Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 717 - Gesetz-undVerordnunasblatt Uitgegeven door de politieke iafdeeling bij den Generaalgou-Verneur in Belgis. Gedrukt iu de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensclie straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgié verkrijgbaar bij TDôvengenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

L'indicateur - De aanwijzer

À^O0^ année. — 13 Juin 1915. ^————p N° 21. 40sto jaargarig. — 13 Juni 1915. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone : 361 Bureau Î VIEILLE BOURSE, 39, Anvers Bureel : OUDE BEIJRS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. Onze Tsureelen. zijn. o 0>Tos Tonrea-u-^c sont ou ALLE SOORTEN j DRUKWERK aan de voordeeligste prijzen j Worilt In onze ...

De legerbode

1* Jnni 1915 Wnmmer 115 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschïjnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOI DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ont^vangt tien of yijftien Fransche ep. Nederlandsche exemplaren. Op den Yser TE DIXMUIDE Op 15 October te Dixmuide aangekomen, wa-,m de marine- fusiliers, met behuip van eenige ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE f XjLk^'Op.jpy^jy j^S,'^P>-- -XL AX1__SLÏ ' JÏUL H. "~I~FT1 HWMMMMi >Q>X^-^^x--rnr--.A:-, rfcy A-r .-1- VV.^j ■ - | HET NEDERLANDSCHE EPISCOPAAT IN DE ROMEINSCHE CATACOMBEN VAN VALKENBURG : De bisschoppen van Nederland, uitgezonderd de hoogbejaarde Bisschop van 's-Hertogenbosch. die niet meer op reis gaat, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Dins'ta î lirai 1915 N< 128 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLE1NE PATRÏOT Bureelen te Oeni nr 18 Keieivest STAD O-^ÏSTT- BBBIOH T. T)o- Commandant d&v Etape, In uîtvoering van zijn basluit in datum *an 19 Mei 1915. BEVEELT Ban al de manr.en geboren tusschen 17 Mei lggO en 17 Mei 1898, daarin begrepen die welke tôt de ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

pafgte Jaaygâng N°# 143 Dinsflag 23 Juni 1915 « Cet VÎrmSw" "^TEÉnd^A CI-IT.MAAKT MAC H T I «tJACTIEBUP -EL : KALVEHST ,AÏ 64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. Du Vlaamscfce item verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip vler blaiizijt} n. Abouutn/ -jitspr\Js by vooruitbetaling: . Voor Holland en BelgiS jv;r jay / ...

L'indépendance belge

86ème. année. No. 128 L' INDÉPENDANCE RfYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT f 15 CENTIMES Administratif et rédaction: bureaux a paris : iudor HOUSi,. tDOR ST.. LONDQN, E.C. 11. PLACE DE LA BOURSE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {238-75 LONDRES, MERCREDI 2 JUIN 1915. , 3 MOIS, 9 SHIT LINGS. Ï ^ abonnements : j 6 mois. 17 sflji lings. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

I Mercredi .H) juin iî)!.> m BW———————M————a———MMBS—i—iS 13 centimes le numéro r»9me année — N° 184 ABONNEMENTS : BELGIQUE : M fr. par an ; \ fr. pour six mois ; fr.' pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus il ED ACTION & AD M IN 1 STK ATION : 3, R,TJ\±D IDE FLANDRE, 3, G^IST-D TELEPHONE ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAK fensifa» 9 lirai 1915 N< 135" DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEIKB PATRIOT Bureelen Se Gent nr 16 Ketelvest iMW ) 2na—a»™-**— EtappeB-lr.S|.cktte ^ t Jmi m5_ Bekendmaking. Aar. de gemeente Schoonaarde op welks gebied dea 24 April tweemaalwerdgepoogd door het leggen van steenen en stukken ijzer op de riggels, de ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET REDACTION IOURNÂL OUOTIOIEW | La petite ligne. : .... T.. fr. 0.4fS Montagne-arLX.-IIeThes-F'otagèves, BRTJ2LEIjZiE3 f Réclame avant les annonces 1 .Ou BUREAUX I DE 10 à 17 HEURES ANNONCES < Corps du journal 4 00 , f Faits divers . 3.00 Jos. MORESSÉE, Directeur LE NUMERO î ÎO CENTIMES } Nécrologio 2.00 LA ...

De legerbode

DE LE6ERB0BE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI/DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of balterij ontvangt tien oi "vijflien Fi anscJbe en JSederiandsche exemplaren. îaar aaftiJjnj fle "Ritarijto BMziJien" In ons laatste nummer eindigden wij met het publicecreii van de reeks ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. MARDI 22 JUIN 1915. No- 173. LA GRANDE GUERRE. ♦ LA SITUATION EN GALICIE. — UNE GRAVE DEFAITE RUSSE?—LES SUCCES FRANÇAIS AUTOUR DE SOUCHEZ—L'OFFENSIVE SUR LES HAUTS DE MEUSE—CHUTE PROCHAINE DE TOLMINO. — L'ETAT D'ESPRIT EN ROUMANIE. Tous les Teg&rds sont en ...

Pagina's