Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915386

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 28 — 1915 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Redaktion: Dispensaire social Bd. ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 7 December 1915. Eerste Jaarg. Nr 32^ Frijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws I Het best ingelicht en maest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week . _ IABONNEMENTSPRIJZEN Par week 0.36 Per 3 maanden 3.75 Par maand 1.25 Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD Dr Aug. ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 22 December 1915. E@r»fce Jaarg. Nr 341 I ■■■■■ I — Frf s : 5 CmUemm door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad ^an België. - Verschljnt 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN Fer week 0.36 Par 3 maanden 3.75 Par maand 1.26 Per 6 siaanden 7.60 P«r jaar 14.— — m. » — ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1427 — Gesetz- und Verordnunasblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette slrekcn van België. Bulletin oilieicl des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Hsr 3 5 Dcccmber 1915 REDACTIE EN BEHE] VAN " A I.LERLE1 PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 07, ST-AMANDsBERG, (GENT) Ifi7ion vnnr hftt Christp.nfi Vlaamsnhfi vnlk WE£K^LAO, Prsjs 5 centiemen INHOUD: Een Sinterklaasnacht-Droom. — De Leer vati Christus. III. — Zien-de blind. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 19 et Lundi 20 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Annéi - No 17.492 DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ftOYAUME-UNi* ONE PENNY BELGE. CONTINENT : Î5 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: ffUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURSE. TELEPH - j 31 1-57 et TELEPH.. J 238-75. LONDRES, SAMEDI 4 DECEMBRE 1915. , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ■, ABONNEMENTS: ^6 MOIS. 17 ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 14 December 1915, Eerste Ja&rg. Nr 333 Prljs : 5 Centieraen door g-eheel Beigië Hel Vlaamsche Nieuws Het best ingeiicht|;en meest verspreid Nieowsblad sraji Beigië. - Yerschijnt 7 maal per week B———3——i^^——a—M—w Il ABONNEMENTSPRIJZEN J?er week 0.36 Per 3 maanden 3.7S Per maasd 1.26 Per 6 maanden 7.50 Per jaar ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 17 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.490 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN best.emd ; ieclere compagnie, escadron. / of batterij ontvang't tien, of vijftlen Fransche en Nederlandsche exemplaren. I T GEMENGDE BRIGADE in de Gsvecltlan te iersclwt su Ksssei-lao (9 en ÎO SeDtember 1914) H. — In het Geyecht van. Kessel-Loo (Slot.) De ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 9 Décembre 19fô JOURNAL O'&S'Ï'ÏSÏEÎT- Hë iSTumérô ï IO Centimes. — .1.—. i. . i i ■ i i .ï, ». ami mi, mm -|? n ■< ■) ro«>n i.n" ■ » * ^iMTKSïBa 2m* Année.— N8 388f ' PRIX DES ABONNEMENTS : Un mois .... fr. 2.30 Les demandes d'abonnement sont reçuea EXCLUSIVEMENT eux guichets des bureaux do ...

De Belgische standaard

f - ' *= il êmœ N* 244 Vljf cenMemen het nummer «t: —v. ,i,. -çjgacgT^aca' 'sswc^.tsfOBa^s . r ~ Vrijdag 30 Decemfe© 6 i II 15 De Belgische Standaard Boqf TMJ ait "FbUk Foor Cfci m Mm&fà m ummI aia»m«^ati{iri(i «se? 5© sa®îw#r# /S «iaaarf«*$ bfl fooruftbetftlaas s Ve«? ds sa4dRï«* : .#,80 Jï. V®a? da aSti-gsîàaîwa ...

Pagina's