Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatseri VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijrilei West, 66, Antwerpen Verplichfend technisch onderwijs voor ondersteunde werkeloozen Op Vrijdag 1 October zullen de leergangen voor het studie-jaar ...

Het volk: christen werkmansblad

YijTenTwmtigstc Jaar. — H. 2^7 GoMiessî — Mspzin — ESgeMem taderda?. 9 Seotember 191 II Aile fcrfefwÎÊSelmgen vracht" vrij te ssenden aan Au g. Vcn Jseghem, uitgever voor de naamk înaatsch. «Drukkerij Het Volk*» Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderens Gaston Bossu yt, Recolletten* etraat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

I^ïïi i'(ii 7 séjplembre 19IT» 13 centimes le numéro f>9me année — N0 230 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; \ fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus 1 m — .. . " ■■■ i M El)ACTION & ADMINISTRATION : 3, RTJJ£ DE. 3, G/vlsTL TELEPHONE 665 ANNONCES : Voir le taril ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Mardi 7 Seotembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.404 §~)N & RÉDACTION : 'E VLEMINCKX, 14 ANVERS éléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

216 ANNEE, —Série nouvelle, — N' 510' te numéro ; 10 Centimes (5 CENTIMES AU P1QNT Vendredi 1? Septembre 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION ÎEtor rte de la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n' 11.05 Directeur : FEEiîAND IfëURÀ? Tontes les communications concerr.an la rédaction doivent être adressées £8ur,ruc de la ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37®~ JAÂR Woensfe B 9 Sèîèmkr 1915 W B3i DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bupeelea S© Ooïtf £S3* 13 Kefalvssi Verordening. BstrtfPeafte het slaan van zinkmuat. In verschillende strel:en des lands is er gebrek aan pasmuot ontstaan ; om daarin te verhelpen hcb ik besloten zinkmunt te latsn slaan en bepaat het volgen.de : _ Er ...

Het Vlaamsche nieuws

Irijdag 24 September 1915 Eerste Jaarg. Ni 252 Prijs. 5 Centiemes do©*» geheeî Belgiê Het Vlaamsche Nieuws Hté tMtH tngelicht «s» mimt Ntauwsblad van • Vench^nl 7 xxmmU pm wmte % _ nnMMmi-imgilÉl wr — ll—Ml il imiwii—mu 11 ni Il ■ ■ 111 --v^- iiinmimm im iiii ■■■■ il ■ !!» nia ibium'■!' mu tmm w inilll— !■!— ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 228 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY* BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) administration et redaction cudok hoùse, tudor st., london, e.c. TELEPHONE: CITY 3960. » bureau a paris : 11, place de la bourse. TELEPH ■ J3t 1-57 et TELEPH.: ( 238-75. ( 3 mots, 9 shilling! LONDRES, LUNDI 27 SEPTEMBRE 3915. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET GROOTE MILITAIRE SPORTFEEST IN HET STADION TE AMSTERDAM dat op Zaterdag en Zondag l.l. vanwege de Centrale Sportcommissie in de stelling Amsterdam onder buitengewone belangstelling werd gehouden. Er hadden wedstrijden plaats in allerlei soort spelen, in hardloopen, vèrspringen, hoogspringen, polsstokspringen, speer- en discuswerpen enz. De ...

De Belgische standaard

Ie Jaar — N° 163 Zondag 26 eu Ma^ndag27 September 1915 De Belgische Standaard toor Ta al en rroik Woor Qod en H&ara m b&pê. Ai' jBn&in ^oteprijn voor 60 uuttiBiera œâuilwj bij voorultbst»ling : V:'Pf dû ÈolCaten : 2,50 tr. V or de Hiet-solfiaton - ïn 't I*»«i 3.50 tr. ; fcuiten 'î laad : 6.00 tr. Indien rncer eiemplureri ...

De legerbode

25 September 1915 Nummer 165 den Dhjsdqg, Donderdag en Zaterdug verschijnende iiiii '■■■'■- "■■ - —■ - _ - ■■ -■■ ■ "• ■'■ ■ --■■•■ •■ ■ - ...... -,.J .. . . „m.i I i-'f- "I . . ..."*» Dit blad is VQOR DE BELG1ISGHE) SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. DIMANCHE 12 ET LUNDI 13 SEPTEMBRE 1915. Nos- 255 — 256. LA GRANDE GUERRE. : BRELAN DE VICTOIRES RUSSES—22,000 PRISONNIERS—LA CAMPAGNE DANS LE NORD—SUR LE FRONT OCCIDENTAL -UNE NOUVELLE ARMEE COLONIALE FRANÇAISE—L'HEURE D'AGIR POUR LES FLOTTES ALLIEES—LA REPONSE ...

Pagina's