Jouw zoekopdracht heeft 382 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-07

Filters

Publicatiedatum
1915382

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 33 4 Juli 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AM ANDSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ :: ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS " Lezinq voor fieî Christene Vlaamsche volk WESElCilLAD, Prijs 5 centlamen De arme Zinnelooze Het was een echt wonderlijke ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 9 Juillet 1915 -, - -^^--^^■^^Mr^'f"i^'Q:g':a='A'aal:ilc3'g N' 242 Vendredi 9 Juillet 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, Monta.ffne-aux-Her'bes-Z'oiiag-ères, JB.BIXXELiLl BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s lO CENTIMES ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JÀÀR fondas? 4 en MaaMas '5 Juli 1915 Nr 157 DE GENTENAAR . DE LANDWACHT DE KLEHIE PATRIOT Bureelen te Oaa® nr 18 Ketelvest Bekendmaksng. Aan de gemeente Baasrode, op welks gebiedden 9-5-15 een aantal straatsteenen op de spoorlijn Dendermonde-St-Amand fjevonden werd, methetdoel een ontsporing van den trein te veroorzaken, is op bevel van ...

Het Vlaamsche nieuws

<KTÏTW^^> >J**.T .'.TfÇS- wmtfwiltri.r ''P.T-f'a^**** 'W<#rn> «W- «w ™ — • ■s-." Het beat ingelicht en mee«t verspr«id Nieuwsfolad vais Belgi#., - Verachijnt ? nuud per week vejweww*LeWe*Biiw*iiK»K>^$:i'S -, jcai. rw u^mbs.*-* v-waj* er «w*««6 - Aff^fNBMBNTSPlUZBN; ew week • M ; Per 3 «aande» 4— f« ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37® TA ÀR Vrijdâg 16 Jnli 1915 N* 187 ^ DE GENTENAAR = DE LANDWACHT BS KLEINE PATRIOT Es'.reelen Se liant sir 13 Ketelvasê Verordening. Het onbevoegde fcetredea van het gebiea des ïjzerwegs en vooral het overschrijden van de sporen aan plaatsen weîke niet daar-voor bestemd zijn wordt hiermede verboden. Tegenhandelingen zulien met eene boete ...

L'indicateur - De aanwijzer

AOaw année. — 11 Juli 1915. N° 25. 40ste jaargaiig. — 11 Juillet 1915. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau ï VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEUBS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze Tourselen zijn. open van. S tôt 1 MVir ^ 3STos "bvi.rea,'u.2£ sont ouverts d.e S à 1 lievire Tarief der Aankondigingen voor ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 6 Juli *9*5» Earste jaarg. Nr, X73 pwf'ifriwKrn[iiiLi piiimmimmam Prijs : s Centiemen door geheel België HET Vlaamsche Nieuws Het :se«t ingelicht en meesïVërspreid Mewwèblàa fan België, - Verschijnt 7 xxiaal par .week AMNNI!M£NTSPKIJZEN 2 Fer week 0.35 i Per 3 maandea 4.— Per maafld • i.60 ! Per 6 maanden 7.50 S Per iaat ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

1ère année W. 277 S a cents (to Centimes) Mardi 27 juillet Ï9|p L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdai Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 234-240. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. _ . , . _ ( Charles ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Jere Année - Nfo. 25Q S cents (ÎO Cenfimes, Mar<iï 6 fuilBet 19IS L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal qwoiidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone; 3797. Rédacteur en Chei : Gustave Jaspaers. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 31 Juillet 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.372 îÊqjQN & REDACTION \14, Jf§E VLEMINCKX, 14 ANVERS w Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

L'indépendance belge

S6ême attaée» No. 16! L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY,, BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES -ADMINISTRATION ET REDACTION: a PARIS : rUDOR hottse, TUDOR ST.. LONDON, e.c. "• l ljalfc d&. ?°¥®se- TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: -| la»!®«. ® LONDRES, SAMEDI 10 JUILLET. 1915. Ab ,3 mois. 9 shillings. ■> 30nnements : j 6 mois. ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

SamaHi 1T .11■ 11i«t 1915 N' 250 Samedi 17 Juillet 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION SI, Montagne-aux-Her'bes-JPotag'ères, BJRZ72ZEXjLE£ bureaux : de 9 à 17 heures Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 1 La petite ligne. » * • .. . . . fr. C-AO Réclame avant !e3 annonces ..... "! .00 ...

Pagina's