHOUF! r.lTV MKfl LONDRES, LUNDI 14 DECEMBRE 1914. Conservation par le Progrès. HONTEUSE NATION! ii v/j i jl jl; v-/ uju x ^ n x x v/i ^ ; Nation Honteuse ! A l'admiration du monde, exhibor ...

L'indépendance belge

lié me année. No. 338. L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.c. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, LUNDI 21 DECEMBRE 1914. Conservation par le Progrès. LES SOLDATS BELGES BLESSES. Les personnes qui désirent avoir des nouvelles des soldats belges blessés se ...

Gazette van Gent

247" JAAR. - N- 297. 5 OENTIEMEN DONDERDAG, 24 DECEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT IMISCUBIJVINGSPBIJS: VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eenjaar .... . fr. 18-00 Een jaar . . . fr. 1SC-OO 6 maanden ...» B-KO 6 maanden . . , » dt'TSt 8 maaaden ...» 3.JSO S maanden . . » » 4-00 Voor Hotland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année N°» 63. ss cems (lo centimes) Vendredi 25 1914 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal Quotidien du matin paraissant à. Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.25. VOORBURGWAL 334-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. « ., , . ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens, Wct- en VerordeningsOlad voor de bezette streken van België. - Bulletin ofliclel des Lois et Arrêtes pour le territoire neige occupé. BRÙSSEL X« «4. 24. DEZEMBER 1914. VERORDNUNG. Ich erteile der Société Générale de Belgique das ausscbliessliche'Recht zur Ausgabe von ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

M'JUB Woeus-lag 30 Dicem'oer 1911 *319 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE rATRlUT BureeJen le flea| nr 16 Keteîvesl ' Oorlog in België en in frankrijk. Officieele mededeelingen. Duitsche telegrammera aan de Zuidstatie. ?S I>ECEMBER 1914. — Nieuwe vijandelijke anvallen bij Ni^uwpoort blevenzonder gevolg. 'en Zuiden van leperen werden ...

Vooruit: socialistisch dagblad

-i aar " 5*' Knis per nnmmer : voor Belgie 4 centiemen, voot den • rcemde à caotiemcr. Yqlotëon s riedactie *47 - tdmsnistratie «845 2als '«là* 19 ttecemher 1î»l4 Qyyjkster-Uitgeeïster Sam: WschappiJHET LICHT bestuurder: p f/E VISCH. Lsdebsrg.Qenl . . REDACTÎE . . ADMINISTRATIE HOOCPOORT, 29, GENT VOORUIT Or gaan der> Belgisahe ...

L'écho d'Anvers

No. 57-58. Dimanche 6 et Lundi 7 décembre 1914. L'ECHO D'ANVERS Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois DIrection=Rédaction : ARTHUR DE GERS. Paraît 2 fois a midi et 6 heures. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. A midi et 6 heures. EDITION DE MIDI. AVIS. LEGATION DE BELGIQUE. LA HAYE, le 3 décembre 1914 Monsieur ...

Pagina's