Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — Nr 32 Prijs : 5 centiem voor heel het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 7 en S! andag 8 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBUAD VOOR HET VllflflJWSCHE liAfiD Voor Volk, Stam eu ïaai. Omdat ik Wlaming^ben.^ Handschriften worden niet terug gezonden BEHEEB EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Vrouwstraat, 12 VAH_JSiTCK. ...

Het volk: christen werkmansblad

^ _ Vfjf-ffi-ÎKlntlgste Jaar, N. 39 êsMIbbsî — Hnisgezis — J5pa4oa Diïsdag, § Februarl 1915. AÎIa brîeftvisseBiigen vracht-çrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaiaL maatsch. « Drukkerij Het Volk i% Sleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van Wesfc-Vlaanderem Gaston Bossuyt, Gilde der A m. ibachten, Kortrijk Telefoon 52$ ...

De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

Nr 1. Zondag 7 Februari 1915. DE SCHELDEBODE Officieel Inlichtingsblad der stad Audenaarde en omliggende. BIMMHMIMMII !■ ■ H I1HHII Aan het geëerd Publiek. Sinds het begin van de betreurens-waaidige omst.andigheden, in welko ons vreedzaain, bloeiend en met aile natiën zoo bevriend Vaderlandgewik-keld is en beproefd wordt, heeftmenig uitgever ...

Het volk: christen werkmansblad

Aîîe briefwîssellngen vracht-frrij fce zendenaan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naam]. fciaatsch. ♦ Drukkerij Het Volk % SIeersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderenî Cas ton Bossuyt, Gilde der Am-jbttclifcen, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Mindorbrooderstraat, 24, Leuvea HET ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 10 Vijf centiemen het nummer HWiiirwiir—ininiin n n u miiiw»M^wiiM|iiii'iwiii'HMiiiniiinfiii'Mi|rw j.'JWKumriTiy Zondag 7 en Maandag 8 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Viî_L.A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. •*- Reklamen : 0,40 fr. de regel ...

Het volk: christen werkmansblad

ïyfen-Twiiigsi® tor. — S. 58 Codsilenst — Ealsgezin — Eigendom liMaa>ieiBia«Mw^-"'aiaBit«ÉiiaMmaMiÉWBmri)i> mt Zondag, 28 Febniari 1915 Aile briefwisselingen vraeht- j frrij te zenden aan Atig. Van ïsegliem, uitgever voor de naamh maatsch. « Drukkerij Het Volk», ®feersteeg, n° 16, Gent. ' Bureel voor West-Vlaanderenî ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES 22UE ANNÉE. MARDI 9 FEVRIER 1915. N°- 40. COMMUNIQUES OFFICIEL FRANÇAIS. CAPTURE D'UNE TRANCHEI ALLEMANDE. ACTION D'INFANTERIE A BAGATELLE. PARIS, 8 février.—Communiqué officiel de 1< heures :— De la mer à l'Oise il y a eu un duel d'artillerie assez violent dans le district ...

Vooruit: socialistisch dagblad

WWW1'" 1 11-111 II" * OrQk&tftMJltgeoVite* lasaî Maatsctoappij H ET LICHÎ bestucrder» P. OC V5SCH. Udcbcrs>OrRt . . REDACTÎE . . ADMINISTRAT^ U0PGFOORT. 29, CENT «UV "-"«Hl B SWMHUdUttWdW '■ Orgaan der Belgische Werkliedenparty,\ — Verschijnende affs dagen. || ABCNNEMENTSPRJJS 1 BELQiE Drie ososBtsfeiî. . . , , ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 24 février 191S iO centimes le numéro 39me année — N° 55 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 8 fr. par an ; -4 fr. pour six mois ; tt fr. pour trois mois Pour Vétranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RUE IDE FLANDRE, 3, GAN"D TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

iere Année N°. iOS. S cents (ÎO Centimes) Vendredi s lévrier 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Famille. g——I in i ■ ■ ■ il i ■ 11 ■iBroni ■iiihiiii ■Iiinmiamw Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBUSGWAL ...

Vooruit: socialistisch dagblad

31e laar »» KL 55 Prijs par nummor : voor Belgiè 3 centiomen, roor don * reomde g contismen Telafoan s Ksdactîe 24? - Adsssinistratiis 2S45 tionderdaq 2& Februari 1H15 ■■ ■»■!<urirnir n<-rnrnvTafr riTi'im -iurnTTWgnni nnnii■ i mu iwu>« iimhi i h i i ir-TfHTnii i nr-r~r --r imm-i-Ti— aarancnam'a ...

De Belgische standaard

lste Jaar - N° 13 Vtjf centiemen het nummer Zondag 14 en Maandag 15 FebruaVJ 1915 De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. DE KLAS VAN'14 De voorwacht is ons ...

Pagina's