Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma cari tas" Het Rood Kruis Nf. 21 —1915 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van Beigië Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Redaktion: Dispensaire social Bd. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

f r<of«te »ïàarèaî«â Nô. 224 Donderdag, 7 Ociobcr 1915 5 Cent DE VLAAMSCHE STEM ■ ien volk zal niet vergaanf ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht RED ACTIE- EN A0MINISTRAT1EBUREELEN, PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM, Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPBIJS (by ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21"ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 350 Le numéro : 10 Centimes (5 CMTIMgS AU FRÛNT) vmr'tmm »■■ i mi i rnjjmmàmam—«n—■mtam—mmmi— Tu———m Mercredi 27 Octobre 1915 fÉD ACTION ^ADMINISTRATION Ilisr rse éo h Boiirss — LE HA7RB Téléplioue : Le Havre ir 14,05 Directeur : FESMD NEURA? Tontes les communications ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Steun of Loon Het is nu wel niet het juist geschikte oogenblik otn al den nuttigen en nood-zakelijken tijd ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 48 17 October 1915 brieven te zenden a an de redactitl van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-ama.ndsberg, (geni) ALLERLEI /orige nummers van " allerlei „ :: :ijn te verkrijgen bij de verkoopers :: Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prïjs 5 ceniiem«n n ^ j j. ... ...„„ En inderdaad, zij werden verhoord : ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE. — Série nouvelle. -N« 529* Le numéro ] 10 Centimes (5 UKWTIMES AP FRONT) Mercredi 6 Octobre 1915 RÉDACTION &ADMINISTRATION !6tu ni it la Bourse — LE HAYRB Téléphone: Le Havre n* 14.05 Birecieor : FEBBAHD SSÏÏHA? fontes tes communications concernait la rédaction doivent être adressées s S**', me de ta Bourse, Le Havre. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I perste Jaargang IVo. 222 donnas, 3 ociober 1915 S Cent DE VLAAMSCHE STEM 11en volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht REDACTIE- EN ADMINISTRAT! EBUREELEN I PALEISSÏRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEME^TSPftlJS (bu vooruitbetaling): Voor ...

L'indépendance belge

S6ème année. No. 250 L'INDÉPENDANCE KOYÀUME-UNI « ONE PENNY BELGE. CONTINENT : J5 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: TUDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. TFL„u . (31 1-57 e* TELEPH.. j 238-75. LONDRES, VENDREDI 22 OCTOBRE 1915. ABONNEMENTS: .3 MOIS, 9 ...

Het Vlaamsche nieuws

igcwdag w Uktober 19x5, iierste jaarg. JNr 268 Prijs : 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ète ing#ifeht @gi meesi v#r«preM Nieixws&i&çl ma « ViwikchJJnt H mmmI per wm&H c7ffîJwri,M-**^XSÊKm!KMÊaimasaKiJSii*S!KXii*mmzttatEziasLMm-kM.\i.zsavmiBiriii ■■ Itp-T» ' Ti^r^TTgy^-lirmaMnfng! "j «ML»-: ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

m\ h) fur IIolz und Bauhalz an den General (les I&genieur- und Pionierkorps beiin General-Gouver-nement in Belgien iBrûssel, rue de la Loi 10, Wetstraàt 10), i) fiir aile ubrigen Giiter an die itisebe Abteilting beiih General-Gouverneur in Belgien Ausfuhriiauptslelijjî, (Briissel, avenue de la lleuaissance 3o, Ilerlevingslaan 3o), oder an ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer u. Prijs : 5 Centiemen. October-nummer iqi5 (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gaan — t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en ontniddellijke omgeving ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2V ANNÉE.—Série nouvelle. - -N* 558 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) Vendredi 15 Octobre 19151 , —- j. . — ' m PÉDACTION ^ADMINISTRATION giir ni de !a Bonne — LU HAYRE Téléphone: Le Havre n* 14.05 Directeur : FERMD HEDRAT fontes les communications concernan la rédaction doivent être adressée& o€%rue de la ...

Pagina's