Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 32 27 Juni 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANPSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ " DE VERKOOPERS " Lezinq voor net Christene Vlaamscne volk WEEK3SUID, Prljs 5 oeniiemen Het Kruis op der Alpen top Grootsch schouwspel ! ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jôre Année : IV®. 246 S cents (ÎO Centimes) Samedi 26 juin 19IS L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. •Journal quotidien «Su matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOOBBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. t Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. _ , ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

1 refste jaargang 139 ^siteraaig 19 jum BÇ>AS S Cent ^ ■ MM fp£| /«si s 4® ifEgl EL.cfii<§f1^paoblae ^^HCTVERC'^iÉNQKACHT MAAKT MACHT! 3EDACTSESUKEEL : KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9022 Noord. De Vlasmsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens (p visr bladzijden. Abouiiftmentsprijs bij vooruitbetaling : _ ...

De legerbode

1* Jnni 1915 Wnmmer 115 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschïjnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOI DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ont^vangt tien of yijftien Fransche ep. Nederlandsche exemplaren. Op den Yser TE DIXMUIDE Op 15 October te Dixmuide aangekomen, wa-,m de marine- fusiliers, met behuip van eenige ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

fpAiffit/kS, Mercredi 2 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.322 RÉDACTION 4i^UE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne, — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonie Adresses industrielles 50 ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

[ çerste uaai^ang IM». 121 Maaritfag v isrnn œts PZ REDflCTIEBUREEL : Hootdopsteller : Voor ABONNEMENTEîî wende œen zich tôt de Administratie van het blad. KALVERSTRAAT 84, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Hoord. PPRik* HF^WARTF KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Tel. N. 9922. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens mr" ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21* ANNÉE — Série nouvelle. - N" 210 Le numéro ! 10 Centimes (S CENTIMES AU FRONT) t«..4Î m iai B RÉDACTION & ADMINISTRATION jgttr ma ds la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Directeur : F8RM3 SEBItAI1 Tontes les communications concernant la rédaction doivent être adressées ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen VT&cht-vrij te zenden aan Aog. Va» Sseghem, uitge ver voor denaamî. gnaatsch. «Drukkerij Het Volk», Aieersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereiu Gaston Bossuyt, Beeollettenr Straat, 14, Kortrjjk. Bureel van. Antwerpen, Bradant en Lnubnrg : yiktor Kuyî, Minderbrocderetr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrîjft ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " * " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 20 pages : 25 centimes le niimprn ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 1?, nip ri a l'Fmparaur, Btusallat SA MAJESTÉ GUSTAVE V, ROI DE SUÈDE dont 1 anniversaire de naissance, — fete nationale célébrée le 1 6 Juin ...

Het volk: christen werkmansblad

ÏSfcaTwintigste Jaar. N. 168 CcdsdleBst - - Hnlspzin - - EipuSom Zaicrdag» 19 J'JTii 1915 Aile briefwissellngen rracM-▼rij te zen den aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naami. maatsch. « Drukkerij ïïet Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderans Gaston Bossu y t., Recolletten-etraat, 14, Koririjk. Bureel van ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 16 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.334 jptifpfN & .REDACTION : E 14,feytEMINCKX, 14 i*eiéphone 3761 LLOYD ANVERSOIS OIT 1 1 J* » < • < • 1 « r i r* . < -a UT » Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Donderdag 3 Jnni 1915 H' 130 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureolen te Sent np 10 Ketelvest Bekendmaking. Gent, 30-5-15. De hier reeds bestaande paspoortbureaux zijn vereenigd tôt : Paspoort-centrale, Cent Afdeeling I (Kouter n. 2). Paspoorten in het Buitenland, in bet Gouvernementsgebied en in dat van het Maiinekorps ...

Pagina's