Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

De legerbode

1* Jnni 1915 Wnmmer 115 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschïjnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOI DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ont^vangt tien of yijftien Fransche ep. Nederlandsche exemplaren. Op den Yser TE DIXMUIDE Op 15 October te Dixmuide aangekomen, wa-,m de marine- fusiliers, met behuip van eenige ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaan der Belgische Werkliedenpartij.– Verschijnende alle dagen. Onikster-UHgeeïctet sein: Maatschappsj H ET L1CHÎ bcstuardcr s P. JtîE VISCH. LeUeberg-Qeirt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE ISOOGPOORI, 29, GENT ABONNEMENTSPRUS BSLGSE Drie maar.fSen. . . , , fr. 3.23 Zes maandea >',<>, fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Ken abonnsert ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT in ?t lancâ van (Vervol"' en slot) Zoo droomde ik te Berneau. 't Ligt tusschen zijn boomen, zelfs in den wlnter, een juweel in zijn schrijn. Dit schrijn ga-al pas open bij den overgang van de Berwijn-brug, waar de kabbeling u rechts en links begroet, als met een toontinteling van een klokkenspel en stemmetjes van schuwe kindmeisjes. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukster-U itgeefster Sam; Maatschappij H ET LICHT bestuorder s P. DE VISCH. Ledeberg<Oent . redactïe . » \dministratie HOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT Or gaan des* Belgmhe Werkliedenparfi/. — VepsehjjsmmSe aile dagen. abonnementsprijs BELGIE Drle maanden. . « , , fr. 3.23 Zes maandca • , * « , fr» 6.50 Een jaar • •••«•« fr ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. ggME ANNÉE. SAMEDI 19 JUIN 1915. N°- 170. LA GRANDE GUERRE NOUVELLE offensive française-GRANDS progres sur toute la LIGNE—la guerre aerienne-la campagne de galicie.—le SORT de lemberg. —enormes PERTES de l'ennemi. — sur le FRONT italien. 11 est évident que l'offensive ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Dimanche (î et lundi 7 juin £3 centimes le numéro 59me année - 157-138 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; r* fr. pour six mois ; 2 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, IRTTïD IDE FLANDRE, 3, GANI TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉK N°s. 171 — 172. LA GRANDE GUERRE. SUCCES ANGLAIS A HOOGE.—LE FONE DE BUVAL CAPTURE—EN GALICIE GRODEK SERAIT TOMBE—UNE VICTOIRE ITALIENNE PIEDS-NUS—LE SORT DU "U 29."—UNE SEMAINE DE PIRATERIES. La dépêche que le maréchal Sir John Frencl: j t'ait ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES 22ME ANNÉE. MERCREDI 16 JUIN 1915. No- 167, LA GRANDE GUERRE. jurle front occidental—la guerre d'usure—reprise de l'offensive en lorraine—la campagne de galicie-vers lemberg-la ligne de lîsonzo— en caucasie. yàvance française, quoique nécessairement i;Qie; continue partout. ...

Het volk: christen werkmansblad

i¥|H-eo-Twiiiiigsle Jaar. — R 174 GoMienst — Hnisgezln — Eigendom Yrijdag, 25 Jpi iSlt Aile brîefwisselingen vracht-Vrij te zcnden aan Atig. Vaa ïseghem, uifcgever voor de naamï. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meerateeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-Btraat, 14, Kortryk. Bureel van Antwerpen, ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT . A LONDRES. 22ME ANNÉE. MARDI 15 JUIN 1915. N°- 166. LA GRANDE GUERRE. MRMEE BELGE TRAVERSE L'YSER.— UN REVERS FRANÇAIS A LORETTE ? -LES ITALIENS CAPTURENT UNE NOUVELLE PASSE.—LE FORT DE MALBORGHETTO DETRUIT. —NOUVELLES BATAILLES EN RUSSIE-INVASION DE LA BESSARABIE.—EN GALICIE. — LES ...

Het volk: christen werkmansblad

, Aile brîefwisseîingen vracht» Brij te zen den aan Aug. Van Sseghem, uitgever voor de naaml. fcnaatsch. « Drukkerij Het Volk», JMeersteeg, n° 16, Gent. * Bureel voor West-Vlaanderen: •Gaston Bossuyt, Gilde der Am-fcachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, ï&inderbroede rstr., 24, ...

De legerbode

DE LE6ERB0BE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI/DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of balterij ontvangt tien oi "vijflien Fi anscJbe en JSederiandsche exemplaren. îaar aaftiJjnj fle "Ritarijto BMziJien" In ons laatste nummer eindigden wij met het publicecreii van de reeks ...

Pagina's