Jouw zoekopdracht heeft 382 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-07

Filters

Publicatiedatum
1915382

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 8 Dimanche 21 Février 1911 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SGLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterjj onlvangt lien of vijftien Fransciie en Nederlandscbe exemplaren. •1830-1915 De brief, waarbij v.Ti,j Mevrotjw de Prisses èlemenïina Napoleox verzochten, zich te ge-waardigen h arc indrukken over ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-Uîtgeeîoter «bïu; Maatschappij HET LICHT bcstu tarder: »- PC VISCH. Ledebsrg'Oeirt . . REDACTJE . . ADMINISTRATIF SÎOOÛPOORi. 29. GENT VOOF UIT Orgaan Belgische Werkliedenpaptij* — Verschijnende afie dagen. ABONNEMENTSPR8JS BELGIE Orîe maanden. . . , , fr. 3.2S Zei «naandea fr. 6.50 Ëcn j«ar. ...... fr. 12.50 Ê3tn aboflncert ...

Het volk: christen werkmansblad

SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. - SP-eB-Twialigsie Jaar. ...

De Belgische standaard

De Belnisc ,e Stailaard Dooï Taal en Volk * — 13 A OSLAD mnwMm i mm • • *!•■•«» Voor God en ETaard an Land ..afMM wwuiwà^aa—nairr»*- k wr——WOTM—muimii —M— i m HoMÉtiMtoMa - OE rÏ83SGHE STM0M8S» vfteHjfti dagriïj>s Abonnetnenfe.pl-ijs voor 50 nummer» bij vooruitbetaling. Voor dd sold&tea: 3,50 fr. i v001 do ...

Het Vlaamsche nieuws

IZaterdag 17 juii 1915 Hersée jaarg. I 11 xvsw* iutmmœmm y_yr r — .... I ■ l . q.»....»*■ ■■' .. ■. mu j—< - -„■. ' ■ JI1» >Tll—— I ' rilMn I ro.-:" —" it 184 e^'tsnnr1» Prîjs 2 5 Caiatiemae door geheel Beîgië Vlaamsche Nieuws Het imêt ingelicht an meest verspraîd Nieuwsblad van Belgïê. • ...

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

1<re Année.—No. 7 Dimanche, 11 Juillet 1915 La Belgime Ambelle abonnements: Ro^aum Uni. Continent. 1 an 8 sh. 10 îr. 6 mois 4 sh. 5 îr. 3 mois 2 sh. 6d. 3 îr. On s'abonne : 43, CHANCERY LANE, LONDRES, W.C. Tout cc qui concerne la Direction ou la Rédaction doit être adressé à Mr. HENRY WYERS, Directeur. Téléphone : Holborn ...

Het volk: christen werkmansblad

W-en-Twtaligsle Jaar. ■ & 201 ■«l'Aile-JgitefcoJL '!I liai 'i?irtfitMSiaaJlAgg8MI (Mstasî — Bilssezla — Eigeaiom Danderdag, 22 Mi 1915 Aile brief wisselîngen vracïit-vrij te zenden aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naamî. m&atsck. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n" 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

erste Jaarganj • Nfo, 131 Vrijdeig, S Juif 1913 S Cent DE VLAANISCHE STEHI I fîJJ volk zal niet vergaan! ALGERIEN BELGISCH DAGBLAD F^nHnarht ■^"^ ftCDACTIE- EH AOHIINISTRATIEBUREELEH I KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Hoofdopsteller: Mr. ALBERIK DESWARTE, Opstelnaad: CYRIEL BUYSSE - RENÉ DE CLERCQ - Dr. A. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNÉE.— Série nouvelle— N° 231 rr-».n— „,^n»«C»ril 11 WIIIIIM» ■ Mil II iiimhmihuimih—1 Le numéro ; 10 Centimes (S CENTIMES AP FRONT) Jeudi Ie- Juillet 1915 rédaction ^administration Î8i«t ne ds la Boira — LE HAYRS Téléphone: Le Havre n* 14,05 Biïsctsur : FERHÀND NEDMY fontes les communications concernan la ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 32me ANNÉE. VENDREDI 16 JUILLET 1915. N°- 197. LA GRANDE GUERRE. jji grande offensive allemande dans l'arggnne—les projets du kronprinz:—miserable echec-morale—nouveau coup contre varsovie—autour de gorizia — petit pain viennois. Les renseignements qui filtrent peu à pev ,u ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

' ^^^^^enstêën^rûkkëhj™- 1 Boekbinderij JAN BOUCHERIJ = 22 = HOPLAND, Antwerpen doodsbeeldekens met of zonder portret plakkaten Omzenobrieven, Rekeningen enz. in m mm——ii m t 2.5_^n_lr.GEILLUSTREERDE 5Centi""en ■ «.wwwMfc>iwiMg«BMh«ai nini nnnw inmii imn—■MPHiiiiii MI ■■ IIIIHHIB—amggaaa ■ BUREEL : LANGE GANG ...

Pagina's