Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan der Belglsche werkliedenpartij ~~ Verschijnende alle dagen. Drjknter-U Itgeeîaîa» $sm: taîscfcsppij H ET LÎCHÎ bes&uordert p, DE VISCH. L«îSeberg-0«Kl . . REDACHE . . ADMINSSTRATSE fiOOGFOORT, 29, GENT ABONNEMENTSPRIJS 8ELGIE Dr!e maantîe». , ^ , , fr. 3.2i» Zea nicar.dtfn » . „ . fr. 6.50 Ecn jsar. . , « . . .'fr. 12.50 ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 13 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en iaandag 15 Februari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. DE KLAS VAN'14' De voorwachc is ...

Het Vlaamsche nieuws

i ïnoiidercUMi n J*ebruart loxt. Berste Jure-. Mt gg Prijs : s Centiemen door geheel Befgië HET Vlaamsche Nieuws Hlfet ira «s** 4 s *-»#%# • ^ /\1 ia>••.raKisà^i uan llâlaiâ . l/âwa/«Kiin# "7 maal nor u/A«lf Ano^NBMBNTfiPRijaCBK : " ~ \ ~ 8B8TU08 -.g5* : . Il i P^lSSi ri ! Ufoas HAfiWUfS i "niMiiw .JI!!!! Iitif Nil ...

Het volk: christen werkmansblad

Yijf-eB-Twinlifste Jaar. — ] i 37 GoMiesst — Hïilsaszla — Eiaenflom abcafctaâifini'i.wftï*—r-rnn«i i htm i «a« mmirnii>. ■■— <agsg*3 Zondas, 1 Febraari 1915 Aile brïefrvlsseHngen vrachu-jprij te zenden aan Aug. Van Iseghcm, uitgever voor de naarnL maatsch. « Drukkerij Het Volk n îleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz-undVerordnungsblatt fur die okkupierfen Gebiete Belgiens. ïïsi- 01 ïerordenlngsiilad voor de Me sfreken van Bslgië. Bullsiin officiel des Lois et Arrèîes pour le territoire belge occupé. BRÙSSEL. N° 42. * 22. FEBRUAR 1915. VERORDNUNG. 1. Die Ausfuhr von Metallbearbeitungsmaschinen aus Belgien wird verl)oten. Der Versuch der Ausfuhr ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20" ANNEE. — Série nouvelle. — N° 93 *• Le numéro : 10 Centimes Vendredi 12 Février 1915 /. - 2M RÉDACTION & ADMINISTRATION 20 ter m iî la Boarss — LE HAYRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 Siïscieup : FEMD MU1 foutes tes communications concernant la rédaction doivent être adressées a6l", rue de la Bourse, Le Havre. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi 1 février 1915 ÎO centimes le numéro 59,ne année — N° JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : i 5 fr. par an ; 50 fr. pour six mois ; \ fr. pour trois mois Pour /'pfrnncrpr 1p nnrt pn aie RÉDACTION & ADMINISTRATION : 5, RXTie IDE EL.A.lSrJDiRE, 3, GANI TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

Het Vlaamsche nieuws

■jyîaandag t Februari 191.5. Eerste J&arg. Ut 19 » HET Phib : 5 Ceotiemen door geheel Belgrië ifMlilÉWIf■aflaBMMMMMgjlieSia lrtgj'1 *m m» If !■—ttiaEE—WBWOBWWaMKBMEl——— Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meast verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRUZEN : per week 0.85 j Per 3 ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag vèrschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het firijplan m Oostenrijfc. en iRitssftisBd tegso ds lissa Terwijl op het westelijk front de loop-graven- en uitputtingsoorlog in ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — Nr 35 Prijs : & centiem voor heel.het land en 1 O centiem voor het Buiten)?1 nd Donderdag 11 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DflGBLtflD VOOR HET VIiflfl|VISCf4E Ltfl|4D Woor Volk, Stam en Taal. Guidai kk liauiius keiï. Van Eyck. Handschriften worden nièt terug geeondm jDJjjjjLJiiJiijx mn SXJUUJXTLX JLJÏ . 12, Zwarte Lieve ...

De werkman

42° Jaargang 12 Februari 191 S. IV0 2198 f «t? £ j£ S ®-»» sa kl *"■ -ë®| S-* « ^ lO M ai" a. 03 "•"* "C S t; « . p «m ~ ti f-" N p «M rt.S m _ S? £5 ^ © <u C3 -5J ri M 5 "es ^ O) -S-M •—i -c-® © <sj> a! 1-s MM W 'd « rt !S <® ITaî 6 "S« a> ce *2 S< G»1 "œ >h ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé en 1905. — N°3 3 fct -1. Prix: 10 centimes. 20 février 1915. UA CORBEILLE ! JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Administration F. A. Sels. Bureaux : 103, Place de Meir, ANVERS. Téléphone 429,4 AVIS Malgré notre désir de satisfaire nos lecteurs, nous ne pouvons, par suite de circonstances exceptionnelles, paraître chaque semaine à jour ...

Pagina's