Jouw zoekopdracht heeft 385 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915385

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 19 December 1915 5 CENTIBMEN Tweede Jaargang Nr 5 QEILLUSTREERDE GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA/ND 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD T v ^.sixili5:ond.iQ-in.©-©n : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 2 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.477 --piÇECTION & RÉDACTION ÔSRUE VLEMINCKX, 14 •v' ANVERS : -,^/Téléphone 3761 ' v - V ïï-f LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne ...

Vooruit: socialistisch dagblad

K'IJGEN S8 ONVEROETERLIJK ! De paus Benedictus XV heeft te Rom een geheim Consistorie geiiouden en e eene redevoering uitgesproken, waarva: 'vij den tekst vinden 111 al de katholieke biaden. Wij hebben dat stuk aandachtig gele zen en den indruk opgedaan, dat di paus gesproken heeft om weinig of niets yan beteekenis te zeggen. Onze lezers kunnen ...

Het volk: christen werkmansblad

{ÇteTvM&fe for. —IL S25 teistat—Hsbjflli — ESgtslaat .,fi ■■!-!■■>«■. -ttimi ■■■ .1 Diosdaj, 1 Deceiober I91S Mefwfcseltege* rrfccî^-glft te renfleh ct«.fc âc^. Van jfeigfcem, oîtgever voor.de naami. fbrtftfech. «Drukkerlj Het Voïk*, f^wteeg, n* 10, Gçng> i feireel voor West-Vlaanderem feÀxm Bcesuyt, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

u t tfiA.AA.iii __ ~ rmu.a Woenslag 15 December 1915 ÏJf Q /J >j Ù-J / DE GENTENAAR =DE LANDWACHT F?IJs por mimiasr è «•Aci^lpm^Ta. DE KLEINE PATRIOT Bureel en te Genf iir 18 JSeêelvesî Ondersteuning. I. Uit Vooruit van Woensdag 8 December Irukken wij het volgende over : " MM il io! : isnt nu joclt! Van nu af hebben de onderzoeken ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

IVANNÉE.—Série nouvelle- — N° 538-389 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FR0HT) Dimanche 5 et Lundi 6 Décembre 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION fàxa raB de la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre tr 14.05 Directeur : FERMID NEDRAI Tontes tes communications concevront la rédaction doivent être adressées a8UT,rue de la ...

Het Vlaamsche nieuws

I Vrijdag 10 December 1915, Eerste Jaarg. Mr 329 Frijs : 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - verscmjnt 7 maai per week ABONNEMBNTSPRIJZEN Par waek 0.35 Per 3 maanden 3.76 Ver aaaamd 1.25 Per 6 maanden 7.60 Per jaar .' 14.— — ■ 1 .u i.mr : ■ r.7-.. AFGE ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA MÉTROPOLE," the influential Belgîan newspaper now enjoying the jjospitaiity of S3lî iëtaaîiaxiJ, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

rerste daargHHI m 249 asBMaij, 5 PècéBSBér I9I5 5 Cent. DE VLAAMSCHE STEM I rff/7 volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracm maakt macht DIRECTIE EN REDACTIEe PALEISSTRAAT 31. bovsnhuls, AMSTERDAM. Telafoon No. 9922 Noord. Onder leiding van Dr. RENE DE CLERCQ en Dr. A.JACOB. ABONNEMENTSPBIJS (bg vooruitbetaling) : Voor Nederland ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 27 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année • No 17.497 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 42. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 22.? Dec. 1915 De Vlaamsche Soldaten. De belgische regeering hield tôt nu toe staande dat heel het belgische leger bezield was met de ééne gedachte den vadergrond terug te veroveren, en dat boven dit heilige doel de oude rassen-ntryd tusschen Waal en Ylaming heel en al ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 11 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.485 . QÏÏŒCTION & RÉDACTION : r-tti VLEMINCKX, 14 'i\\ ANVERS i A s&y .</ '■-'j /Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lign< 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

Pagina's