Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915386

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the înfluential Belgîan newspaper now enjoying Ao hospitaiity of Sftf SèîUî&arï, was removed to this country after the destruction by fhe Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this oaper thousands af refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain (he latest ...

Belgisch dagblad

latA -T il II *•»"« 11 *>• WOENSDAO 15 DECEMBER 1915 ïHo. 7S A C » ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Holland 1 2.60 franco per post. Losbo àmumerB: Voor Holland 5 cent voor Buitenlaud 7'/s cent. DenHaag. Prinsegracht 69, Telef. Red. Aam. 74§3. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

Belgisch dagblad

1®te Jaargang DINSDAO 14 DECEMBER 1915 iVo. 77 - BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEjST. Ter 8 maanden voor Holland J 2.50 franco per post. Losse ivummers: Voor Holland 5 cent »oor Buitenland 7'/î cent. Den Haag. Prinsegracht 39, Telef. Beil Adm. 7433. . Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacieur : L. DU CAST1LL0N. ADVERTENTIENr Van ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi dimanche '20 el lundi 27 décembre 101.1 iE> centimes le numéro .r»9me année - N° 359-301 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; î fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : GAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le ...

Het Vlaamsche nieuws

Maandag 13 December 1915, Eerste Jaarg. Nr 3.32 Piijs : 5 Gentlemen door geheel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Met best iogelicht en. meest versoreid JMieuwsbïad van Beiscië. - Verschijnt 7 maai per week ABONNEMENTSPRI'JZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 3.76 Per-raaand 1.25 Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD Dr Aug. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Armée N°. G cenîs flO Centiiise»> ILfMradî 13 «lèeenrsfere S©SS a -■» Il ■ m '■lll»CT""»——»r——^nT—Il —I — »l L'ECHO BELGE L'Uni®® tait t® Force, *Joujnti<al «sasot* «Siéra «Sas matin paraissant ers Hollande. Belge est notre nom do Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

^3îiie Armée IV°. 4I6T S cents CIO Centimes) Dimanche 12 décembre 1SI5 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer •Journal Quotidien «lu matin paraissant en Hollande, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. TêléîJlione: 2797. Rédacteur en Chef: ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Vererdnunqsblatt fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE Uitgegeven door de Etappen-Inspectie.Het blad verschijnt volgens behoefto en is ter inzage bij ieder gemeentebestuur. Ook is het verferijgbaarbij deEtappe"-Inspectie,Zivilverwaltung, aan 20 Pfennig per enkel nummer. VERORDENINGSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN OFFICIEL ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi 23 décembre £5> centimes le numéro 59me année no 3»7 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; \ fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : GAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au b«s "de la dernière page ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische bladen mogcn uit c De Landbouwer > niets overnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 43. Opstelraad en ver s end in g Keizerl. Duitsch Bestuur, atdeel. VU, N&menstr&at, 10* DrxiXherij : ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orakster-UHgeeïcîw Sans; Maatschappij KET LICHÎ besfuarder» p, DE V1SCH. Ledeberg-0«nî . . REDACT1E . . ADMINISTRATÏE MOOCFOORI. 29. CENT Opffcuus der Befffische Werkliedenpantjf* ~ Werschjjnende a/k cfagen. ABONNEMENTSPRIJS BELQÏE Dde maanden. . . , , fr. 3.23 Zca «naarsdes • , » . . >r. 6.5Q Gen jaar. ...... fr. 12.50 Mea ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I f Ëerste Jaargang NO. 233 a&onctag, w oecemoer 1910 O <^«381 ¥< DE VLAAMSCHE STEM Fen volk zal ni et vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracnt maakt macht fciRECTIE EN REDACTIEi PALEISSTÏtAAT 31. bovenhuls, AKSTEROAM. Talefoon No. SS22 Noord. Onder leiding van Dr. R E N E DE CLERCQ en Dr. A. J A C O B, ABONNEMENTSPfilJS (bij ...

Pagina's