Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

De stem uit België

fit #ïl/) f~ln*invr»l V^ncf /*n ne* n \înnit>MfiH/in L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland Bureau: 55, Kussell dquare, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maandei Subscription : ls. 9d. for three months. Dieu et-Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 22. VRIJDAG, FEBRUARI 19, 1915. Price ...

Het Vlaamsche nieuws

M. Dumont-Wilden heeft het dagblad t< Le Matin » verzocht een artikel op te nemen, gericht tôt zijne landgenooten. die zich in Frankrijk bevinden. Hij herinnert eraan welke vreemdever-houdingen altijd door verbanning werden geschapen : ledigheid, verveling, verwij-dering, het uitblijven van nieuws, ont-wikkelen overal dezelfde wanklanken van ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

||lli|ll voorBelgië enhlederland]!^^^®5—^^SjgBjB, Weekblacl onder Hoofdredactie vmii Dr. JOZEP CRBTS. >k Redactie en Administratie: ORANJESTRAAT 4—6. jjw^^Jr __ , ABONNEMENTSPRIJS: = AD VERTENTIËN : __ __ , , -, V Voor Via an de r en! !'er 3 maa^. franco per post. /o.75. Voor Nederland! Per jaar », 3.-. to Enkele nuramers 5 cents. " ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

iô«*e AMttêè H°- * ' 1Mf S cents CIO Centimes) Mercredi UO février 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOOBBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chel: Gustave Jaspaers. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukatcf-U StgecHter §om; Maatschappij Si ET LÎCHT , beeluerdcr » JP„ PC VJSCH. Ledebcrg-Qcnt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATÏE tiOQGPOORT. 29. CENT Orgaan des* Belgfoche WeM'edetipapiif. — Verschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJÇ BEIGJE Ojîc maande». . « , , fr. 3.4. . Zes maandea > . . . . fr. 6 50, Esn jaar. ...... fr. 12.50 Mm ...

Het Vlaamsche nieuws

lardag *3 Februari £915, Efef&te Jaarg Nr jï Prijs ; g Centiemeo door gaheeî België 1 f [■■■■ii' 1 m 11 m 1 in'i'iimi Uni ihin mu \ bimi ■■» i mh^w ni ,i in ii m i iin i ni—lin i 'il i HTurTîIPWîWTn ~~ Vlaamsche Nieuws Hat best ifigeiiclit en maest verspreîd Nieuwsbl&d vaii Belgîë, * Verschijnt 7 maaJ per ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger! EEIPLIGHT M HEU Ik lees la Croix van Parijs, en dik wijls benikbewogen.De ...

L'avenir: journal quotidien d'Anvers

M 4 Février 1915 Prix 10 Centimes - Pour Anvers 5 Centimes. Premiere Année, numéro 68 S* > \0 \4 X^M^nistration 44, RUE ROUGE, 44 ANVERS pour BRUXELLES S'adresser à nos Bureaux : 28, RTJF. LEON FREDERIC, 2« L'AVENIR Journal ûuotidien d'Anvtrs BUREAUX OUVERTS de 10 à midi et de 15 à 17 heures ANNONCES A FORFAIT ■<3 44, RUE ROUGÉ, ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en VerordeningsÉd vuor de Me streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés poor le territoire belge occupé. BRÏJSSEL. K» 39. 13. FEBRUAR 1915. Ich bestimme hierdurch Folgendes : Fiir Gross-Brùssel wird eine einheitliche Sittenpolizei eingerichtet und dem ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20" ANNÉE. — Série nouvelle. — N0' 95 et 9 Le numéro : 10 Centime ê i h. pf ltitvri! tptrmftf lQl.Ti RÉDACTION & ADMINISTRATION 28 tir rue is la Boursa — LE HAVRE Téléphone : Le Havre 11' 14.05 Directeur : FERNÀ1JD ÎÎE2ÎUT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées f>6rue de la Bourse, ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 25 FÉVRIER 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES ABONNEMENT . 9 FRANCS téléphone o 1268 ADMINISTRATION . LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'indus'rie (Monod) 21* ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Qomftdi 20 Février îyib N° 106 Samedi 20 Février 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Rue Montagne-de-Sion, U, BRUXELLES Bureaux : de 10 à 12 et de 15 à 17 1lettres JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES !L» petite ligne. : ; lr. 0.40 Réclame avant les annonces 1.00 Corps du journal A.OO Faits divers . . • . . 3.00 ...

Pagina's