Jouw zoekopdracht heeft 360 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-04

Filters

Publicatiedatum
1915360

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

aerste Jaargang NT°, 6g Dinsdag 6 Agril t9i5 S Gerats» DE VLAAMSCHE STEM algejvibbn belgisch dagblad Een volk zal met vergaan! Eendracht maakt machtl REOACTIEBU REEL I PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlaamschs Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens m vier bladzijden. ibonnementsprijs lig vooruitbetalmg ! _ ...

Het Vlaamsche nieuws

...

Het Vlaamsche nieuws

lidag 30 Aprii 1915, Eerste jaarg. Nr 106 HET Prijs ; 5 Ceotiemeo door geheel Beigië Vlaamsche Nieuws Hat beat ingelichl an meeet irer&preid Nieuwsblad irait België* - Verschljnt 7 maal per week F AB»NNEMIÎΫTSPR«ZEN: 8-36 I Pw 3 aaaaâac *.« , !-5S | J*tr 8 îBafM&m 7.S8 ] ?er jaat ... jt,~ L HftSTUUK: Aiieas 8AEYENS 1 ...

Le courrier de l'armée

15 Avril 1915 lSJnTr>Qr>r> Q1^ LE COURRIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi, Jeudi et Saroed , — - Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. La Violette allemande Il y avait bien longtemps que nous n'avions plus vu de violette allemande. ...

Het volk: christen werkmansblad

YijfenTwintigste Jaar. - V ——— - PL 98 Godsdlenst — Qulsyczln — Elaondoa ■ — "-fJ- , JgjŒbA. f. • Dinsdag, 0 Âpril 1915 s Aile briefwisselingen vracht" VTij te zen den aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml» maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. ' Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 26 Avril 1915 N° 169 Lundi 26 Avril 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Uf Elue &2oiil«giie-iîe-®5oii» î». QM&UX.Et<ï-JESI Bureaux : de 10 à 17 heures JOS. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES t La petite Hgno. î : C . î : 5 r.fr. 0.40 i Réclame avant les annoncos 1.00 ANNONCES ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

(/* /} iWW> e*jjQ-W ' Jt-t & <« 1 \A$ tÔ4 "VÇ^^ v ^ C<^J du Dimanche 11 et Lundi 12 Avril 1915 * * * * N° 155 _JS?j™aiïChe 11 et Lundi 12 Avril 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION B, Rue Montagne^le-85on, S, BRUSISLliES Bureaux : de iO à 17 heures JOS. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO Î IO ...

De werkman

•42° Jaargang. 25 Api il 198 3. JV2208 Werkman C5 |a §.** § to § *= 5 s. sj- « f5 C5 rfc S" J- co 5^ fro | ^ * ? Funtdiehlje Bij geleerdheid goedheid voegen, Is naar elks genoegen ; Maar geleerdheid zonder goedheid, Is ijdelheid en treurigheid. DAENS HoofdopstelIer=Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordigei Drukkers-Uitgevers ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende V Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Moreel en de Dapperheid van den Belgischen Infanterist 't la nu acht maanden dat, zijn roi houdende met de verschillende geailieerde legers, ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Fers te Jaargang w°. s Donaerdag 253 April 1915 5 Cents DE VLMMSCHE STEM iVLGEJVIBEN BELGISCH DAGBLÂD [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt macht l REDACTIEBUREEL s PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. Os viaamsche Stem verschijnt ie Amsterdam elken dag des morgens (ier bladzijden. AbonriPmentsprys by vooruitbetaling : _ ...

L'écho de Belgique

Reglstered at the General Post Office as a Newspaper. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderlanc Bureau : 55, Russell Square. W.C. Abonnement : Subscription : h. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie Voor aankondigingen : 55. Russell Sauare. No. 30. VRIJDAG, APRIL 16, 1915. Price ld. Nieuws uit het ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

1ère Année îo?» , „ S cents (IO Centimes, «Jeudi 8 avril 1915 L'ECHO BELGE L'Un ton fait la Force. .tournai Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 334-240 * Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( ...

Pagina's