Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE SIÉCLE RÉDACTION & ADMINISTRATION J8 tar ne de la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 Cirecieur : FEftHÀND iSBMf Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adresscet £)8ltT,rue de la Bourse, Le Havre* LONOOiM OFF5CE : 21, Panton Street (Broadmead House) ABONNKMENTS Franco 2 fr. 50 par mois. » ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

i xnrrDC 1 ^ Mars 1Q1 S Cinquante-septième Année - No 17.257 '!^B£riON Ç & RÉDACTION : ■H RUE VLEMINCKX, 14 _ : ast: ^NVERS Télpnlinnft : 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Banderd&g en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BJ&LCMSOH& SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron oî batterij onivangl tien of vijftuwa Wvan&oÏLQ en Nederlandscke exemplaren. Onmidilellijk no den Qorlog Wat zullen de zegevierende Verhondenen tnmiddellijk na den oorlog doen ? Welle lot gaan ...

Het Vlaamsche nieuws

Donderdag 25 Maart 1915. Hersce Jaarg. Nr 71. HBT Frits : S Centiemen door jreheei België Vlaamsche Nieuws Met best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. Verschijnt 7 maal per week A»ONNEMENT8PR«ZBNÎ 11 ■ vtnxt • , < HS I Per A mïjmtn\*nt *•4* j>tr 1 W I 1er * tnwundea . . ? l'«r iùïtî ■ . 11.98 BESTUUR ...

Het Vlaamsche nieuws

...

Het volk: christen werkmansblad

— .,n, . —ifi wi lUT TWiV'Wr'^-*-^" VijfenTvviiîtigsîe Jaar. — N. 83 nnin"i*»-iT.iit»r Kiihl iiiM»nn nimMiiiiiaBMÉM»iWiWiiii*i.ii«i r-MÉart» id urnîtriT rn'i i GoMienst — Halsgezln — Eigendom Donderdag, 2S Maart ISIS Aile briefwisselingen vrachfc» *rij te zenden aan Aug. Vau Iseghem, uitgever voor de naatnl. maatsch. ...

Le progrès libéral

VENDEEDI 26 MARS 1915. DIX CENTIMES LE NUMERO. PREMIERE ANNEE. No. 2. EDITION DU MATIN. La Princesse Charlotte Imp�ratrice du Mexique Lorsque le capitaine von Schmitz, arrivant avec son d�tachement de cavalerie allemande � Bouehout, remarqua le ch�teau aux grilles de fer rehauss�es de deux couronnes royales et imp�ria- les, ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen VTacht-vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West.-VIaandcren: Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra« bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men ...

Het volk: christen werkmansblad

VijfenTwinligste Jaar. — N. 03 Gedsiienst — fiuisgszin — Eipadom Yrijilâg, S Elaart 1915 .„. . ——— <. Aile briefwisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Vah Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij ïïet Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen: Gaston Bossuyfc, Gilde der An-bachten Kortrijk. ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Bin&éag, Etewéôrd&g en Zaterdag -verschlinen.de I Dit blad is VOOR DE BEÎ-G-1SCHE SOLDATBN bestemd ; iedere compagnie, escadrou. of batterij ont variât tien ©f vijftien Franficbe en Nederlandse.ke exemplaren. Niemand had voorzelcer met eenige gewis-lieid kunnen voorzien dat een der voornaam-ste veldslagen van dezen ...

De Belgische standaard

■wr*v7,-y^T'>^ jjijii.ju'j-'iiiMiiiuwi'i'Biiwinif i wiiiw 111 iM«Mir imYnriWMT——h—t—mwmnMnrrTMT^fr"!— ——»^ ^ —riniinw—himwm—■— l8te Jaar. — N° 30 Vijf centiemen het nummer Vrijdag 26 en Zaterdag 27 Maart 1915. «a.w.11 iinii.wn;. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 32MB ANNÉE. MERCREDI 17 MARS 1915. N°- 76. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. PRISE ET REPRISE DE SAINT- ELOI. SUCCES PARTOUT, PUIS, 15 mars.—Communiqué officiel <ie 23 heures:— La journée a été marquée par de nombreuses actioDS favorables pour nous. Dans la région de ...

Pagina's