Jouw zoekopdracht heeft 385 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915385

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang » 6 26 Deceraber 1915 REDACTIE EN BEHEER VAN " ALLERLEI „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENT) Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centismen INHOUD : Bij de plaat. — Kerstdag in 't werkelijke Leven. — Kerstlied. — Op ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Hsr 3 5 Dcccmber 1915 REDACTIE EN BEHE] VAN " A I.LERLE1 PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 07, ST-AMANDsBERG, (GENT) Ifi7ion vnnr hftt Christp.nfi Vlaamsnhfi vnlk WE£K^LAO, Prsjs 5 centiemen INHOUD: Een Sinterklaasnacht-Droom. — De Leer vati Christus. III. — Zien-de blind. ...

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

1ere Année.—No. 31 Mardi, 21 Décembre 1915 In Belgique Donnelle ABONNEMENTS \ Royaume Uni, 1 an. 30 sh. 6 mois 15 sh. 3 mois 7 sh. 6d. On t'abonne : 43, CHANCERY LANE, LONDRES, W.C. r«it ce qui concerne la Direction ou la Rédaction doit être adressé au Directeur. Le Humaine pouvant répondre des manuscritscommuniques prie les auteurs d'en ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE.— Série nouvelle — N* 408 Y » . m r»nfi,t,0c /R »ï? TOAIU>I<\ on t\,;„«aie RÉDACTION & ADMINISTRATION JJtii me lit la Bourse — LS HA75E Téléphone. Le Havre n* 14.05 Directeur : FSK3M8 NEH14T Tontes les communications concerr.ant la rédaction doivent être adressées 38*', rue de la Bourse, Le Havre. L.ONDON ...

Het Vlaamsche nieuws

Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad v.an België. -Verschïjnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 3.7S Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.58 Per jaar 14.— — — AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD ] Dr Aug. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN: ROODBSTRAAT, 44, ANTVVERPEN. Tel. 1990 J AANKONDIGINGEN ...

L'indépendance belge

ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE ! 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS:. mlfi oqHÏÏTHGS 1 ttjdor housjî, tudor st., london, e.c, place de la bourse. LONDRES, LUNDI 6 DECEMBRE 1915. abonnements-, -: s mois! n shillings! } Conservation par le Progrès.. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPK.: 1238-75. 1 1 an, 32 ...

Het Vlaamsche nieuws

Zonâsxg 19 December 1915. Eer«fce Jaarg. Nr 338 Frijs : 5 CentifKftfea door geheei Beigië Il 1 iiiiiiiipiiiniwiiiiiiwpniiii 1 wn" ■iiiiiiiiiiil Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelieht^eo meest verspreid Nieuwsblàd van Beigië. - verschynt 7 per week ABONNEMENTSPRIJZEN Ber week 0.35 Per 3 maanden .. 3.75 Pœ maaad 1.25 Per 6 maanden 7.60 ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1469 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politleke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerlj van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkèrij, in Buitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37~ 1ÂAE Dinslag 21 Becemlîer 1915 w m DE GENTENAAR=DE LANDWACHT 'rîfs pe* aaœméf h eeiiiSenieik ... SE KLEIïïE PATBÏOÏ Bureelen te Cent or 18 Keteivesâ BEKEJÎDMAKIITSJ c (rau liet vertagenwoordigena smnis-terie van onderwiis. Se Sïafiariandschetaai op fie ssokolea. De taaîtoestar.den op het gebisd van Let Middel itar onderwys werden ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 17 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.490 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 15 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.488 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires i — ■nu i—-—MTnrriirrrToo«>™»iB ni r —n—Minrmn— .'ft-iasmBBBHH Annonces : ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2^5»e Ararîée N°. 417 S cents (ÏO Centimes^ Mardi l4fc décembre 1915 L'ECHO BELGE L'Union taii la Fores, «Journal quotidien du matin paraissant en Hollande» lelge est notre nom ete ta mille. Toutes les lettres doivent êlre adressées au bureau (3e rédaction : IV. Z. VOOHBUEGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: ...

Pagina's