Jouw zoekopdracht heeft 336 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-01

Filters

Publicatiedatum
1915336

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

65* ' 10 Janvier TQ1S , 1 vk LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION g, Hue MonSagnc-dc-fton, S, ïî5«2J^EK^LE^I Bureaux : de 10 à 13 et de 13 à il heures JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : «O CENTIMES La petite ligne. ï î-.7 ï ï 5 ? '.fr. 0.40 ANNONCES Réclame ayant les annonces . ; . . , 1.00 Corps du journal ...... ; . « 2.Q0 ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijjnende Dit blad is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. De Loopgravenoorlog IJet fransch ministerie van oorlog geeft geregeld aan de dagbladen een uitvoerig verslag over, waarin de voornaamsle oorlogs-feiten ...

Het Vlaamsche nieuws

...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

A ?ère Année N°. S cents (ÎO Centimes) Lundi 25 janvier 1915 L'ECHO BELGE L'Union tait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à. Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées ail bureau de rédaction: N.Z. VOOHBUHGWAL 234-240. Téléphone: 2797. s Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. i ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

itovrrrH ■ SX ïlâaiwétE' "1915 N° 76 Jeudi 21 «I anvier i9îS LA BELGIQUE administration et rédaction Hll0 Montague-cSe-Sion, H9 BRUXËLLEfi Bureaux : de iO à £2 et de 15 à 17 heures JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : IO CENTIME! ■■ _ ' ' La perEitè ^ *0.40 Réclame arant les annonces . { . , , 1.00 ANNONCES Corp» du journal .... ...

Het volk: christen werkmansblad

CHRISTEN WERKMANSBLAD Verechiint 6 maal per week, 2 CENTIEMEN HET NUMMER Alla briefwîsselingen vracht» *rij ta zenden aan Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naamL Saatsch. « Drukkerij Het Voit % eersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am« bachten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Brae tant en ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

...

L'indépendance belge

ÎCHae tnnie, No. 352. L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE : ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, VENDREDI 8 JANVIER 1915. fc eegistebed at the g.p.o. conservation par le progres., as a newspapee. LES BELGES DU DEDANS ET LES BELGES DU DEHORS. Nous recevons la ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE IlÉD ACTION & ADMINISTRATION 28 tsr me âs la Bourse — LE HAVRE Téléphone: Le Havre n° 14.05 OFFICE SPÉCIAL A LONDRES : gl, Panton Street (Broadmead House] London (S. W.). Directeur : FERKÀND MUl Toutes les communications concernan la rédaction doivent être adressées au: bureaux du XX* SIÈCLE, a8x", rue d> la ...

De Belgische standaard

De Begigche T ' ' //,..■ : ■ ■ \ Vo°r aJk mededeelingen »ch wenden tôt het = ^ ^^ I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. - Reklamen : 0,40 ft\regel VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, LjEL 1 i Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den konin We lijden met den koning We strijden en sterven vc den koning en 011s land ! ...

De werkman

DE ABONNEMENTSPRIJS (op voorhand betaalbaar) Binnenland 2,50*fr. 's jaars. Buitenland '4,50^ » » Men kan zich abonneeran op aile posthurgglen. 1 l/I li HoofdopstelleivBestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. — i ■ i > m - ' ■ ■■■' Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <S ZUSTER. AANKONDIGINGEN volgens overeenkomst. ...

Het volk: christen werkmansblad

Aïïa brîefwîsselingen vracht-Irrij te zenden aan Aug. Van ÏÉGghem, uitgever voor de naamL snaatsch. « Drukkerij Het Volk ), Sieorsfceeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Cas ton Bossuyt, Gilde der Am-baohten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bra-&ant en Limburg : Viktor Kuyl, îlindorbroederstraat, 24, Leuven HET ...

Pagina's