Jouw zoekopdracht heeft 367 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-11

Filters

Publicatiedatum
1915367

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

g F" MAI Binsîag 8 ÏÏovïffiBeT Î91B w r6^ DE KLEINE PATRIOT Bnreelen ia OsîîÎ nr îQ Keïel'/ast Aan den veet van 't Kruis ! (*) (ALLERZ1ELEN DAGÎ 't, Hart vol rouw, met tranende «ogea Kniel ik, 't boofd ter neêr gebogen, Aan den voet van 't God'lijk Kruis ; Wijl het nare windgeruisch, En het raatlen van den donder, Luide spreken ...

Het Vlaamsche nieuws

VVoensdag 3 November 1015. Herste ïaarg Nr 292 Frijs : 5 Centiemen door ereheeî Beîerië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van Beigië. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 i Per 3 maaaden 4.— Per maaaxl 1.50 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : ...

De Belgische standaard

Door Ta ai Volk DAGBLikB Foor- 0od an H&ard an ti&nd A h tene^oatifprtlt ?oor 50 attjmner* (£ bi| ToorsitksttUajj i V<MJ? â* *Qld#SOB : e,60 Ir. V wj ie e>at-iiold*t9a — la "t la»* J.50 fr» S bxJt«m t 1**4 : è.00 fr. tbâitn taser «xsmpUren *»n «lk aaromer worden gevr***d( wordt d« abonnement» »rili ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

" LA MÉTROPOLE," the ïnfluential Belgïan news-paper now enjoying the hospitality of ^Tan&arfej was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp office3. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

WJrste jaargang NO. 246 Zonrïag, 2® Novcmoer 1915 s Cerst. DE VLAAMSCHE STEM 1^ volk zal met vergaan! ALQENÎEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht DIRECTIE EN REDACTIEi PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon Ho. 9922 Noord. , , , . , . . , Onder ieiding van Dr. RENE DE CLEHCQ en Dr. A.JACOB. ABO.\NE.UENÏSPHrjS (b$j ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2® Année. N° 400 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Edor B DIMANCHE 7 NOVffVIBRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs 2 fr. 4 fr. 7 fr. 13 fr. Province et Etranger ...... 3.50 8.50 16.00 30.00 JO'o.zr-io.stJL O ^ O'-fc*" «r* en X33Lc3L®3pe:n. cl Rédac'lon, Admintstration, Publicité s | Bureajx de vente puur ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JO URNAL DE G AND abonnements : RÉDACTION & AL)M1NISTR ATI ON : " ANNONCES : BELGIQUE : S fr. par an ; \ fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND Pour l'étranger, le port en sus TELEPHONE 665 Vnir lff ,ari' au bas de '* dernière PaSe d" jo"™1 Avis officiels de l'autorité allemande ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 23 November 1915. Eerste aarg. Pfr 312 Prijs : 5 Centiemen door geheeî België Het Vlaamsche Nieuws Het be&t ingelicht en meest verspreid Nieuwsbladyvan België. - Verschijnt 7 maai per wecit ABONNfcMfcN TSPRUZEfl Per week 0.3S Per 3 maanden .... » 3.76 Per maand 1-25 Per G maandca 7.50 Per jaar 14.— A*fGJ£VAAKJ01GDfiN VAN DEM ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Jeudi 4 Novembre 1915 Le numéro 10 centimes Uinquante-huitieme Annee - JNo 17.45J DIRECTION & RÉDACTION VLEMINCKX, 14 T AANVERS ? * -iA ' o i \ïjjSr,l v/ Téléphone 3761 v 0 . ^ / ^ LLOYD ANVERSOIS Annonces : 5 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne t franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 6 Novembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Annét No 17.455 7PQJRECTI0N & RÉDACTION : LîMCRUE VLEMINCKX, 14 eV" 'a*I w ANVERS Éi/ j£j . y Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blacl is YOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. « Haar M Boemnjk Piakja Qrond Y Tepwsjl het gedonder van het kanon nog hevi-ges' woriit, verwijderen wij ons — het hart vol haat ...

Pagina's