Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

De Belgische standaard

Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA SV1A COQUILLE, ZEEDJJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. « De Belgische Standaard» verschijnt driemaal te week. VaderSandsch Lied Wijze : Vlaamsche Leeuw Vol trots en veinzerije Daa^de ons de ...

Het volk: christen werkmansblad

^jf-en-Irâligste Jaar. — N. 51 Gûisfiiessf — Molsgszla — EipïMOM Zondag, 21 Februari 1918 r— Aile bricfwisselingen vracht-trrij te zenden aan Aug. Van [seghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am* bachten Kortrjjk. Telefoon 523. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang N». ia Zaterdaâ 13 Februari I9»a S Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMBEN BELGISCH DÂGBLAD Een volk zal niet vergaan! Eendracht maakt mac ht- REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt ts Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprijs- bg vooruitbetaliug ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANGE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT ï 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. t „ „ rwirrtqt^rrn ia a „ téléphoné: city 3960 LONDRES, JEUDI 25 FEVRIER 1915. newspaperj Conservation par le Progrès. ~~ ~~ I ■ ~—" ' T ! S O M M A 1 R E. LA SITUATION : L'offensive allemande ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

9e iAflrcmn(r — M' 4-3 Prijs ; & centiem voor hccl het land en â @ csntictn voor het Buitcnlaod Zaterdag20 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLAD VOOR H ET VLAAMSCHE LAND t'oor Woik, en TaaI. <??iîdal Ik Wiamiatg !îeiî. Van Eyck. Handschriften worden niet teruggeeondm BEHEER EN RED ARTIE : 12. Zwarte Lieve Vrouwstraat, ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 12 l! 111 Vijjf c^tieilien het nummer Vrijdag 12 en Zaterdaq 13 Februari 1915. De Belgische Stantaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé en 1905. — N°3 3 fct -1. Prix: 10 centimes. 20 février 1915. UA CORBEILLE ! JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Administration F. A. Sels. Bureaux : 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 429,4 AVIS Malgré notre désir de satisfaire nos lecteurs, nous ne pouvons, par suite de circonstances exceptionnelles, paraître chaque semaine à jour ...

Het volk: christen werkmansblad

ïyfen-Twiiigsi® tor. — S. 58 Codsilenst — Ealsgezin — Eigendom liMaa>ieiBia«Mw^-"'aiaBit«ÉiiaMmaMiÉWBmri)i> mt Zondag, 28 Febniari 1915 Aile briefwisselingen vraeht- j frrij te zenden aan Atig. Van ïsegliem, uitgever voor de naamh maatsch. « Drukkerij Het Volk», ®feersteeg, n° 16, Gent. ' Bureel voor West-Vlaanderenî ...

Het volk: christen werkmansblad

Vijf-en-Twintlgste Jaar, H. 42 Sodsdlenst — Holsgezln — Elgeadon Yrijdag, 12 Februari 1915. Aile briefwisselingen vracht-viij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor do naaml. maatsch. « Drukkcrij Het Volk»» 'Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am-fcachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere ^rinCG IV0. 107. 6 cents (ÎO Centimes) Dimancne y février L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant A Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Ctief : Gustave Jaspaers. ( Charles ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — Nr 35 Prijs : & centiem voor heel.het land en 1 O centiem voor het Buiten)?1 nd Donderdag 11 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DflGBLtflD VOOR HET VIiflfl|VISCf4E Ltfl|4D Woor Volk, Stam en Taal. Guidai kk liauiius keiï. Van Eyck. Handschriften worden nièt terug geeondm jDJjjjjLJiiJiijx mn SXJUUJXTLX JLJÏ . 12, Zwarte Lieve ...

L'indépendance belge

{gêiae année. No. 48. L' INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, JEUDI 25 FEVRIER 1915. [REGISTERED AS A NEWSPAPERJ Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION : L'offensive allemande arrêtée en Prusse» ...

Pagina's