Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR Vrijdig'26 Maart 1915 N' 72 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEIKS PATRIOT Bureelen te Cent nr 26 Ketelve3i Officieeîe Eereïijst VAN BeIgi0cli0 ge^neuVelden. Uit het « Staatsblad »» ào.ch ons in de onmcgelijVheid bevindende ons gëzegd blad aan te scSafFen, hebben wij de lijst oiergenomen uit de uitgave van «De V^aarnscae Post », ...

De werkman

lierMc ComuDÎe. Ouders ge zijt bij een Assurantie voor uwen Eerste Communiekant, om 100 fr. te ontvangen voor de kleeding ; door den Oorlog zijn de stortin-gen gestaakt. Hebt ge redit op de maanden-storting ? ZEKERL1JK... Voldoet de Assurancie met te zeggen : Mijn Boeken zijn toe? NEEN... 0E 8URGLMEESTERS door de Duitse Besturen aangesteld, ...

Het volk: christen werkmansblad

YytaTrâtigsle Jaar. — N. 65 Gedsâiësst — Hoisgezin — Eigeadcm *f Zondag, 7 Maart 191S c { ' Aile briefwisaelingen vracht- [ Vrij te zendea aan Aug. Van jseghem, uitgever voor de naamJ, maatsch. « Drukkerij Het Voile»» jYfeersteeg, n° 16, Gerit. ^ î: Bureel voor West-Vïaan deren* «Gaston Bossuyt, Gilde der Aab iachten Kortrijk. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22MB ANNÉE. SAMEDI 6 MARS 1915. * j m 65. COMMUNlQUfca UttlUEL! FRANÇAIS. LA CATHEDRALE DE REIMÎ BOMBARDEE. PROGRES EN ARGONNE. PARIS. 5 mata.—Communiqué ofliciol de 1! heures:— Au nord d'Arras, près de Notre-Dame d< Loretta, noua avons recapturé la plus grand* partie de Ja ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS» PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 23»™ ANNÉE. MERCREDI M MARS 1915. N°- 83. - ~~ ~ ' V ~ 1 ' i" " " " " i . ' " v 1 ' r " ~: ' T" • " • ■ . COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. BOMBARDEMENT DE REIMS CONTRE-ATTAQUES REPOUSSEES l'APJS, 23 mars»—'Communiqué ofliciél de ;LC ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. MARDI 9 MARS 1915. N°- 68. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. GAIN DE TRANCHEES A BEAUSEJOUR. UN "42" DEMOLI. PARIS» nlar.ï.—Communiqué officiel de là iieui«s* , , - EQ Champagne il n'y a rien d important a iouter au communiqué d'hier soir. Le pro-ièi ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk %# Voor God en Haard en Land * *ii)*w39^&&v*iss8?fcstr.- ■ uti'îwaiaBUKCMRBtrnaNk'ra&MK9IQ«SS££ iMMRimwiikn i iipirjrmfuii 111 ■ r^iMMceaserooMniG.jjuxasvssuija « OE BEL01SGHF. [STANOMRD » vomhijnt 3 niaal te week. Âbaanementsprïjs vaor 10 weken bij vooruiîbetaling : in België : ▼©•r de soldaten ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

3 7e JAÂR Zondag 28 en Maifidag 29 Maart 19 î 5 Nr 7 4 DE GENTENAÀR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Burselen te Gent nr 13 Ketelveâi Bericht aan deleze^s Ileden verschijat uvv blad op zea Ibladzijden. De prijs, met liet bijvoegsel, blijft 4wee cenliemen. Officseele Eerelsjst VAN Belgigche ge^neuVelden. ÏJit het « Staaîsblad » doch ons in ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE | e- . !1 jyîDACTION & ADMINISTRATION Î8 tar rm de !a taras — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 I Directeur : fERÎlAîfD 8EGR47 jroules ies communications concernant la rédaction doivent être adressées gStet,rae de la Bourse, Le Havre. - LONDOiM OFFICE : 21 j Pan ton Street (Broadmead House) ABONNEMENTS Franco 2 ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. , , m.ni -,c * ». r>o mie [EEGiSTERED as a „ „ _ _ LONDRES, LLNDI 15 MARS 1915. kewspapekj Conservation par le Progrès. TELEPHONE: CITY 3960. LA. SITUATION : Progrès sur l'Yser et sur la Lys.—Bombardement ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

27« .TA AR Zâteràg 27 Maart 1915 Nr 73 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE KLEINE PATR10T Bureelen te Gent ^ nr 16 Ketelvest Bericht aan delezePs Heden verschijnt uw blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, blijft Iwee ccn(i«raen. Burdersbelantfsn. De Hofbouw. Ten gevolge der huid'ge staatkundige verwikkelingen is voor den Belgischea ...

L'indépendance belge

LINDÉPENDANGE I ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES IAdmjnistration et Redaction, Tüdor House, Tüdor Street, E.C. LONDRES, SAMEDI 13 MARS 1915. "fflSgBMS A Conservation par le Progres. TELEPHONE: CITY 3960. I S O M M A I R E. i,A SITUATION: Croiseur auxiliaire anglais coulé; 196 vic= times.—Les Aliies progressent en ...

Pagina's