Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, irigezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Vakantie=werk Waarschijnlijk is deze titel niet te best gekozen omdat onze bonden, waarover we het hier hebben, op verre na ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

|èi*e Année 213 ,(i S cents Cio centimes, Dimancne 253 mai l915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal Quotidien du malin paraissant à. Aiîisterdam. ,V/ "V ' ... - r-W'&i' '•■ ■ ■: Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées «u bureau de rédaction: ^ ; N.Z. VOOHBURGWAL 234-240 V ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 4 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.299 DIRECTION & RÉDACTION : - i if F 14,':ÇpE VLEMINCKX, 14 , $] ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 ceatimes la petite ligne. — 50 centimes la ilouWe ig*e 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. — N° 235. TIRAGE JUSTIFIÉ 58 000 EXEMPLAIRES CINQ CENTIMES EDITION B DIMANCHE 23 MAT 1915. LE BRUXELLOIS | aat 1% irises. — S mois» 7 fou,-, s. ■— S mcit, 4 tes*», S SQOïSj § ânutec* > o «gfia.O'tdLciSL<éd^ iLactcS.^^>©ïa.caLisKaak « KL&AçiriON, ©yES»i®TR^îi©iia r?y guerre ^®H> ...

De Belgische standaard

Aan Zijne Excellente HeerPoullet Belgische Minister Le Havre l*te Jaar ~ N° 66 V\}f centieraen het nummer Vrijdag 28 en Zaterdag 29 IWei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God an Haard en Land Mil—II— K'* *<5A" ' MKAwmtKixmtfiyj*IfiniiwiiW|| ipiy» r- < DE IELShÊ STANDJURD » vsrsehîiat 4 maal ta «aak, ...

Journal de la guerre. Lettres des soldates en campagne. Illustrations

JOURNAL DE LA GUERRE Lettres de soldats en campagne illustrations Jt OIS DE MAI ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer 3. Prijs: 5 Centiemen. t! Mei-nummer igi5 (B). Men zegt dat 't Vlaamsch te met zal gaan.... t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ANTWERPEN BOVEN Org'ciâ.ii der GROENINGER^VACHTEN van A.nt"werpen gh Omstreken. ABONNEMENTS PRIJS r Voor Antwerpen en onmiddelliike omgevlng fr. 1,25 per jaar Voor 't binnenland ...

Het volk: christen werkmansblad

¥fjfea-Twmt.igsle Jaar. — N. 138 ûoâsdlansî — Inispdn — EigenSoia BontaSag, 20 lei SOIS Aile briefwisselingsn vracht-Vïij to zenden aan Aug. Va» Iseghem, uitgover voor de naamî. tnaatseh. « Drulckerij Het Volk», Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recollettea-«traat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 117 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : TTJDOR HOUSE TUDOR ST.. LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAUX A PARIS : !1 PLACE DE LA BOURSE. teleph, LONDRES, MERCREDI 19 MAI 1915. fû MOIS, 9 SHILLINGS. ) CONSERVATION PAR LE PROGRES. ABONNEMENTS: MOIS, 17 SHILLINGS, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 31 Mai 1915 N" 203 «-undî 31 Mai 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION Si, Moniagrne-aux-Herbes-F'ota.&ères, BFï UJCELLES BUREAUX : DE 10 à 17 HEURES Jos. MORESSËE, Directeur journal quotidien LE NUMÉRO : 10 CENTîMES I ' La petite ligne...... 7 . . fr. 0.^^ ï Réclame avant les annonces 1 .Ou ANNONCES < Corps du ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Vendredi 21 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.313 m& A Rédaction : vt^minckx, 14 hgwwms Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double igae 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

Het Vlaamsche nieuws

loïKlerdag 27 Mei 1915. Eerste Jaar^. Nr. 133 * HFI Prijs : 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws Hat bas! ingellcht en meast varspreld Mlatiwsblad van Belgiê. » Verschiînt 7 maal par week AB0NNEMENT3PRIJZEN : i'ti rt£«i. .... 0.35 s Per 3 ssi.aiiéefi ... V- j'er «jjssîkI tJ9 j Per 6 maaiiden , 7» Par ja&t ...

Pagina's