Jouw zoekopdracht heeft 336 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-01

Filters

Publicatiedatum
1915336

De Belgische standaard

De Begigche T ' ' //,..■ : ■ ■ \ Vo°r aJk mededeelingen »ch wenden tôt het = ^ ^^ I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. - Reklamen : 0,40 ft\regel VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, LjEL 1 i Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den konin We lijden met den koning We strijden en sterven vc den koning en 011s land ! ...

Het volk: christen werkmansblad

Vijf-en-Twintigste Jaar, N. 11 Codsdlcnst — Haisgezin — Eigenâom Dînsdag, 12 Jamiari 1915. i i • ' nwmj AUô briefwîsselingen vr&chfc. •Tij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor do naamL maatsch. « Drukkerij Het Volk •, ïleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Oaston Bossuyt, Gilde der Am-fcachten, Kortrijk ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 9 Janvier 1915 Cinquante-septième Année No 17.203 DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Drgaaa der Belgische WeM'ederspapùj. — Verschjjnende aile dagen. Drukster-UltgeeTster Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuurdert P. DE VSSCH. Lsdeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE liOOGPOORT, 29. GENT ABGNNEMENTSPRIJS BELGIE Dfie maanden. . . . . fr. 3.2$ Zes maanden . . . . , fr. 6.5# Een jaar ....... fr. 12.50 M en abonncert zich ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22ste JAARGANG 1915 -1916 N' 3 MAANDSCHR1FT voor VLÀAMSCHE STUDENTEN il - - UITGEGEVEN DOOE JONG VLAANDEREN - - ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mardi 12 janvier 1915 ±o centimes le numéro 59me année — N° 12 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : I 5 fr. par an ; "7-50 fr. pour six mois ; \ fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RTTIE IDE "FT-i.A_:N~JDR.E, 3, G-.A.:N":D TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier 1915 Samedi 23 Janvier ...

L'écho de la presse internationale: journal belge quotidien d'informations

LUNDI 11 JANVIER 1915. 2e Année. N° 11. L'ÉCHO DE LA PRESSE PRIX : Provinces 10 centimes le numéro INTERNATIONALE PKIX: Bruxelles et faubourgs 5 centimes le numéro. JOURNAL BELGE D'INFORMATIONS PARAISSANT TOUS LES JOURS Adresser les lettres et communiqués à la Rédaction. Les annonces et demandes diverses à l'Administration. REDACTION ET ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

, No, , Dimanche 31 lanvier 1915 97e année JOURNl DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIÎ Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois ligne se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnelle ' ...

Vlamingen gedenkt!

No 1 VLAMINGEN GEDENKE! 46 TEEKENINGEN EN AFBEELOINGEN VAN DEN OORLOG VERZAMELD DOOR EEN LEGERDOKTER YZER 4945 r Ji.i K*l0$03b] 144. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi II janvier 1915 no centimes le numéro 59ine année — N° Il JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : i 5 fr. par an ; 7-50 fr. pour six mois ; -S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, R/ETE IDE FLANDRE, 3, GAND TELEPHONE 665 _i i ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Vendredi 22 janvier ÎDIT» ±o centimes le numéro 59me année — N0 22 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 1 T» fr. par an ; 7-50 fr. pour six mois ; rt fr. pour trois moi Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : s 3, RUE IDE FLANDRE, 3, GANI TÉLÉPHONE (565 ANNONCES : > Voir le tarif au bas de la dernière ...

Pagina's