Jouw zoekopdracht heeft 382 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-07

Filters

Publicatiedatum
1915382

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 11 et Lundi 12 Juillet 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année ■ - No 17.356 . ^HRK^JIÛN & RÉDACTION : 'ci SfeftP'^ RmVLEMINCKX'14 ! • * '■ ■■>\ —11 LL0YD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR îkndercfag î M 1915 N' 154" DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEiNE FATR10T Bureelen te Oent nr 19 Ketelvest te Kantien dsa soldait ef het j Pâkjs van don &rijgsgs?aag§ns. { Aaa de volger.de 50 krijgsgevang'iaen Weid een pakje gezonden : , , 51. Demoor Oscar, Edewecht(OÎ<ienburg). 62. De G hou y Charles, Giossenweder Moor. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I iflgsrgte Jaargang i>to. 155 (S Ceraî. DE VLAAMSCHE STEM ! f,n volk zal niet vergaan! ALGEftiEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht! REDACTIE- EN ADMINISTRATIEBUREELENC KALVERSTRAAT 64, ftovenhuls, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord, Hoofdopstellers Mr. ALBERIK DESWARTE, zstelfaad; CYRIEL BUYSSE — RENÉ DE CLERCQ — Dr. A. JACOB — ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brussel Il Voor Stam Taal en Volk * Qmdat ik Vlaroin^ bcn I3ehrer en Publiciteit : ANSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) Elke medewerker is verantwoordelijk voor het geen hij schrijft 2« JAARGANG. - Nr 182 Zondag 18 Juli 191 & PRIJS : & CENTIEM PER NUMMER ABONNBMSNTSPRIJ S voor Brnssel en Voonfcede L25 fr. per maand Aankondigingen ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Mxmem' G cents centimes) — MérciFedl ii juillet 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Jo.urnal «uptidien «Jw matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( Charles ...

Het Vlaamsche nieuws

fWoensdag 7 Juli Eerste Jaarg. Ni, 174 Prijs.2,5 Ceotîemeo door geheel Beîgië B»plll!WM»i^j!^awpB5W«a^^»w«ii!iijj iœ*s*.x*i*K&c>,^*^»wjfajMia!ggi^itaiti>ae^i» 1 imui»» i* wih» I — M— HET Vlaamsche Nieuws Het ^e»fc ingelieht en rneest verspreid Nieuwsblad v&n. België. - V#r«eM|nt 7 timal par >week ; > ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 18 et Lundi 19 Juillet 1915 Le numéro 10 centime Cinquante-huitième Année - No 17.362 ^JilRECTION & RÉDACTION : ^ J RUK VLEMINCKX, 14 TAANVERS uj '! e^'S&^éphone 3761 • . iC\ V LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 2omb ANNÉE. DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 JUILLET 1915. Nos- 185 — 186. LA GRANDE GUERRE. tJN CUfRASSE ALLEMAND COULE—LA RETRAITE DU DNIESTER—LA MARCHE SUR VARSOVIE—LE COUP QUE VON MACKENSEN MEDITE.'— ÇU'ARRIVE-RAIT-IL? —LA CONTRE - OFFENSIVE DANS L'OUEST. Les Allemands sont ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

©BtTXÏEME 'ANNEE. —. N? 29a. TIRAGE JUSTIFIÉ 65,000 EXEMPLAIRES CINQ GMTIM1B __L > 1SD1TÏ0M B âlARDI 20 JUILLET 1915. IIIIILII II ll> I ■■II» Il II n»n I llll'l'»ll'l !""■ III W~l~l*r~"~"" LE BRUXELLOIS nulu„. WiUHOBV ABowHHasawTS % i m„ lâ firasisa. -=» S ms»st 7 fhutss. — S saelss 4 toagg ...

L'indépendance belge

S6ême attaée» No. 16! L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY,, BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES -ADMINISTRATION ET REDACTION: a PARIS : rUDOR hottse, TUDOR ST.. LONDON, e.c. "• l ljalfc d&. ?°¥®se- TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: -| la»!®«. ® LONDRES, SAMEDI 10 JUILLET. 1915. Ab ,3 mois. 9 shillings. ■> 30nnements : j 6 mois. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

WoengOag, si.Jjfàlà 1913 S Cent. DE VLAAMSCHE STEM teti volk zal niet verga m/ ALGEMEEN BELGiSCH DAGBLAD EendracM maakt macht REDACT1E- EN ADMIIHISTRATIEBUREELEN : KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Toîefoon No. 9922 Noord. Hcofdopstellcr: Mr. ALBERIK DESWARTE, ■1»sms!nmdli CVRJEI.. BUYSSE - RENÉ DE CLERCQ - Dr. A. JACOB - ANDRE DE ...

De Belgische standaard

tst# Jaar, W 102 Yijf centiemen het nummer Dcnderdag 15 Jufi 19151 De Belgische Standaard I •<©. Taal en ^olk BAGrBLAD Foor God an Haard en Lanrî %*;* iieaaor -gp.. v »<.- aaarn mzanoaa ,a cuji»**; ., <>., 4 BE tFLfiiSCHE STI.v'^BD» WfSïWjBt dsgriijk bonhc r.entsprijs v-x>r 50 numtnet's bij voorut'betaling. ■ ces >U; ...

Pagina's