Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Belgisch dagblad

lfeste Jaargaiig- DINSDAG 26 OCTOBER 1915 No. 35 lfeste j aargaiig ■ —■ m ■■ ■■—!■ n—inrmr-i n ■—mn ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Lossô àummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Ht cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ïWî ADVERTENTIEN: ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

" LA MÉTROPOLE," the influential Belgiân news-paper now enjoying the hospitality of %\\t îifaoîi<tr&) was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNÉE.•— Série nouvelle, — N° 340-341 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FECWJT) k»*ù*u* m.v j . » mdÊmmw Ébmmumbmmmmi mm Dimanche 17 et Lundi 18 Octobre 1915 - rédaction ^administration iHii ma da !a Boarss — LE EATRE Téléphone: Le Havre n* 14,05 Birgstsar : FERNÂNB H10RA7 fontes les communications concernan la ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 2 Octobre 1915 A N# 321 Samsdi 2 Octobre 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET REDACTION SI jHozitag'ne-aux-Iïer'bes-lPotag'ères, 23IRUXELL ' BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, DIRECTEUR JOURNAL QUOTIDIEN le numéro i io centimes S Petites annonces la ligne, fr. 6.4. Réclamo avant les annonces . — 1.0 Corps du journal — 4.0 î ...

De Belgische standaard

Ie Jaar N* 181 "Vyf eenfci^meiï iiet numrner Zondag 1? en Maandag 18 octo&er luio De Belgische Standaard Door Ta&i m Volk ■ ' » t. Foof Gk>d m Ma-ard @n Zi&nd Aboanomeatêprifa voor 66 nummnra (2 m**ibïj ▼ooreHbeUHnjç ! Voor do soldatea : <J?,£0 fr. Voor de alet-soldatea — In 't Isvd 3.60 tr. ; fcaifeu 't Uad : ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 30 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.450 tfâ)lRÇMON & REDACTION : V. A 14,Sp VLEMINCKX, 14 . 1 &&*/ ANVERS ":sey'ïy Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE. — Série nouvelle. -N« 529* Le numéro ] 10 Centimes (5 UKWTIMES AP FRONT) Mercredi 6 Octobre 1915 RÉDACTION &ADMINISTRATION !6tu ni it la Bourse — LE HAYRB Téléphone: Le Havre n* 14.05 Birecieor : FEBBAHD SSÏÏHA? fontes tes communications concernait la rédaction doivent être adressées s S**', me de ta Bourse, Le Havre. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNËE.—Sérîe nouvelle. — Na 526-327 Le numéro : 10 Centimes (S CENTIMES âlU FHOTT) Dïmanche 5 et Lundi 4 Octobre rédaction & administration !! 1er rt« de la Bourse — LE HAÏRB Téléphone : Le Havre u" 14,05 Directeur : FEEMD HEUIUI fontes tes communications conceman ta rédaction doivent être adnesséet a8UT,rue de la ...

Het Vlaamsche nieuws

Iaterdag 23 Oktober 1915. Eerste raarg. Nr ^81 Prljs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws HH tail tagelicht « meem NimiiitlM n» • VMMjnt ? «mal per wiHift ABONNEMENTSPRIJZEN », AFGEVAABDIQDBN VAÎ Eet A "oFSTBLSAAD: | AANKONDIGINGEN Far week 0.35 Fer 3 maanden 4.— s n, t ^ nnnuia , 5! -ct ni3>T w. Tweede bladz., ...

Het Vlaamsche nieuws

Izaterdag' 30 October 1915, Eerste Jaarg. Nr 288 Prijsî 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN P»r week ...» 0.85 j Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGKVAARDIGD1N VA N DEN OPSTELRAAD ...

De stem uit België

r nr cri nTriTTF—DF, STRM III r BELGIE (533) 3 Fierheid in en om ons Belgisch Leger. Enkele beschouwingen over de " Fierheid in en om ons Belgisch Leger " door de laatste gebeurtenissen genoodzaakt. r) In den "Belgischen Standaard " van ver-leden week (het dagblad dat met "De Stem uit België " in Engeland, en het ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 1279 Gesetz- und verordnungsblatt _fiir die okkiiDisrten Oebiefe Beloien lC 1- re- Wet- en Yerordeningsblad voor de kzeUe slreken van België. ie o o I Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belse occu Uitgegeven door de politie afdeeling bij den Generaalgo rerneur in Belgie. Gedrukt in drukkerij van het Wet- en Verc ...

Pagina's