Jouw zoekopdracht heeft 336 resultaten opgeleverd

  • 1915-01

Filters

Publicatiedatum
1915336

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

30 Januari 1915 Nr 5 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeliik Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen UWSCHMJVISGSPRIJ8 Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7-00 Dit blad verschijnt ...

Gazette van Gent

«S'L'SJ U™" . '-l-—5 248e JAAE. - Nr 10 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 13 JANUARI 1915 GAZETTE VAN CENT SCHKI,IVI\GSFRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Ken jaar ... . fr. 1S.OO Een jaar . , . fr. ISC-OO 6 maanden . , . > 6-SO 6 maanden , . . > K-1 ft 8 maanden . . . » S>£iO 3 maanden ...» 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

94'Januari 1915 Nr 10 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSAZET BUREEL ■ LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN OAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. HFT RFT FART VAN niïINKFRKF DUINKERKE In de laatste tijden is er nog al veel gesprokei over Duinkerke. Wij hebben er aan gehoudet buiten de bijzonderheden die wij hieronder medt deelen eenige der voornaamste plaatsen ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 JANVIER 1915. Nos. 10—11. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. les allies prennent trois lignes de tranchees. ILS RESTENT MAITRES DU VILLAGE DE PERTHES. PARIS, « janvier.—Communiqué officiel de 15 heures:— si.fl d'Ypres nous avons endommage Jes ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE SOIJDATEN bestemel ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. Waarom de Bondgenooteo overwinnen zolfen Yeel weird er cleze iaatste dagen geschre-ven omtrent de vraag om te welen hoeveel manschappen Duitschland no ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi 18 janvier 1915 jLO centimes le numéro 59lue année N0 18 ABONNEMENTS : BELGIQUE : 1 5 fr. par an ; ?-5<» fr. pour six mois ; 4 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RTTIE DE TTTj.A.3SrDRE, 3, O-^ÎSTID TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

f /|#0''ANVriE.-— Série nouvelle.— Nos 51 et 52 Le numéro 1 10 Centimes rVf»iif1i-prH 1er et Samedi 2 Janvier 1915 5^ PRIX DE L'ABONNEMENT 3 Francs par mois (à envoyer par mandat postal) Envoyer les demandes à L'ADMINISTRATEUR du JOURNAL 28 to, rte de la Bourse — LE HAVRE Directeur : FERNAND NEURAY LEXXeSIECLE £*SSao PETITE ...

Het Vlaamsche nieuws

Zaterd&g 23 Januan 1015- Herste Jaarg M- 10. Pri?s : 5 Centiemen door geheei België HET Vlaamsche Nieuws H et best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week VOORNAAMSTE MEDEWERKERS : ode Baekelmans. — Jan Bruylants. — Mr Arth. Cornette. - Vict, De Meyere. — Ant. Moortgat. — Ary Delen. — e.a. ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e j^urtfane — Nr 9 Prijs : 5 centiem voor heel het land en 10 centiem voor het Buitenland Dinsdag 12-Januari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBûflD VOOR HET VIiflflJVISCHE UflflD Voor V«lk, Ntamje» Taal. Omdat ik jVlaming ben. Van Eyck. Mmndschriften worden niet terug geeonden BEHEER EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Yrouwstraat, 12 AANKONDIG1NGEN : ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 347. L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES » Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.t TELEPHONE: CITY 3960. ( LONDRES, SAMEDI 2 JANVIER 1915. registered at the g.p.o. conservation par le progres. as a newspapeb. L'INTERVENTION JAPONAISE. 11 n'est pas dans tout l'univers un ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 27 janvier 1915 lO centimes le numéro 59™ |nnée — IV0 *27 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : i 5 fr, par an ; 7-50 fr. pour six mois ; fr. pour (rois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RUE DE FLANDRE, 3, GA.ND TÉLÉPHONE fi'G5 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

L'indépendance belge

I S6ème année* No. 363; L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Admisistkation T"~« StMW, E,C. LONDRES, JEUDI 21 JANVIER 1915. •"STJJÏÉSI"*' „ Fwm S O MMJlJ. r E. Le Devoir des Neutres.—H. Lafontaine. La Taxe sur les Absents. Lettre des Etats=Unis.—Victor Yseux. Le Sentiment des Suisses.—Un ...

Pagina's