Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — N' 38 Prijs : 5 centiem voor heel .het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 14 en Maandag 15 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLiAD VOOR HET VUflfl^SCHH LAfiD Woor Volk, Stam^eii Taai. Omdat !k Vlamiitg tien. Van Eyck. Handschriften worden niet teruggesonden BEHEER EN BEDAKTIE : 12, Zwarte Lievs Vrouwstraat, 12 M«MI| ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Bit Had is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vij ftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Verbrokkeling Hoe îs het ntz nauwkeurig in Duitsclilanâ gesteld? 't. Is de vraag die ons op de lippen brandi maar die moeilijk ...

Het volk: christen werkmansblad

^jf-en-Irâligste Jaar. — N. 51 Gûisfiiessf — Molsgszla — EipïMOM Zondag, 21 Februari 1918 r— Aile bricfwisselingen vracht-trrij te zenden aan Aug. Van [seghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am* bachten Kortrjjk. Telefoon 523. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

|ere Année N°. 1Q2. À cents (îO Centimes) Mardi 2 février 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom île Famille. Toutes les lettres doivent être adressées AU bureau de rédaction : N.Z. VOOHBUHGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. 1 ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JO URNAL DE G AND ABONNEMENTS : RÉDACTION & ADMINISTRATION : BELGIQUE : 8 fr. par an ; 4 fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois 3, T?.TT~ff IDE "FT . A "NT "TOTt'.'F"^ 3, Gr-A-HSTE) Pour l'étranger, le p'Ori en sus TÉLÉPHONÉ 665 i ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du journal. I-A_vis n'a: s'er Il est ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 23 Février 1915 Cinquante-septième Année ■ No 17.241 DIRECTION & RÉDACTIO 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. - 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXe SIECLE REDACTION & ADMINISTRATION 28 !" ne Je la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Directeur : FSMHD !!EHEA7 Tontes les communications concernant ta rédaction doivent être adressées a8l",rue de la Bourse, Le Havre.v 5-OMDON GFFSCE: 21, Panton Street (Broadmead House) ABONNEMENTS Franco 2 fr. 50 par mois. » ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNEE. - Série nouvelle. — NM07 Le numéro ' 10 Centimes Vendredi 26 février 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION 2g 1er me de !a Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 1Ï.05 Directeur : URNAND fiSSRAT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées uSl*r, vae de la Bourse, Le Havre. LONQON OFFICE: 21, ...

De Belgische standaard

...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 15 Vrijdag 19 en Zaterdag 20 Februari 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.7Ç ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

GAZET VAN BRUSSEL DflGBIiflD VOOÎ^ HET VliflRJWSCHE LiflflD % oor f olk. Ni » in en laàl Omdat ik Itamiug Sien. Van Eyck. BEHEER EN RhAKTIE " Il aankondigingen . Handschriften worden niet teruq qezondev J ' Il Plaatsaan/ragen : 5 centiem per>alven rcg«l , I Îaiia \p #i4i iO II am^ra 4anirnndi( moen 10 centiem ; Publiciteit: 3° ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 10 Vijf centiemen het nummer HWiiirwiir—ininiin n n u miiiw»M^wiiM|iiii'iwiii'HMiiiniiinfiii'Mi|rw j.'JWKumriTiy Zondag 7 en Maandag 8 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Viî_L.A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. •*- Reklamen : 0,40 fr. de regel ...

Pagina's