Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

Het Vlaamsche nieuws

...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, irigezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Vakantie=werk Waarschijnlijk is deze titel niet te best gekozen omdat onze bonden, waarover we het hier hebben, op verre na ...

L'indépendance belge

1A< S6ème ann< L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENN BELGE. CONTINENT l 15 CENTIME: ATÏMTNTSTR ATTON RT Tî'RnAP^'TON • BUREAU A PARIS: C 3 MOIS, 9 SHUaLING-S. } ICDOR HOUSE. TUDOK ST., LONDON. B.C. 11 PLACE DE 7 et LONDRES SAMEDI 1 MAI 1915. ABONNEMENTS: i 6 MOIS 17 SmLLINGS.| CONSERVATION PAR LE PROGRES. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: ] ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME 'ANNEE?5— N" 230, TIRAGE JUSTIFIÉ 58000 EXEMPLAIRES CINQ CENTIMES EDITION B MARDI 18 MAI 1915. LE BRUXELLOIS ABOWUVHIMaWTO I 2 gffig 12 feiacso — 6 mois, 7 fraies. ~3 ejoïSj 4 tas® 1 mol», S jro-oxn^is; exa,otitiL5fâ:0 . liidépentiaa ^DAÇTION, AOySMlSTh>T8@5!i° ^USLîeilTI •gg„ J-***® Skffwasav ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

f8tëimafgaiïgT^,lg2 onrïerda^ 13 Meï 1915 5 Cents DE VLAAMMSCHE STEM ALÏjKfViKfciN —- •' 3ELGISCII DAGBLAO •EENûftACHT.M AAKT MACHT BEDflCTIEBUREELi PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. Ds Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des mcrgens on vler bladzijden. Abonnementsprys b\j vooruitbetaling : _ Voor ...

De Belgische standaard

Aan Zijne Excellente HeerPoullet Belgische Minister Le Havre l*te Jaar ~ N° 66 V\}f centieraen het nummer Vrijdag 28 en Zaterdag 29 IWei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God an Haard en Land Mil—II— K'* *<5A" ' MKAwmtKixmtfiyj*IfiniiwiiW|| ipiy» r- < DE IELShÊ STANDJURD » vsrsehîiat 4 maal ta «aak, ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

1915 ^ ^ H Belgique : 12 francs par an DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE c Van Cortenbergh Etranger : 15 20 pages : 25 Centimes le numéro 12. rue de l'Empereur, Bruxelles ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

!s,t JAARGANG MEI 1915 N' 9 DE WEEK CCiLLU&TRCERD BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER: C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 1 2, Brussel HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA DER ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

A^VRltS,'- Mercredi 12 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.306 £ DIRS&MPN & / 'RÉDACTION J ' VLEMÏNCICX, 14 V^e^VERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double igne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces financières : ...

L'indépendance belge

EINDEPENDANCE ■ ROYAUME-UN# ONE PENNY, DlLJLiUCa. CONTINENT 3 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: BURE AUX A PARIS : 3 MOIS, 9 SUIILINGS. \ TUDOR HOUSiii, TUDOR ST.. LONDON, E.C. "• Dlu LA £>UUKb^ LONDRES, VENDREDI 28 MAI 1915. ABONNEMENTS : - S MOIS. 17 Sffll LINGS. [ CONSERVATION PAR LE PROGRES. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: ...

De legerbode

den Dî'nsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEIJ3ISCHE SOLDATEN bestémd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exerntplafen. AAIM DEN YSER DE VELDSLAG III. — De Laatste Phase. Terwijl de Duitschers voortdurend liet geheele Belgische front bedreigden dat zij ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES, 22mb ANNEE. MERCREDI 19 MAI 1915. No. 139. LA GRANDE GUERRE. LA SITUATION GENERALE. — EPUISE-MENT DES ALLEMANDS—LES COMBATS EN FLANDRE ET EN ARTOIS.— VICTOIRE RUÇSE ËN BUK OVINE — L'INTERVENTION ITALIENNE. — LA REPONSE DE L'ALLEMAGNE A LA NOTE AMERICAINE. Il est* possible ...

Pagina's