Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915386

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR mmfap 1 Defifimber f 9 f S N* £85 M?"! i-'-" 'Û» DE GENTENAAR = DE LANDWACHT SE KLEINE PATRIOT Bureelen te Clenft nr 16 Ketelvssi Bessarablë. Men ma s niet denken dat deze jtfgeleid is van Aiab ë, land dat in het Zarn-Oosten ligt, tusschen de Roode Zee en de go'if van Pezië. Bessarabie komt voort van Bessaraba, naam der ...

Het volk: christen werkmansblad

fijTcs-TwfsiigsIe km — K 328 ioâsflleist — HsdspiSa — Elgenta limhff S 9 ah laaiiflaop I a lift^finillftP 191» /lit fciicfv ;£fi Ivr ?,er vrscht rrij te 7-.v: f'< !: îiiii Au g. Vai tseghcrj.. ui< ge vc r vror de rs:m] mostfrh. «lin kl.rlij Eet Volk» ïdrerdceg, ii° 10, Gent. Burcel vooi- West-Ylaandt ren Bas! on Bossu y t, ...

De Belgische standaard

!• Jaar — N* 226 Viif centiemen het nummer Donderdag 9 Decemfcer lui5 De Belgische Standaard Door Ta&i m Wolk P'ooi8 Gkwi Mm&rd m :fjmnâ âkïaneBssnlsprij* voor 60 naïamtr* {» xiaamd«m}] bt| vooroitbiiUliaï l Va©* da ao4dat«a : 5,50 ftr. Voor de Biot-wlftate» — lu "t Us»«5 J.50 ir. ; balfcra 't '«ad : *.00 tr. ...

Het tooneel

5 Centiem per nummer var« minstens zes bladzijcien HET TOONEEL lste Jaargang. Nr 3 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 4 December 1915 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Houten Clara = Het Zwaard van Damokles Q. CAUWENBERG van lien koniflklijken ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

17e IAAR Frijfag 3 Decemte 1315 Hr 287 DE GENTENAAR = DE LANDWÀCHT DE ILEUS PAÏRIOT fiuraelen fo Oeuf sif I® Ketelvesl TER U1TVMRT. I jiîR wijde verte bromt de klokke zcgen ; Ai ronkend, rillend over ' t landschap heen... Ip.H zij g end door den stillaa dauw der wegen, Het siemgeluid der klokken dof-geweên. T>e klokkenklacht roept tranend' ...

L'indicateur - De aanwijzer

-_T année. — 5 Décembre 1915. N° 46. 40sto jaargang. — S Deeember 1915. L'INDICATEUR DE AANWIJZER ' Téléphone:261 Bureau s VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261. Onze "bureelen. zijn. open van. S tôt X inax IsTos Toi^rea"u.2c sont oiO-Trerts d.e S à, 1 lie-are Tarief der Aankondigingen ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 19 December 1915 5 CENTIBMEN Tweede Jaargang Nr 5 QEILLUSTREERDE GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA/ND 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD T v ^.sixili5:ond.iQ-in.©-©n : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2VANNÉE.—Série nouvelle. — N° 390 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES Alï FROJÎT I—wimiii m i H i,<KUitju.ii,,, ——w ili iMoniiii3ti.-ganaaapx.il OTK— Mardi 7 Décembre Kftjf RÉDACTION 5: ADMINISTRATION igur ma de la Bourse — LE HAVRE Téléphone-.Le Havre n* 14,05 Directeur : FBWtfD HSÏÏRA7 Tontes les communications ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

r "LA METROPOLE," the ïnluential Belgian newspaper now enjoying the hospitaiity of f&ilt âsttïîîîiarS, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugées from Antwerp and other parts of Beigium are able to ebtain the ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 28 — 1915 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Redaktion: Dispensaire social Bd. ...

L'indicateur - De aanwijzer

40m® année. — 12 Décembre 1916. M° 47. 40sta jaargang. — 12 Deeember 1916. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze 'bureelen zâjn open van S tôt 1 uur 3>Tos "b-o.rea,,u.25: sont ouverte de S à, 1 l2.e~u.re Tarief der Aankondigingen ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 1 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.476 ^DjgCTION & RÉDACTION l^KUE VLEMINCKX, 14 iÀ jS ANVERS o " / éléphone 3761 W E^V LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

Pagina's